Publications
Change search
Refine search result
1 - 3 of 3
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Dahlqvist, Peter
  et al.
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Skåne.
  Thorén, Ann-Karin
  Executive, Myndigheter, Vattenmyndigheterna.
  Holgersson, Björn
  Executive, Myndigheter, Vattenmyndigheterna.
  Weichelt, Anna-Karin
  Executive, Myndigheter, Vattenmyndigheterna.
  Miljöövervakning grundvattennivåer: Handledning framtagen inom det gemensamma delprogrammet Regional miljöövervakning av grundvattennivåer – programområde sötvatten. 2009Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Patrik, Lindström
  Executive, Myndigheter, Vattenmyndigheterna, Vattenmyndigheten västerhavet, västerhavets vattendistrikt.
  Miljögifter i ytvatten: en studie av förekomsten av vattendirektivsämnenoch andra miljögifter i västsvenska ytvatten2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet ”Miljögifter i ytvatten” är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Västra Götalands,Värmlands, Hallands, Dalarna, Jönköpings och Örebro län. I denna studie har halterna avcirka hälften av vattendirektivets prioriterade ämnen mätts med s.k. passiva provtagare i 36olika vattendrag inom Västerhavets vattendistrikt. Även förekomsten av de klassiskamiljögifterna PCB och DDT har undersökts med samma teknik. För organiska ämnen har enteknik som kallas SPMD (Semi Permeable Membrane Devices) använts. Denna typ avprovtagning ger en medelkoncentration av den lösta, biotillgängliga fraktionen av olikamiljögifter över en längre tid. För metaller har metoden DGT (Diffusive Gradients in Thinfilms) använts.Resultaten visar att samtliga undersökta ämnen utom δ-HCH, 4-n-nonylfenol och 4-noktylfenol hittades i något undersökt vattendrag. En stor del av ämnena, t.ex. lindan (γ-HCH)och många PCB-kongener och PAH:er, kunde hittas i alla undersökta vattendrag. Resultatenvisar även att vissa vattendrag är mer påverkade än andra. De två referenslokaler som använts,Kynne älv och Borgviksälven, uppvisar generellt låga halter av föroreningar medan mermänniskopåverkade vatten som Varnan, Mölndalsån och Viskan uppvisar högst halter av fleraolika typer av miljögifter.I jämförelse med de förslag till Environmental Quality Standards (EQS) som tagits fram förVattendirektivets prioriterade ämnen verkar halterna dock vara låga. Ingen uppmätt halt liggernära dessa blivande normvärden, men oklarheter kring huruvida värden från mätningar medSPMD-provtagare kan jämföras med EQS föreligger i dagsläget.En slutsats i rapporten är att passiv provtagning verkar vara ett relativt kostnadseffektivt sättatt mäta Vattendirektivets prioriterade ämnen på. Studien har även visat att tillförsel av dessaämnen sker till många vattendrag, men också att ytterst få platser inom Västerhavetsvattendistrikt verkar få några problem att klara EU:s krav på vattenkvalitet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Törneman, Niklas
  et al.
  Executive, Företag, Sweco, Sweco environment AB.
  Johansson, Matilda
  Executive, Företag, Sweco, Sweco environment AB.
  Screening av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen och 8 andra förorenande ämnen i 50 limniska ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SWECO Environment har fått i uppdrag av Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt att genomföra en screeningundersökning av vattendirektivets prioriterade ämnen samt de s.k. 8 andra förorenande ämnen för vilka det finns miljökvalitetsnormer (Direktiv 2008/105/EG) i limniska ytvattenförekomster i vattendistriktet. Projektets syfte var att: konstatera om och i vilken omfattning de undersökta ämnen förekommer i limniska ytvatten i Norra Östersjöns vattendistrikt; utvärdera om några av ämnena förekommer i sådana halter att de kan utgöra ett problem i Norra Östersjöns vattendistrikt (definierat som att miljökvalitetsnormer överskrids); utvärdera om det finns geografiska skillnader i Norra Östersjöns vattendistrikt med avseende på förekomst och uppmätta halter av de prioriterade ämnena i marina ytvatten; stödja bedömningen av kemisk status i Norra Östersjöns vattendistrikts vattenförekomster

  Undersökningen omfattade totalt 50 limniska lokaler som representerade olika typer av miljöer, från bakgrundslokaler till lokaler påverkade av tätorter eller industrier. Provtagningen genomfördes under juni månad och följde en i förväg fastställd provtagningsplan där även rutiner för kvalitetssäkring ingick. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 3 of 3
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf