Publications
Change search
Refine search result
12 1 - 100 of 179
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Haglund, Peter
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Analys av bisfenolanaloger i slam och vatten från reningsverk2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta uppdrag är att analysera bisfenolanaloger dvs. ersättningsämnen till bisfenol A i slam och utgående vatten från reningsverk. Bisfenol A används framför allt vid framställning av polykarbonat och epoxiplaster, men även som s.k. hårdgörare i andra plaster. Bisfenoler är kända för deras hormonstörande effekt och man vet att människor kontinuerligt exponeras för Bisfenol A (BPA). Det är sedan 2011 förbjudet att inom EU tillverka, importera eller sälja nappflaskor som innehåller Bisfenol A (BPA) varför detta ämne håller på att fasas ut.

  Femton bisfenoler analyserades i slam och utgående vatten från nio svenska reningsverk samt i inkommande vatten från tre av dessa.

  Bisfenol A förekom i högst halter i utgående vatten, följt av Bisfenol F och Bisfenol S samt Bisfenol AF, Bisfenol M, Bisfenol G och Bisfenol B. De uppmätta halterna överensstämde väl med andra liknande studier från Europa. Den största skillnaden var att vi detekterade Bisfenol M och Bisfenol G, vilka inte rapporterats tidigare.

  Som förväntat innehöll inkommande vatten generellt mer bisfenoler än det utgående vattnet. Ett försök gjordes att räkna fram reningseffektivitet för de tre reningsverk där både inkommande och utgående vatten provtagits. Reningseffektiviteten var mellan 73% och 100% för de ämnen som förekom i högst halt (Bisfenol A och Bisfenol S) i de tre reningsverken samt för Bisfenol F, Bisfenol AF, Bisfenol M, Bisfenol G och Bisfenol B i ett reningsverk med hög industriell beslastning.

  Bisfenol A, Bisfenol S, Bisfenol F, Bisfenol AF återfanns i samtliga slamprover. Bisfenol C detekterades i slam från ett reningsverk. Övriga bisfenoler kunde inte detekteras i något av slamproven. De uppmätta halterna överensstämde väl med andra liknande studier från Tyskland, Korea, Kina och USA. Möjligen var halterna av Bisfenol A och Bisfenol S i det svenska slammet något högre än i slam från Kina.

  I dagsläget mäts bara Bisfenol A i den reguljära årliga övervakningen av föroreningar i slam och utgående vatten från svenska reningsverk. I och med att halterna av Bisfenol S och Bisfenol F ligger i samma haltområde som Bisfenol A bör det övervägas om även dessa ska inkluderas i mätprogrammet.

 • 2.
  Woldegiorgis, Andreas
  et al.
  Executive, Företag, WSP.
  Norrgran Engdahl, Jessica
  Executive, Företag, WSP.
  Ceder, Charlotte
  Executive, Företag, WSP.
  Andersson Bianchi, Maria
  Executive, Företag, WSP.
  IDENTIFYING KNOWLEDGE GAPS AND PROPOSE CHEMICAL CANDIDATES FOR FUTURE SCREENING2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  From a gross list of chemical substances, most of them considered as highly relevant for environmental screening, a selection filter was developed with the aim of scientifically transparently selecting substances for environmental screening in Sweden. The gross list itself was compiled by combining high quality scientifically annotated lists of chemical substances with either confirmed or highly SVHC properties, with normalised exposure index data for chemical substances (as such and in mixtures imported to or manufactured in Sweden), and data of tonnage used as well as data of environmental monitoring in Sweden 1900-2017.

  The application of the filter on the gross list (all lists above mentioned combined) resulted in 16 substances merited for screening. One of the substances (a "high scorer") was disqualified for being used solemnly as intermediate (Anthracene oil, Anthracenelow") and another two substances ("Pitch, coal tar, high-temp." and "Anthracene oil", both "high-scorers" in the selection filter) were considered less suitable for screening since they are quite complex UVCB substances (substances with a less defined composition) containing a variety of polycyclic hydrocarbons (PAHs). The resulting 13 substances spans a variety of chemical functionalities, usages and tonnages in the EU (see Table 1).

  Purposely omitted from the selection process were metals, metal salts and organo-metallic compounds. A rationale for this discriminatory treatment is provided within the report.

  The gross filter and the corresponding data lists do not take chemical substances in articles into consideration due to lack of information. For the selected substances, some information on their use in articles has been compiled together with some relevant phys-chem data on the substances, primarily from the lead registrants REACH-registration.

  Based on phys-chem data and recipients of highest predicted exposed from an exposure-tool provided by the Swedish Chemical agency (KemI), a list of suggested environmental matrices for sampling, has been compiled for the selected substances.

  One drawback with the selection process and the filter tool is that it takes only chemical substances as such, as well as in chemical products into consideration. Chemical substances imported to Sweden in articles are not taken into consideration. Also chemical substances mainly being used as pharmaceuticals, cosmetics, as biocides or pesticides will not automatically be considered.

  Possibly contradicting the overall purpose of the developed selection tool, screening candidate selection with minimal preconceptional bias, the project group has also taken the advantage to propose a couple of "wild card" alternatives (Table 2). These are substances that may have trajected "under the radar" and hence do not score high points in the selection tool, or does not even occur on any list.

  Among the "wild card" substances there are one substitute substance for PFOA, often referred to as "GenX" (Ammonium perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoate) and two substitute substances for PFOS; "F-53B" and the cyclic PFHCES (see Table 2).

  Based on scientific literature, all these three PFAS-homologs may very well enter in to the EU in chemical products and in articles. Environmental monitoring efforts especially in China has shown that the new PFAS-homologs are frequently detected in environmental matrices as well as in human plasma.

  Another suggested group to include in the screening selection is cyclic siloxanes (see Table 2). The group has been suspected to be used as replacement tensides class B fire-

  fighting foams as well as in other hitherto, PFAS-tainted product groups. Cyclic siloxanes were included in a national screening program in Sweden in 2005 (screening conducted by IVL), but 14 years later the uses of this group of chemicals may have changed considerably in Sweden.

  In annex 2 of the report, more specific information on the suggested screening candidates has been compiled such as molecular structure, type of substance, uses, tonnages etc. The data in annex 2 stems mainly from ECHAs registered substance database, reflecting key information from the lead registrant’s REACH registration.

 • 3.
  Rotander, Anna
  et al.
  Executive, Universitet, Örebro universitet, Örebro universitet, forskningscentrum människa teknik miljö, MTM.
  Kärrman, Anna
  Executive, Universitet, Örebro universitet, Örebro universitet, forskningscentrum människa teknik miljö, MTM.
  Microplastics in Södertälje: From Lake Mälaren to the Baltic Sea2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  3

  Svensk sammanfattning

  Trots att ett ökat antal studier de senaste åren slagit fast att betydande mängder mikroplaster kontinuerligt släpps ut i den marina miljön så finns det en utbredd okunskap vad gäller vilka källor som bidrar mest. Det finns således ett behov av att identifiera och karakterisera punktkällor för utsläpp av mikroplaster.

  Den här studien har genomförts i Södertälje och prover har tagits uppströms Södertälje i Mälaren och nedströms till Östersjön. Området är förutom befolkningen påverkat av olika typer av industrier. Södertäljeviken är väldefinierad och har få tillflöden förutom från avrinning från staden och industriområden. Syftet med studien är att studera källor och spridning av mikroplaster till havet genom att analysera hur Södertäljeområdet påverkar förekomst och typ av mikroplaster i ytvatten och sediment.

  Ytvatten provtogs i nio stycken lokaler i Södertäljeviken, inklusive två tillflöden, vid två tillfällen under hösten 2017. Vid sex av dessa lokaler och vid ett tillfälle togs även sedimentkärnor. Ytvatten provtags med en pump som sorterade in partiklarna i två fraktioner: >300 μm och 50-300 μm. Halterna mikroskräppartiklar (mikroplast, fibrer och övriga antropogena partiklar) var i samtliga ytvattenprover högre i 50-300 μm fraktionen med skillnader som varierade mellan ca en faktor 5 och faktor 160. Halterna mikroplaster >300 μm i ytvatten varierade mellan 0.1 och 1 partiklar/m3. Det relativt låga antalet mikroplaster i kombination med variationer mellan de två tidpunkterna i halter försvårar slutsatserna om punktkällor.

  De vanligaste polymererna visade sig vara polyeten och polypropen baserat på analys med infraröd spektroskopi. Hälften av partiklarna som testades kunde dock inte tillskrivas en polymertyp och hamnade i kategorin "oidentifierad polymer". Ett karakteristiskt format rött fragment återfanns i flera av ytvattenproverna och sedimentproverna och var sannolikt färgflagor efter t.ex. bottenfärg.

  Halterna i ytvatten är jämförbara med studier från Östersjön, Gullmarsfjorden och Nyköpingsåarna (Nyköpingsån, Kilaån, Svärtaån och Trosaån) men lägre jämfört med ytvatten i Göteborg (Mölndalsån, Kvillebäcken, Säveån, Lärjeån och Stora ån).

  Halten mikroplast i ytvatten ökade inte nämnvärt från bakgrundsnivån i referenspunkten i Mälaren till början av Södertäljeviken (Snäckviken) med industrier, båttrafik osv. samt till centrala Södertälje (Maren) där Mälaren möter Östersjön. Nedströms centrum kunde en viss ökning av ytvattenhalten urskiljas i lokalen Igelstaviken med sina större industrier och Södertälje hamn. Halten mikroplast minskade sedan nedströms och ut i Östersjön. Detta överensstämde med sedimentproverna, dock kan man i ytsedimentet se en ökning redan i Snäckviken.

  Resultaten tyder på att det finns punktkällor kopplade till lokalerna Igelstaviken och Torpaviken men deras betydelse för det totala utsläppet av MP från land är inte fastlagd. Både båttrafik, industrier, och värmeverk finns kopplade till lokalerna. Inga kända plasttillverkare finns i områdena och det bör därför utredas hur mycket mikroplast som släpps ut från övrig tillverkningsindustri. Sedimentresultaten visar på gradienter med ökande halt i Södertäljeviken fram till Igelsta och därefter en gradvis minskande halt nedströms. Halten mikroplast i sediment är högre i bakgrundslokalen i Östersjön jämfört med bakgrundslokalen i Mälaren vilket tyder på en påverkan från Södertälje. Fler sedimentprov behöver analyseras för att säkerställa skillnaden då variationen av mikroplast i sediment inte är känd.

 • 4.
  Carlström, Johan
  et al.
  Executive, Myndigheter, Sveriges geologiska undersökning, SGU.
  Maxe, Lena
  Executive, Myndigheter, Sveriges geologiska undersökning, SGU.
  Miljögifter i urbant grundvatten2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Åren 2016–2017 genomförde SGU på uppdrag av Naturvårdsverket en screening av miljögifter med fokus på kommunala grundvattentäkter i urbana miljöer. Syftet var dels att få bättre kunskap om förekomsten av miljögifter i grundvatten generellt och dels mer specifikt när det gäller förekomsten av miljögifter i grundvatten som används för dricksvattenuttag.

  Undersökningen omfattade fysikalisk–kemiska parametrar, metaller samt fler än 200 organiska miljögifter.

  I de flesta brunnar hittades något miljögift men totalt sett gjordes få fynd över rapporteringsgränsen och halterna bedöms med något undantag som låga. De ämnesgrupper för vilka flest halter över rapporteringsgräns påträffades var i fallande ordning: PFAS, läkemedel, BTEX + halogenerade alifater samt bekämpningsmedel. Dessa fyra ämnesgrupper stod tillsammans för 84 % av de resultat över rapporteringsgräns som erhölls.

  Även om de flesta halterna är under rapporteringsgräns eller lägre än de miljökvalitetsnormer och dricksvattengränsvärden de utvärderats mot är det tydligt att grundvattnet i urbana områden är påverkat av mänsklig aktivitet. Det vore därför värdefullt att följa upp mätningarna framöver för att ta reda på om halterna förändras över tid, samt att mäta på fler platser för att erhålla ett mer omfattande dataunderlag för en säkrare bedömning.

 • 5.
  Haglund, Peter
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU, Umeå universitet, teknisk- naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen.
  Miljöövervakning av utgående vatten & slam från svenska avloppsreningsverk: Resultat från år 2016-2017och en sammanfattning av slamresultaten för åren 2004-20172019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förekomsten av organiska substanser i utgående vatten (fr.o.m. 2011) och/eller slam från nio svenska avloppsreningsverk (ARV); Stockholm (Henriksdal), Göteborg (Ryaverket), Umeå (Ön), Borås (Gässlösa), Eslöv (Ellinge), Alingsås (Nolhaga), Bollebygd, Borlänge och Bergkvara (Torsås) har undersökts. Följande ämnen/ämnesgrupper har ingått i studien (fr.o.m. 2004): antibiotika (fluorokinoloner), bromerade difenyletrar, klorparaffiner, fluorerade ämnen, fosfatestrar, ftalater, butylhydroxytoluen, klorbensener, klorfenoler, triclosan, organotennföreningar, metylsiloxaner, metaller samt klorerade dibenso-p-dioxiner, dibensofuraner och bifenyler. Dessutom ingår även fr.o.m. 2010: myskämnen, NSAID´s, bisfenol A och nonyl- och oktylfenoler.Graferna i denna rapport redovisar slamhalterna för perioden 2004-2017 och utgående vattenhalter för år 2016 och 2017. Bollebygd reningsverk ingick inte i den nationella miljöövervakningen under 2004 och Floda reningsverk har fr.o.m. 2010 ersatts av Borlänge reningsverk och Bergkvara reningsverk.Liksom tidigare år så är slamhalterna generellt lika såväl mellan reningsverk som över tid. Med andra ord är mellanårsvariationen generellt lika stor som variationen mellan olika reningsverk. Det finns dock några avvikelser. Slam från Gässlösa ARV har generellt flera fluorerade ämnen än övriga reningsverk samt högre halter av perfluoroktansyra (PFOA) och Di-iso-decylftalat (DIDP).En tidstrendanalys från 2012 visade på signifikant minskande halter över tid (2004-2010) för kobolt, antibiotikat norfloxacin, triklosan, mono- och dibutyltenn, fluorkemikalien PFOSA, 1,2,4-triklorbensen, flamskyddskemikalierna PBDE-154 och PBDE-183 samt högklorerade dioxiner och dibensofuraner (Olofsson, Bignert, Haglund; 2012). Samma studie fann signifikant ökande trender för linjära metylsiloxaner (MDM, MD2M och MD3M), 1,4-diklorbensen och flamskyddskemikalien deca-BDE. Det fanns även indikationer på minskande trender för antibiotikat ciprofloxacin, PBDE-99, fluorämnet PFDoDA, 2,3,7,8-tetraklordibensofuran (TCDF) och mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) samt ökande trender för två organofosfater (TDCPP och TBEP).Sentida data för 2011-2017 indikerar fortsatt minskande trender för samtliga ämnen med statistiskt signifikanta tidstrender, förutom för mono- och dibutyltenn för vilka haltminskningen planat ut. Det finns även tydliga tecken på minskande halter av två antibiotika (ciprofloxacin och ofloxacin), två flamskyddskemikalier (PBDE-47 och PBDE-99), en mjukgörare (DEHP), hexaklorbensen (HCB) och långkedjiga klorparaffiner (LCCP).Halterna av linjära metylsiloxaner fortsätter att öka. Ökar gör också halterna av två organofosfater (tributylfosfat och tricresylfosfat). Däremot verkar halterna av några av de ämnen som tidigare visat ökande trender plana ut eller till och med vänt nedåt. Det senare verkar även gälla för ex. 1,4-diklorbensen, deca-BDE, TDCPP, TBEP och flera dioxin-lika PCB (ex. PCB 118, 126 och 169). När data finns tillgängligt för 2018 vore det värdefullt att upprepa den noggranna statistiska analys som gjordes 2012 för att få en klar bild över haltförändringarna av samtliga analyserade ämnen under senaste 15 åren.

 • 6.
  Haglund, Peter
  et al.
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU, Umeå universitet, teknisk- naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen.
  Veenaas, Cathrin
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU, Umeå universitet, teknisk- naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen.
  Non-target screening and digital archiving of abiotic samples2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report describes the results of a doctoral project at Umeå University, which has been initiated and funded by the Swedish Environmental Protection Agency. Within this project, innovative methods were developed to create and use digital archives for environmental samples, such as biological tissue, sediment and sludge. Digital archives differ from traditional environmental specimen banks by the fact that results from analysis of environmental samples are digitally frozen, instead of physical samples being stored in freezers.To test this new concept, new methods were developed for extensive chemical analysis of sludge from sewage treatment plants. Sewage sludge is interesting because it can provide an integrated picture of which chemicals are used in society. It is also e.g. used for the fertilization of arable land, which can lead to release of hazardous chemicals to the environment and subsequent exposure of various organisms, including humans.The newly developed methods enable analysis and subsequent identification of environmental contaminants with widely differing chemical properties. They include non-destructive sample preparation and comprehensive analysis of sewage sludge with gas chromatography (GC) or liquid chromatography (LC) coupled to high resolution mass spectrometry. For the preparation of samples for GC analysis, two methods were developed for extraction of contaminants and elimination of potentially interfering substances, for example fat and humus. In addition, extraction techniques for LC analysis were optimized. By supplementing the two methods for GC analysis with one for LC analysis, environmental pollutants with varying stability, size and polarity can be analysed. It was also developed a robust retention index system for two-dimensional gas chromatography (GC × GC) based on relative retentions versus polyethylene glycols (retention indices), as well as methods for calculating retention times and indices. Best results were achieved with a multivariate prediction method using molecular descriptors. Together, these tools facilitate identification of new potential environmental pollutants.Time trend analysis was used to prioritize among the detected contaminants, for example, to find contaminants that increase over time. Thousands of contaminants with statistically significant time trends were discovered and hundreds of them could be given a preliminary identity. Contaminants with greatly increasing trends included, for example, chemicals with UV absorbing properties used in sunscreens. Finally, the present status and prospects for future use of digital archives are presented. Appropriate digital archiving routines are discussed, and recommendations are made for each step, from sample collection, through instrument analysis to data storage. It is likely that, in the near future, digital archives can partially or completely replace environmental sample banks in environmental pollutant studies and thus avoid problems such as limited access to materials, degradation or contamination during storage.

 • 7.
  Kreuger, Jenny
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Jonsson, Ove
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Löfkvist, Klara
  HIR Skåne.
  Hansson, Torbjörn
  Grön Kompetens AB, Alnarp.
  Boström, Gustaf
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Gutfreund, Carola
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Lindström, Bodil
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Gönczi, Mikaela
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Screening av växtskyddsmedel i vattendrag som avvattnar växthusområden i södra Sverige 2017-20182019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar resultat från en screeningundersökning av växtskyddsmedel i vattendrag som avvattnar växthusanläggningar. Syftet har varit att undersöka i vilken utsträckning det sker läckage från växthus efter att olika åtgärder har vidtagits av odlare och myndigheter (bl.a. ny lagstiftning och förbättrad utbildning) under senare år.

  Undersökningen genomfördes i sju olika vattendrag och med provtagning uppströms-nedströms växthusområdet från några av dessa vattendrag, vilket innebar provtagning från elva enskilda provpunkter. Avrinningsområdets storlek vid provpunkten nedströms växthusområdet varierade kraftigt, från 1 till 212 km2. Provtagningen skedde under ett helt år, från sommaren 2017 till sommaren 2018, eftersom användning av växtskyddsmedel i växthusodlingar kan ske under en stor del av året.

  Områdena har valts ut så att de representerar både grönsaksodling och prydnadsväxtodling. De växthus som ingått i undersökningen är i de allra flesta fall representativa för hur ett svenskt växthusföretag ser ut. Anläggningarna är dock större än ett genomsnittligt växthusföretag. Samtliga anläggningar består av flera växthusbyggnader, som uppförts successivt. I samtliga fall finns även jordbruksmark i nära anslutning till provplatserna. Provtagningsupplägget ska ses som en generell undersökning av läckage från växthus och inte som en recipientkontroll av enskilda verksamheter.

  Insamlingen av prover genomfördes med två olika tekniker, momentanprovtagning (i alla lokaler) och tidsintegrerad TIMFIE-provtagning (i fyra lokaler). Prover togs var 14:e dag under hela perioden. Momentanproverna analyserades med avseende på 148 substanser från lokaler nedströms prydnadsväxtodlingar och 124 substanser från övriga lokaler. TIMFIE-proverna analyserades för 106 substanser.

  Totalt påträffades 105 olika substanser vid minst ett tillfälle i vattenprover under hela provtagningssäsongen 2017/2018, varav 92 i momentanprover och 80 i TIMFIE-prover. Högsta halten av en enskild substans i momentanprover var 107 μg/l av propamokarb, i motsvarande prov med tidsintegrerad TIMFIE-provtagning uppmättes 298 μg/l av samma substans.

  Summahalterna varierar mellan områdena, med genomgående högst halter i vattenprover från provpunkten GB7, den provpunkt som har det minsta avrinningsområdet och samtidigt flest växthus inom området. Även provpunkterna SP8, VB9 och SN10 har ett flertal förhöjda summahalter. Samma områden har också flest riktvärdesöverskridanden. Totalt har 25 olika substanser tangerat eller överskridit sitt respektive riktvärde i minst ett prov från momentanprovtagningen och 17 olika substanser i TIMFIE-provtagningen. Flest överskridanden överlag i momentanprover noteras för ogräsmedlet diflufenikan (20,9 %), följt av insektsmedlet imidakloprid (19,4 %) och nedbrytningsprodukten endosulfansulfat (17,5 %). Imidakloprid är den substans som har det största överskridandet av sitt riktvärde.

  Vid jämförelsen mellan tidpunkten när en substans detekterades i vattendraget och tidpunkten för användning av samma substans i växthusen i respektive område samt vid jämförelsen mellan uppströms/nedströms-punkter kan vissa substanser pekas ut att ha en koppling till växthusanvändningen, dessa är: acetamiprid, azoxystrobin, boskalid, cyprodinil, fludioxonil, hexytiazox, imazalil, imidakloprid, karbendazim (från tiofanatmetyl), pirimikarb, propamokarb, propikonazol, pymetrozin samt pyraklostrobin.

  Flest substanser där uppmätta halter kan kopplas till användning i växthus har identifierats i provpunkterna SN10 och SB11.

  En jämförelse mellan resultaten från denna studie samt resultaten från det nationella miljöövervakningsprogrammet för växtskyddsmedel (NMÖ) har gjorts. Summahalterna skiljer sig inte nämnvärt men det finns vissa intressanta skillnader. Vissa substanser hittas inte alls i NMÖ (åren som ingår i denna jämförelse, 2015-2017), t.ex. endosulfansulfat, acetamiprid, hexytiazox och imazalil men har fyndfrekvenser inom denna studie på respektive 35,8 %, 17,3 %, 7,9 % och 5,0 %. Ytterligare några substanser med tillåten växthusanvändning hittas i högre halter i denna undersökning än i NMÖ: acetamiprid, fludioxonil, imazalil, imidakloprid, pirimikarb, propamokarb och pymetrozin. Man kan också se att det omvända gäller för vissa typiska jordbrukssubstanser som bentazon, diflufenikan och metamitron. När det gäller riktvärdesöverskridanden så är imidakloprid en av de substasner som oftast överskrider sitt riktvärde, i denna studie med 19,4 %, jämfört med bara 1,1 % i NMÖ.

  Utifrån resultaten från momentanproverna i denna studie har årsmedelhalter för varje substans beräknats för en jämförelse enligt de metoder som tillämpas för statusklassificering inom vattenförvaltningen. De substanser som utifrån denna klassificering har överskridit gränsvärde eller bedömningsgrund vid någon provpunkt är diflufenikan, imidakloprid och pirimikarb. Det är dock viktigt att påpeka att alla dessa provpunkter inte är representativa för vattenförekomster inom vattenförvaltningen.

  Vissa substanser som troligen härrör från växthusanvändningen detekteras frekvent i förhöjda halter. Andra substanser som har använts inom de aktuella växthusen detekteras inte alls eller sällan. Skillnaderna beror troligen till stor del på använd mängd av preparatet, appliceringsteknik och substansernas kemiska egenskaper.

  Resultaten tyder på att läckagerisken varierar mellan de undersökta växthusen. Läckage av kemiska växtskyddsmedel från växthus är en fråga som flera länder har uppmärksammat och de riskområden som ofta identifieras handlar bl.a. om att recirkuleringssystemen inte är heltäckande och täta samt att påfyllnad och förvaring av växtskyddsmedel inte sker på ett säkert sätt. Utvattning av preparat har en förhöjd risk, detta bekräftas också av resultaten från denna undersökning vilka visar att de högsta uppmätta halterna avser verksamma substanser som applicerats genom utvattning. Utifrån resultaten i denna undersökning verkar även kompost som förvaras utomhus kunna ge upphov till läckage.

  Det finns tekniska lösningar för att minska riskerna. Mycket handlar dock om bättre rutiner för hanteringen. Slutligen är det som alltid viktigt att odlarna följer principen för integrerat växtskydd genom att minimera användningen av kemiska växtskyddsmedel och utnyttja de biologiska och icke-kemiska metoder som finns tillgängliga.

 • 8.
  Persson, Josefin
  et al.
  Executive, Universitet, Örebro universitet.
  Hagberg, Jessika
  Executive, Universitet, Örebro universitet.
  Wang, Thanh
  Executive, Universitet, Örebro universitet.
  A survey of organic flame retardants and plasticizers in building materials on the Swedish market and their occurrence in indoor environments2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Man-made and industrial organic chemicals are ubiquitous in the indoor environments due to their frequent usage in building materials, interior decorations and consumer products. These chemicals are classified as volatile organic compounds (VOCs) or semivolatile organic compounds (SVOCs) depending on their physical characteristics such as boiling points and vapor pressures. The VOCs are mostly released to the indoor environment via volatilization processes, whereas the emission mechanisms of SVOCs is a more complex mix of volatilization, abrasion and/or direct transfer to other contact materials or skin. Exposure to certain SVOCs has been linked to adverse human health effects such as allergies, chronic asthma, endocrine disruption and neurodevelopmental issues. The aim of this report was to investigate two groups of SVOCs that are frequently used as additives in building materials; organic flame retardants (FRs) and plasticizers. A literature search was performed in order to identify currently used FRs and plasticizers as well as some new alternatives, which totaled to almost 300 compounds. These were further investigated for their presence in building materials available on the Swedish market with the help of two building material assessment databases SundaHus and Byggvarubedömningen. In all, around 2 500 building materials in the two databases were identified to contain the listed FRs and plasticizers. Plasticizers were frequently used in adhesives, jointing mastics, paints and indoor flooring while FRs were frequently used in different lighting articles, fireproof paints and jointing mastics. Interestingly, more than half of the FRs and plasticizers in our list were not registered in the material databases. This could be owing to the absence or low usage of these compounds in building materials in Sweden.

  There is currently still a lack of knowledge on the chemical content in building materials and their emission characteristics to the indoor environment and the potential exposure risks to occupants. Future work such as combining field emission tests of building materials with indoor air and dust sampling in the same room is recommended to fill some of the knowledge gaps. Another strategy is to conduct suspect screening chemical analysis by high resolution mass spectrometry on representative indoor matrices such as dust, and link detected compounds to specific chemical additives found in different building products. The database which was established within this survey could then be useful for this purpose.

 • 9.
  Kikuchi, Johannes
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Wiberg, Karin
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Stendahl, Johan
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Ahrens, Lutz
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Analysis of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in soil from Swedish background sites2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are persistent organic pollutants with bio-accumulative and toxic potential. This study investigated the levels, composition profiles and geographical distribution of 28 PFASs in 31 soil samples from Swedish background areas. In total, 15 of the 28 analysed PFASs were detected, with an average concentration of 2.4 ng g-1 dw (median of 1.9 ng g-1 dw, n = 31). The dominant PFASs in the soil samples were perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) (20 % of the Σ28PFASs), perfluorooctane sulfonamidoacetic acid (FOSAA, 15 %), 6:2 fluorotelomer sulfonic acid (6:2 FTSA, 14 %) and perfluorobutane sulfonic acid (PFBS, 13 %). Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) had also the highest detection frequency of the studied PFASs (77 %) in the soil samples with a median concentration of 0.30 ng g-1 dw. However, the guideline value for PFOS in soil for sensitive land use from the Swedish Geotechnical Institute (SGI) (3 ng g-1 dw) was not exceeded in any sample. However, assuming the same toxicity for all PFASs, the Σ28PFAS concentrations exceeded the guideline value (3 ng g-1 dw) in 9 out of 31 samples (29 %). PFOS and perfluoroundecanoic acid (PFUnDA) concentrations showed higher concentrations towards the south (significant negative correlation with latitude; p < 0.05), while FOSAA showed an opposite trend (p < 0.05). Furthermore, PFBS showed higher concentrations towards the west (significant negative correlation with longitude; p < 0.05). The proportion of PFOS (%) decreased significantly with latitude (i.e. towards the south), while the proportion of FOSAA (%) increased with latitude (p < 0.05). Furthermore, the concentrations of FOSAA, PFBS and perfluorotridecanoic acid (PFTriDA) showed a significant positive correlation with total organic carbon (TOC) (p < 0.05). The concentrations of FOSAA correlated significantly positive with both PFTriDA and PFBS (p < 0.05). Overall, PFASs were ubiquitously detected in Swedish background soil samples and showed distinguish geographical distribution. However, more data are needed regarding the pathways and sources of PFASs in soil and identifying potential hot spots.

 • 10.
  Josefsson, Sarah
  Executive, Myndigheter, Sveriges geologiska undersökning, SGU.
  Hexaklorbensen i svenska sediment 1986–20152018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  During the Swedish environmental monitoring of contaminants in off-shore sediments, so far

  carried out in 2003, 2008 and 2014, the levels of hexachlorobenzene (HCB) have displayed an increasing

  trend. The emissions of HCB have decreased since the 1970/80s and the production is

  believed to have ceased in 2004. It is therefore unclear why levels are now increasing. To obtain a

  better picture of the situation, the Geological Survey of Sweden (SGU), commissioned by the

  Swedish Environmental Protection Agency, has compiled data on the levels of HCB in samples in

  SGU databases, encompassing Swedish sediment samples. The aim is to investigate where there

  are high sediment levels of HCB, how the levels vary along the coast and in the sea, and how the

  levels have changed over time.

  HCB is a persistent organic pollutant that has been intentionally produced, primarily for use as a

  fungicide in agriculture. It is also unintentionally formed in various combustion and chlorination

  processes. During the 1970s and 1980s, many countries banned the use of HCB as fungicide,

  resulting in significantly decreasing emissions and declining levels in the environment. As the

  intentional production has ceased, the unintentional formation is now responsible for the primary

  emissions. In Sweden, the largest part of HCB emissions (in 2016) derive from electricity and

  district heating production, mining, manufacturing and construction, and the waste sector, but air

  emissions have fallen sharply since 1990. In addition to primary sources, HCB can also be mobilized

  from secondary sources, i.e. sites polluted from previous emissions and from where HCB

  can now disperse. Secondary sources are, for example, contaminated land, contaminated sediments

  and landfills.

  HCB data in this study comes from two SGU databases of sediment pollution, one containing data

  from samples taken by SGU in different projects and the other containing data reported to SGU as

  a data host. Sediment has been sampled between 1986 and 2015 and in total the data comprises

  809 samples. At the first stage of the analysis, to investigate where there are high HCB sediment

  levels, all samples encompassing the sediment surface were included regardless of how deep the

  samples stretched. The deepest sample integrated the depth 0–50 cm, although most samples

  covered the 0–1 cm depth. In the second phase, to investigate large-scale geographical and time

  trends, only surface samples were included, i.e. 0–1 or 0–2 cm deep in the sediment. This represents

  the particles that sedimented the years just before the sampling. To evaluate trends over

  time, only data from off-shore samples were used in order to minimize the impact of point

  sources, as some data was derived from projects focused on contaminated sediments near land.

  The results showed that the highest levels were found at the coast or in lakes and streams. Only

  one off-shore sample had a HCB content that was classified as very high, i.e. in class 5 according

  to the Swedish Environmental Protection Agency's assessment system. The highest levels were

  found in Iggesund (up to 450 μg/kg dry weight (DW)), Örnsköldsvik/Domsjö (140 μg/kg DW),

  the Indal river downstream of Hissmofors (26 μg/kg DW), Stockholm (24 μg/kg DW) and at

  Timrå/Östrand (21 μg/kg DW). Many of these sites are connected to forest-related industries,

  where for example chlorine bleaching of pulp has taken place but also chlor-alkali processes

  involving graphite electrodes, which has caused HCB contamination. It should be noted that this

  study only covers data from SGU databases, including data from projects focused on sediments

  affected by forest industry-related activities. There are therefore probably other areas with high

  levels of HCB which have not been included in the study. In many cases, the high HCB levels are

  linked to high levels of dioxins, but in Hissmofors, an area with a former pulp mill and a sawmill,

  dioxin levels are surprisingly low compared to the HCB levels. The reason for the HCB pollution

  here is so far unclear.

  In the off-shore areas, the HCB content also varies geographically, with generally lower concentrations

  on the Swedish west coast (the Skagerrak and Kattegat seas) than in the Baltic Sea. However,

  the levels on the west coast are elevated at the far north and far south. The lowest levels in

  the Baltic Sea generally occur in the south-eastern parts of the Baltic Proper while the levels are

  elevated outside Stockholm as well as in the western parts of the Arkona basin south of Sweden.

  In the Bothnian Sea and Bay, some samples with elevated levels occur in the region of Kvarken,

  but if these early samples (all taken 1990) are omitted, the levels are elevated in the southern parts

  of the Bothnian Sea compared to the northern parts of the Bothnian Sea or the Bothnian Bay,

  especially if the levels are normalized to the amount of organic carbon in the sediment.

  No north–south trend in HCB concentrations could be observed on the west coast or in the Baltic

  Sea, neither normalized to dry weight or to organic carbon in the sediment. This shows that global

  long-range air transport does not determine the levels of HCB; instead there seem to be an impact

  from point sources. HCB levels in off-shore samples were significantly correlated with the levels

  of pentachlorobenzene, which is expected because HCB is degraded to this substance and they

  have similar sources. The number of samples for which both HCB and dioxin levels were determined

  was low and it was therefore not possible to see any correlations between these substances.

  Overall, HCB levels seem to have increased in the past decade. This is the case in the Bothnian

  Bay, north and south Baltic Proper and the south west coast (Kattegat). In the Bothnian Sea, it is

  more difficult to see a clear trend, either on a dry weight basis or when the levels are normalized

  to organic carbon. In the north west coast (Skagerrak) there are a few samples with deviating high

  levels, but apart from this, the trend seems to be increasing. The increasing trend in sediment over

  time is supported by analyses in deeper sediment layers made in a previous study of a few of the

  national environmental monitoring stations in the Baltic Sea, where levels of HCB were found to

  begin to increase after about 2000. Similar time trends have also been observed in biota from the

  Baltic Sea and the Swedish west coast, with increasing levels of HCB in herring, cod and guillemot

  eggs from around 2005 at most monitored stations. In addition to these marine matrices, increasing

  time trends for HCB have also been observed recently in, for example, air in the Arctic

  and in Europe, and in reindeer and cattle in Sweden.

  The reason for the increasing levels has not been established. The possible reasons are increased

  emissions from primary sources or increased remobilization from secondary sources. Emission

  inventories point to decreasing rather than increasing emissions from primary sources. There are

  probably emission sources that are not included in the inventory – in a modelling of HCB levels in

  air in Europe, the modelled levels, based on reported emission data, are much lower than the

  measured levels, suggesting that there are HCB sources missing in the inventory. However, it is

  unclear why HCB emissions from these not inventoried sources would increase. This illustrates

  that there is a lack of knowledge on HCB primary sources, such as the content of HCB contamination

  in pesticides containing chlorine, and hence the amount of HCB dispersed via pesticides

  globally.

  The second possibility is increased emissions from secondary sources, that is, increased remobilization

  from more polluted areas due to, for example, increased evaporation of the substance or increased

  melting of ice containing the substance due to climate change. However, this should affect

  more substances than HCB, but similar increasing trends in levels have not been observed for

  other substances in the monitoring of off-shore sediment. It is possible that HCB due to its

  physicochemical properties (e.g. relatively high volatility among the persistent organic pollutants)

  may be affected more quickly by climate changes, but a change should still be observed for other

  substances. It is thus important to continue to monitor possible increases over time also for other

  pollutants than HCB.

 • 11.
  Karlsson, Therese
  et al.
  Executive, Universitet, Göteborgs universitet, Göteborgs universitet, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper.
  Kärrman, Anna
  Executive, Universitet, Örebro universitet, Örebro universitet, forskningscentrum människa teknik miljö, MTM.
  Rotander, Anna
  Executive, Universitet, Örebro universitet, Örebro universitet, forskningscentrum människa teknik miljö, MTM.
  Hassellöv, Martin
  Executive, Universitet, Göteborgs universitet, Göteborgs universitet, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper.
  Provtagningsmetoder för mikroplast >300 μm i ytvatten: En jämförelsestudie mellan pump och trål2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Sampling and analyzing microplastics (MPs) comes with a unique set of challenges and currently a wide variety of methods are developed and applied. In order to facilitate future environmental monitoring we compared two methods that are often used for sampling MPs >300 μm; a manta trawl and a filtering pump. Six replicates per method were taken during calm weather conditions in the same location on the same day. The volume per replicate was 20 m3 for the pump and approximately 60 m3 for the trawl. Following analysis was done with visual sorting in a stereo microscope. The same person analyzed all samples and the anthropogenic particles were divided into eleven classification categories.

  In the pump samples zero to eight MPs were found per sample, rendering an arithmetic mean of 0.17 MPs/m3. In the trawl samples the numbers varied between 9 and 33 MPs, which corresponded to a significantly higher concentration per volume than the pump with an arithmetic mean of 0.32 MPs/m3. The results also indicated that in order to reach a statistical power of 60%, ten pump replicates would be needed to measure a difference between the examined area and an uncontaminated area. For the trawl a corresponding number of two replicates would be required. Alternatively a higher sample volume can be applied, which would render a higher certainty as the distribution data would approach a Gaussian distribution. A higher sampling volume would also lower the measurement uncertainty as it would decrease fluctuations in the counting statistics. Variations in measurement uncertainty between the methods was hypothesized to be primarily related to the differences in sample volume and could also be compensated through increasing the volume sampled, which would be somewhat faster than increasing the amount of replicates.

  The composition of MPs in the study varied between the replicates but mainly consisted of expanded cellular plastics, films, filaments and fragments. Each pump sample had on average 1.3 films and 0.33 expanded cellular plastics whereas each trawl sample had on average 2.5 films and 9.2 expanded cellular plastics. Per unit of volume the majority of the particles in the pump samples (40%) consisted of films, whereas the particles in the trawl predominantly consisted of expanded cellular plastics (46%). Expanded cellular plastics therefore seem to be sampled more efficiently by trawls, which could be because they float on top of the surface, the pump samples a bit lower in the surface water and the results in this study show that the sample compositions were more comparable for particles with more neutral buoyancy. Not enough particles were however obtained to allow for a more in-depth analysis of the compositional differences.

  The probability of false null-values increase with a lower true value of numbers of particles per sample and this starts to have a significantly negative effect below five particles per sample. Regardless of which method that is used it is therefore crucial to sample a sufficient number of particles (volume times concentration) suitable for comparing spatial, temporal or compositional differences.

  Background and purpose of the report

  Even if methods for sampling, extraction and identification of microplastics have developed rapidly during recent years several challenges remain. One of the challenges that remain is how to sample a group of contaminants that is as heterogeneous, both concerning shape and distribution, as microplastics. Additionally it is important to know to what extent results from different types of sampling devices can be compared. Here we compare two methods that are often used to sample microplastics above 300 μm in surface waters; a manta trawl and a pump. During one day (10th of October 2017) six replicates per sampling method was taken in the same spot in Gullmarsfjorden outside Lysekil. Through counting microplastics and other types of microlitter in the samples the aim was to compare differences between replicates and methods.

  This study was commissioned by the Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish Agency for Marine and Water Management, as a step in the work to develop monitoring of microlitter.

 • 12.
  Ellman Kareld, Louise
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen i Kronobergs län.
  Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen år 2018 i Kronobergs län2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  REGIONAL UPPFÖLJNING AV MILJÖKVALITETSMÅLEN 2018 I KRONOBERGS LÄN

  SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

  Kronobergs län är ett glesbygdslän, präglat av ett mosaikartat jord- och skogsbruk i små skiften, små fastigheter och stora behov av transporter. Sommarens torka har satt fokus på vad som väntar i framtiden och förberedelse krävs för att klara kommande, klimatrelaterade, händelser.

  Uppföljningen visar på fortsatt allvarligt läge. Stora miljösatsningar från regeringen ger resultat, men räcker inte för att ändra utvecklingen för miljökvalitetsmålen, som visar en negativ eller neutral utvecklingsriktning i länet.

  Det ändrade klimatets påverkan på landskapet har blivit tydlig av sommarens torka, och har inneburit vattenbrist (för många) och foderbrist för lantbruket, samt stor risk för bränder i hela länet. De närmaste åren kan det bli problem att leverera produkter från länet i den omfattning som efterfrågas. Det finns risk för en ökad nedläggningstakt av lantbruksföretag särskilt där det nyligen skett dyra generationsskiften eller gjorts stora investeringar men också där lantbrukaren sedan tidigare övervägt att sluta.

  De låga grundvattennivåerna under sommaren och föregående år har betydelse för våra sjöar, våtmarker och skogar, samt tillgången av dricksvatten. Särskilt utsatta är hushåll med enskild brunn. Den biologiska mångfalden påverkades både av utebliven blomning, men också genom att bete återupptogs på tidigare övergivna marker.

  Mer löv och tall i skogarna, som alternativ till den pågående granifieringen, skulle kanske tåla det ändrade klimatet bättre, vara bra för skogsproduktionen, förbättra vattenkvaliteten i marken, gynna den biologiska mångfalden samt gynna friluftslivet och turismen.

  Transporter på fossila bränslen frigör koldioxid som ökar växthuseffekten. De konsumtionsmönster (förbrukningen av råvaror, energi, transporter, kläder, mat och boende) som kan ändras måste ändras. De flesta av oss kan ställa om för att minska sin klimatpåverkan genom medvetna konsumtionsval.

 • 13.
  Yuan, Bo
  et al.
  Executive, Universitet, Stockholms universitet, SU.
  de Wit, Cynthia
  Executive, Universitet, Stockholms universitet, SU.
  Screening chlorinated paraffins in Swedish terrestrial birds and mammals (2012-2017)2018Report (Other academic)
 • 14.
  Gustavsson, Jakob
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Karlsson, Henrik
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Ahrens, Lutz
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Wiberg, Karin
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Screening of replacement substances for the brominated flame retardants PBDE, HBCDD and TBBPA2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to identify aquatic point sources of flame retardants (FRs) to the Swedish environment. This was done by measuring FR levels in different types of water flows and by estimating daily fluxes of FRs using water flow data. The sampled sites included wastewater treatment plants (WWTPs, n = 5), waste treatment facilities (WTFs, n = 4), airports (n = 5), industries (n = 2), storm water from urban/industrial areas (n = 6), and agriculture (n = 2). Water (n = 42) and particulate (n = 42) samples were collected during February-April 2018 and analyzed for in total 62 target FRs from three different classes: halogenated FRs (HFRs), organophosphorus FRs (OPFRs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs).

  In total, 34 different FRs were detected in at least one sample. The highest number of FRs were detected in a sample from a WTF (Högbytorp, n = 23), followed by Skavsta airport (n = 17), Ärna airport (n = 16), and Ryaverket WWTP (n = 16). The highest average number of detected FRs (± standard deviation) were found for WTFs (n = 15 ± 5), followed by WWTPs (n = 13 ± 3), storm water (n = 11 ± 2), airport (n = 9 ± 6), and industry (n = 5 ± 1). The most frequently detected FR was TDCIPP (78% of all samples), followed by BDE66 (68%), TEHP (57%), TCIPP (57%), and TBOEP (57%).

  Total bulk FR concentrations ranged between <MQL to 130 000 ng L-1. The highest total bulk concentrations were found in the samples from Skavsta airport (130 000 ng L-1), Vivsta …. (11 000 ng L-1), Högbytorp WTF (6 900 ng L-1) and Henriksdal WWTP (4 300-6 600ng L-1). In general, OPFRs contributed the most to the total concentrations with on average 76% of the total bulk concentration followed by HFRs (7%), and PBDEs (6%).

  FR fluxes ranged between <MQL and 1.8 kg day-1. Four sites showed considerably higher total fluxes than the other sites. Out of those, three sites were WWTPs (Henriksdal: 1.2-1.8 kg day-1; Ryaverket: 0.67 kg day-1; Skebäcksverket: 0.18 kg day-1), indicating WWTPs as important pathways of FRs to the Swedish environment. Considering the screening design of this study, all reported concentrations and fluxes should be interpreted with care.

 • 15.
  Assefa, Anteneh
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences. Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Tysklind, Mats
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Josefsson, Sarah
  Executive, Myndigheter, Sveriges geologiska undersökning, SGU.
  Bignert, Anders
  Executive, Naturhistoriska riksmuseet, NRM.
  Wiberg, Karin
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Sources of dioxins in Baltic Sea herring: A modelling study for identification of dioxin sources and quantification of their temporal and spatial impacts2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This study presents a step-by-step statistical analysis for tracing dioxins sources that have contributed to levels in Baltic herring during the last decades. The study is based on the concentrations of the 17 toxic (2,3,7,8-substituted) dioxin congeners in herring and sediment from the Baltic Sea, and it evaluates how the impacts of the sources may have changed during the studied periods, i.e. 1990–2009 in the Bothnian Bay, 1979–2009 in the Bothnian Sea and 1988–2009 in the Baltic Proper. The modelling technique used (PMF) extracted three dioxin patterns in herring that could be used to obtain source patterns after applying transformation factors. The transformed patterns were compared to real dioxin source patterns available through previous measurement and modelling studies. The identified sources included tetrachlorophenol (TCP), pentachlorophenol/atmospheric background (PCP/AB) and emissions from thermal activities.

  The results indicate that the thermal source type has been the major contributor of dioxins to Baltic herring during the pre-and post-2000 periods (72% and 59%, respectively). Its impact appears, however, to have declined by 19% in the Bothnian Bay, by 67% in the Bothnian Sea, and by 48% in the Baltic Proper (TEQ-basis). On the other hand, the relative importance of TCP and PCP/AB appear to have increased over time, from 1.4% and 1.5% to 19% and 6.6% in the Bothnian Bay, from 3.3% and 7.2% to 12% and 10% in the Bothnian Sea, and from 8.9% and <1% to 33% and 13% in the Baltic Proper. Comparisons using absolute values (pg TEQ g-1 lipid weight) indicate an increase of the TCP source by five times in the Bothnian Bay from the pre-2000 to the post-2000 period, a slight increase in the Bothnian Sea, and more than a doubling of the levels in the Baltic Proper. The agreement between the trends in the three sub-basins is a good indication for an increased impact of the TCP source during recent years (post-2000). Corresponding analysis for the PCP/AB source type, indicate slightly decreased TEQ levels from the PCP/AB source type in the Bothnian Sea (by ~50%), more than twice as high in the Bothnian Bay, and more than triplicated in the Baltic Proper. While the declining trends of the thermal source type encourages continuing management efforts for air emissions, the apparent increase of TCP and PCP/AB call for more attention to such sources in the Baltic Sea. As the use of technical products containing TCP and PCP have been banned/restricted since the 1970s and 1980s, more focus on contaminated sites may be required in the mitigation actions of such sources.

 • 16.
  Björkblom, Carina
  et al.
  Sweco Environment AB.
  Wallberg, Petra
  Sweco Environment AB.
  Johansson, Åse
  Sweco Environment AB.
  Sundberg, Elisabet
  Sweco Environment AB.
  Nilsson, Sandra
  Sweco Environment AB.
  Ericson, Mats
  Lysmask Innovation AB.
  Substitutes for regulated plasticizers2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A literature and database review was conducted with the aim of identifying substitute substances for

  regulated plasticizers that are of relevance within Sweden. Based on this survey substitute substances

  were prioritized and suggested for national screening studies.

  Information sources used were lists/databases, scientific literature, reports, interviews with business

  organizations (within or connected to the plasticizers industry), manufacturers, importers and users.

  Plasticizers that are already regulated or on their way to be have been listed, as well as a list of possible

  substitute substances for these regulated plasticizers.

  The first list of potential candidates for screening constituted 152 substances. To be able to prioritize

  between identified plasticizers, a multicriteria model was developed based on usage, presence of

  substance on different lists, and classification. In total 40 substances were selected for further evaluation.

  As volume is a critical parameter for exposure, 15 substances were thereafter selected. This prioritization

  was crosschecked with the information obtained from interviews with selected representatives from the

  industry, which added one more substance to the priority list. Since the Swedish Environmental Protection

  Agency requested that substances previously included in various screenings should be excluded, the final

  list consisted of eleven selected plasticizers.

  From the developed multicriteria model, the following plasticizers were identified: Dipropylene glycol

  dibenzoate (DGD); Alkanes, C14-17, chloro; Dioctyl adipate (DOA); Benzyl 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-

  2,2-dimethylpropyl phthalate; 2,2,4-trimethyl-1,3 pentanediol di-isobutyrate (TXIB); Diisononyl adipate

  (DINA); Diethylene glycol dibenzoate (DEGD; DEGDB); Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol

  and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, isononyl ester (Palamoll 654; Palamoll 656); Epoxidised soybean oil

  (ESBO); (second DINP line) 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich

  (DINP); and Tris-2-ethylhexyl trimellitate (TOTM).

  These plasticizers are suggested to be prioritized in future screening studies.

 • 17.
  Nyström, Jennifer
  Executive, Universitet, Uppsala University.
  The OSPAR list of chemicals for priority action: Suggestions for future actions2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The vision of the OSPAR Commission and the Convention for the protection of the marineenvironment in the North-East Atlantic is a clean, healthy and biologically diverse ocean usedsustainably. Within the Hazardous Substances Strategy, the Commission has prioritizedsubstances for which measures, actions and background documents where adopted in order toreach the stated vision; cessation of losses, discharges and emissions of contaminants andconcentrations of anthropogenic substances close to zero, and for naturally occurringsubstances at background levels in the North-East Atlantic. Due to constitutive regulatorywork within the European Commission as well as the development of international treaties,the background documents of the prioritized substances have not been continually updated.This report analyzed and evaluated if and which of the OSPAR background documentsneeded updating, in addition to giving suggestions on potential further actions OSPAR couldtake in order to protect the marine environment against hazardous substances. This was doneby reviewing the current legislative status of the prioritized substances under REACH, theStockholm Convention, the EU Water Framework Directive as well as the biocidal and plantprotection products regulations. Where possible, monitoring data was incorporated in theevaluation. This report presented generalized groupings of suggested OSPAR actions for eachof the background documents; substances which require no additional OSPAR actions;substances which are not considered fulfilling the criteria as hazardous substances and shouldbe removed from the LCPA; substances for which additional actions may be needed;substances which require continuous monitoring and potentially evaluations of needs foradditional measures. In this report it is suggested that OSPAR in the future takes a moreactive role acting as a safety net for the EU regulations, with the aim of protecting the marineenvironment in the North-East Atlantic. The OSPAR Contracting Parties should decide onhow to follow this advice and decide how the future work within the Hazardous SubstanceStrategy should be undertaken.

 • 18.
  Milton, Freja
  et al.
  Goodpoint AB.
  von Stedingk, Hans
  Goodpoint AB.
  Persson, Anna
  Goodpoint AB.
  Zinks spridning i miljön - En litteraturstudie2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Zinc is one of our most common and most occurring metals. The metal is very useful and is used to prevent corrosion. Zinc is toxic for water living organisms when it occurs in concentrations over 20 μg/l. The metal affects the aquatic organism’s reproduction, survival and growth negatively. It is especially young individuals and embryos who will be affected by enhanced concentrations of zinc. The toxicity for zinc is determined by its bioavailability and is affected by its metal form, pH, redox ratio, DOC etc.

  The largest emissions of zinc occur to water followed by emissions to air. Within both categories diffuse emission is most dominated. The biggest zinc emission source is leakages from wooded ground followed by atmospheric deposition on the water surface. Industries is the greatest point source. The leakage from wooded ground is derived from atmospheric deposition of zinc.

  This report has chosen to focus and examine three types of human activities who causes zinc emissions. The activities which has been chosen for more extensive studies are artificial turfs with rubber granulates, traffic related emissions and emissions from goods. The traffic causes zinc emissions around the roads and the pollutant is usually not spread far from the road. Locally high levels of zinc along the roadside can therefore occur. Galvanized goods are believed to be a major secondary emission source even in places other than the traffic environment.

  Negative effects on aquatic or soil environment due to enhanced concentrations of zinc in Sweden is considered low. Generally, the chemical status in surface water in watercourses are good. Despite this, the risk of environment impact due to zinc should not be underestimated. Zinc have been accumulated in the soil for a long time. If the soil or sediments characteristics changes it could lead to devastating effects on nearby recipients.

 • 19.
  Haglund, Peter
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU, Umeå universitet, teknisk- naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen.
  Analys av organofosfater (OP) i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk samt av utvärderings- och kartläggnings-behov gällande OP2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nästan alla undersökta organofosfater (OP) kunde detekteras i slam från reningsverk. De relativa halter av de olika OP föreningarna var snarlika vilket tyder på en bred användning i samhället.De flesta av de undersökta OP föreningarna innehåller fenyl-estrar och tillhör gruppen aryl-fosfater. Trifenylfosfat (TPP) ingår i den årliga övervakningen av slam. Det är därför intressant att jämföra halterna av de undersökta OP föreningarna med halterna av TPP. Halterna av flera av de nu undersökta aryl-fosfaterna är jämförbara eller högre än halterna av TPP i slam från reningsverk. Två av de undersöka aryl-fosfaterna förekommer i ca. 10 gånger högre halter än TPP, 2-ethylhexyldifenylfosfat (EHDPP) och Tris(isopropylphenyl) fosfat (TiPP), medans medelhalterna av difenylkresylfosfat (DpCP, trikresylfosfat (TCP), trixylylfosfat (TXP) och Irgafos 168 oxid är nära medelhalten av TPP. Medelhalterna av de två difosfaterna RDP och BDP samt tri-iso-butyl fosfat var lägre än TPP (4% till 25% av TPP) och medelhalterna av de fyra butyl-aryl fosfaterna samt isodecyldifenylfosfat (iDdPP) var betydligt lägre än TPP (0.4% till 0.9%).Betydligt färre OP detekterades i utgående vatten vilket delvis kan förklaras av den låga vattenlösligheten hos stora organfosfater. De mest vattenlösliga föreningarna, tri-iso-butyl-fosfat (TiBP) och trifenylfosfat (TPP), dominerade såleds i utgående vatten. Medelhalten av TiBP och TPP var liknande i utgående vatten, 14 ng/L respektive 22 ng/L. Sex av de studerade OP förekom i ungefär 10 gånger lägre halter (dibutylfosfat, EHDPP, dPCP, TCP, iDdPP och TXP) och två OP förekom i ungefär 100 gånger lägre halter (butyldiphenylfosfat och tert-butyl-difenylfosfat). Övriga OP förekom under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen.Riskkvoter mellan uppmätta halter och lägst rapporterade effektnivåer (från vetenskaplig litteratur) beräknades. Inget värde översteg 1 (signifikant risk) men ett antal värden återfanns i intervallet 0,1 till 1. Riskkvoterna var högst för trikresylfosfat, trifenylfosfat och tris(iso-propyl-fenyl)fosfat.

 • 20.
  Ericson Jogsten, Ingrid
  et al.
  Executive, Universitet, Örebro universitet, Örebro universitet, forskningscentrum människa teknik miljö, MTM.
  Yeung, Leo
  Executive, Universitet, Örebro universitet, Örebro universitet, forskningscentrum människa teknik miljö, MTM.
  Analysis of ultra-short chain perfluoroalkyl substances in Swedish environmental waters2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the environmental occurrence of ultra-short chain perfluoroalkyl substances (PFASs) in Swedish water samples. So far established protocols have focused on measuring PFASs with a carbon chain length of four or more carbons. In this study, perfluoroalkyl sulfonates of chain lengths of two, perfluoroethane sulfonate (PFEtS), and three, perfluoropropane sulfonate (PFPrS), carbons have been measured using a newly established instrumental method employing supercritical fluid separation (SFC) coupled to tandem mass spectrometry detection.

  A total of 26 samples were analysed, including ground water, surface water, rain water and snow. The sample locations included military and civilian airports, a former hard chromium plating facility, the vicinity of a hazardous waste management facility and background areas (lake surface water, rain and snow). Results show that both PFPrS and PFEtS could be detected in environmental samples using SFC separation coupled to triple quadrupole detection. Out of the 26 samples analysed, the ultra-short-chain PFPrS could be detected and quantified in 22 samples. The concentrations for PFPrS in all the samples ranged between 0.93 ng/l to 39 000 ng/l. The ultra-short-chain PFPEtS could be quantified in all of the 26 samples, with a concentration range between 0.07 and 5 700 ng/l. The highest concentrations represents highly contaminated ground water samples collected from a military airport. In the samples, PFPrS had a relative contribution to total PFAS concentration of 6 and 10 %, indicating the importance of measuring these compounds in environmental samples.

 • 21.
  Haglund, Peter
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU, Umeå universitet, teknisk- naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen.
  Miljöövervakning av utgående vatten & slam från svenska avloppsreningsverk: Resultat från år 2015 och en sammanfattning av slamresultaten för åren 2004‐20152017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förekomsten av organiska substanser i utgående vatten (fr.o.m. 2011) och/eller slam från niosvenska avloppsreningsverk (ARV); Stockholm (Henriksdal), Göteborg (Ryaverket), Umeå (Ön),Borås (Gässlösa), Eslöv (Ellinge), Alingsås (Nolhaga), Bollebygd, Borlänge och Bergkvara (Torsås)har undersökts. Följande ämnen/ämnesgrupper har ingått i studien (fr.o.m. 2004): antibiotika(fluorokinoloner), bromerade difenyletrar, klorparaffiner, fluorerade ämnen, fosfatestrar,ftalater, butylhydroxytoluen, klorbensener, klorfenoler, triclosan, organotennföreningar,metylsiloxaner, metaller samt klorerade dibenso‐p‐dioxiner, dibensofuraner och bifenyler.Dessutom ingår även fr.o.m. 2010: myskämnen, NSAID´s, bisfenol A och nonyl‐ och oktylfenoler.Graferna i denna rapport redovisar slamhalterna för perioden 2004‐2015 och utgåendevattenhalter för år 2015. Bollebygd reningsverk ingick inte i den nationella miljöövervakningenunder 2004 och Floda reningsverk har fr.o.m. 2010 ersatts av Borlänge reningsverk ochBergkvara reningsverk.Liksom tidigare år så är slamhalterna generellt lika såväl mellan reningsverk som över tid. Medandra ord är mellanårsvariationen generellt lika stor som variationen mellan olika reningsverk.Det finns dock några avvikelser. Slam från Gässlösa ARV har generellt flera fluorerade ämnen änövriga reningsverk samt högre halter av perfluoroktansyra (PFOA) och Di‐iso‐decylftalat (DIDP).En nyligen genomförd tidstrendanalys (Olofsson, Bignert & Haglund, 2012) visade på signifikantminskande halter över tid (2004‐2010) för kobolt, antibiotikat norfloxacin, triklosan, mono‐ ochdibutyltenn, fluorkemikalien PFOSA, 1,2,4‐triklorbensen, flamskyddskemikalierna PBDE‐154 ochPBDE‐183 samt högklorerade dioxiner och furaner (heptaCDD, OCDD, 1,2,3,4,6,7,8‐hepta‐CDFoch OCDF). Samma studie fann signifikant ökande trender för linjära metylsiloxaner (MDM,MD2M och MD3M), 1,4‐diklorbensen och flamskyddskemikalien deca‐BDE. Det fanns ävenindikationer på minskande trender för antibiotikat ciprofloxacin, PBDE‐99, fluorämnet PFDoDA,2,3,7,8‐tetraklordibensofuran (TCDF) och klorparaffiner (MCCP) samt ökande trender för tvåorganofosfater (TDCPP och TBEP).Sentida data för 2011‐2015 visar på fortsatt minskande trender för samtliga ämnen medstatistiskt signifikanta tidstrender, förutom för triclosan och OCDD för vilka haltminskningenplanat ut. Det finns även tydliga tecken på minskande halter av två antibiotika (ciprofloxacin ochofloxacin), två flamskyddskemikalier (PBDE‐47 och PBDE‐99), en mjukgörare (DEHP), enklorbensen (HCB) och en klorparaffin (LCCP).Halterna av linjära metylsiloxaner fortsätter att öka. Det gör också halterna av två organofosfater(TCPP och TDCPP). Dessa ersätter i många tekniska applikationer PBDE (vilka minskar i halt).Däremot verkar halterna av några av de ämnen som tidigare visat ökande trender plana ut ellertill och med vänt nedåt. Det senare verkar även gälla för 1,4‐diklorbensen, deca‐BDE och fleradioxin‐lika PCB (ex. PCB118, PCB126 och PCB169).

 • 22.
  Roos, Anna
  et al.
  Executive, Naturhistoriska riksmuseet, NRM.
  Loso, Katarina
  Executive, Naturhistoriska riksmuseet, NRM.
  Fång, Johan
  Executive, Naturhistoriska riksmuseet, NRM.
  Mätningar av läkemedelsrester i blod och urin från utter2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den första delen av två i en pilotstudie om läkemedelsrester i utter. I den första delen ville vi undersöka om det gick att analysera rester av läkemedel i urin och blod från utter, samt att utvärdera vilken matris som är mest lämplig för ändamålet.

  Vi har analyserat 30 olika läkemedelsrester i blod och urin från 20 poolade prover som innehöll blod respektive urin från 33 uttrar. Samtliga läkemedel fanns i blod och/eller urinprover, dock inte i alla prov. Ett flertal ämnen låg under kvantificerbar nivå (<LOQ). Det innebär att man kan se att de finns i provet men pga "brus" inte kan kvantificera det.

  Det antidepressiva medlet Venlafaxin fanns i samtliga tio blodprover (0,24-2,0 ng/g färskvikt) men inte alls i urinproverna. Risperidone som används vid behandling av bl.a. schitzofreni fanns i mätbara halter i 7 av de 10 blodproven (4,3-250 ng/g färskvikt) och 7 av 10 urinprov (0,12-46 ng/g färskvikt).

  Högst antal läkemedelsrester i urinet hade en utter från Västervik (11 st + 4 st <LOQ). Den hade också mätbara halter från 7 olika läkemedelsrester i blodet (+ 4 st <LOQ).

  Det fanns fler mätbara läkemedel i urinproverna jämfört med blodproverna, med ett undantag (Venlafaxin). Dessvärre är urin begränsande, de flesta uttrar som inkommer till museet har tom eller nästan tom urinblåsa. Att blodprov ändå fungerar bra är positivt. Det är oftast möjligt att ta blod från uttrarna som skickas in och därför föreslår vi att man i fortsättningen analyserar blod, och urin bara i de fall där det är möjligt.

 • 23.
  Gustavsson, Jakob
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Fischer, Stellan
  Executive, Myndigheter, Kemi.
  Ahrens, Lutz
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Wiberg, Karin
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Replacement substances for the brominated flame retardants PBDE, HBCDD, and TBBPA2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

   

  A literature and database review was conducted with the aim of identifying new alternative flame retardants (FRs) used as replacement chemicals for the traditionally used polybrominated diphenylethers (PBDEs) and hexabromocyclododecane (HBCDD), and also for tetrabromobisphenol-A (TBBPA). Firstly, selected patents from the US patent database were studied and a number of alternative FRs could be identified, including, e.g., pentaerythritol, melamine, and bis-(t-butylphenyl) phenyl phosphate. Secondly, two databases, containing quantity information on usage from Sweden and the EU, were searched to obtain usage data. In Sweden, the FR that is used in the highest quantities is pentaerythritol, followed by e.g., short-chained chlorinated paraffins (SCCPs), 2-ethylhexyl diphenyl phosphate (EHDPP), 1,2-bis(2,4,6-tribromophenoxy) ethane (BTBPE), and tetrabromobisphenol-A-bis(2,3-dibromopropyl) ether (TBBPA-BDBPE). In the EU, pentaerythritol and melamine are used in the highest quantities, followed by e.g., SCCPs, MCCPs, 1,2-bis(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethane (DBDPE), and triethyl phosphate (TEP). From the Swedish database, exposure indices were obtained, indicating the potential of exposure for different environmental compartments to different FRs. The highest average potential of exposure was found for pentaerythritol, tributyl phosphate (TNBP), triphenyl phosphate (TPHP), SCCPs, and tritolyl phosphate (TMPP). In addition, time trends in the potential of exposure were obtained from the database and showed increasing trends for TBBPA-BDBPE, tris(tribromoneopentyl) phosphate (TTBNPP), DBDPE, Resorcinol bis(diphenyl phosphate) (PBDPP), TMPP, and cresyl diphenyl phosphate (CDP). Thirdly, the open literature (including international peer-reviewed articles and reports from environmental authorities), was reviewed in search for previously reported environmental concentrations of emerging FRs in indoor dust, indoor and outdoor air, water, sediment, sludge, soil, atmospheric deposition, plants and animals including humans. In total, 66 different FRs were detected in at least one of the studied matrices. In addition, six prioritization lists were identified, which included about 50 different FRs that were suggested to be of high environmental relevance. Finally, to be able to prioritize between the identified FRs for future screenings, a multicriteria model was developed based on (i) usage, (ii) time trends in the potential of exposure, (iii) environmental detection, and (iv) previous publication lists. From this multicriteria model, the top ten FRs were: TBBPA-BDBPE, DBDPE, BTBPE, TTBNPP, bis(2-ethyl-1-hexyl)tetrabromophthalate (BEH-TEBP), ethylene bis-tetrabromo phtalimide (EBTEBPI), PBDPP, para-TMPP, TPHP, and tri(1-chloro-2-propyl) phosphate (TCIPP). These FRs are suggested to be prioritized in future screenings.

 • 24.
  Eriksson, Ulrika
  et al.
  Executive, Universitet, Örebro universitet, Örebro universitet, forskningscentrum människa teknik miljö, MTM.
  Haglund, Peter
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU, Umeå universitet, teknisk- naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen.
  Kärrman, Anna
  Executive, Universitet, Örebro universitet, Örebro universitet, forskningscentrum människa teknik miljö, MTM.
  Screening of PFASs in sludge and water from waste water treatment plants2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to assess the contribution from precursor compounds to the total amount of selected PFASs in water and sludge from Swedish waste water treatment plants, as a supplemental to previous studies of two persistent PFAS-classes; perfluorocarboxylic acids (PFCAs) and perfluorosulfonic acids (PFSAs). Compound classes added in this study were fluorotelomer sulfonic acids (FTSAs), polyfluoroalkyl phosphoric acid esters (PAPs), perfluoroalkyl phosphonic and phosphinic acids (PFPAs, PFPiAs), perfluoralkane sulfonamides (FOSAs), and sulfonamido ethanols (FOSEs), and also the intermediates fluorotelomer unsaturated carboxylic acids (FTUCAs) and the stable transformation products fluorotelomer carboxylic acids (FTCAs). Three waste water treatment plants were included; Gässlösa (Borås), Henriksdal (Stockholm) and Umeå. PFAS levels in sludge from 2012. 2014, and 2015, and in filtered effluent and influent water from 2015 are reported. Precursor compounds were detected in sludge and influent water from all three WWTPs. Levels of precursor compounds in sludge samples exceeded those of persistent PFASs. Increasing PFCA levels in the effluent water compared to the influent water was observed, especially for the short-chained PFCAs. Occurrence of precursor compounds in influent water and sludge indicate degradation of precursor compounds to persistent PFASs.

 • 25.
  Yeung, Leo
  et al.
  Executive, Universitet, Örebro universitet.
  Eriksson, Ulrika
  Executive, Universitet, Örebro universitet.
  Kärrman, Anna
  Executive, Universitet, Örebro universitet.
  Tidstrend av oidentifierade poly- och perfluorerade alkylämnen i slam från reningsverk i Sverige2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aims of this investigation are 1) to study spatial variation in PFAS discharge by measuring PFAS in sludge samples collected from four wastewater treatment plants (WWTPs: Öhn - Umeå, Bergkvara - Torsås, Henriksdal – Stockholm, and Gässlösa - Borås); 2) to evaluate the amount of unidentified PFAS, if any, in the sludge samples by measuring total organofluorine (TOF) in the samples; 3) to study the temporal discharge and pattern of PFASs by measuring different PFASs in archived sludge samples from two WWTPs (Henriksdal and Gässlösa); and 4) to evaluate temporal changes of the amount of unidentified PFAS, if any, by measuring the amount of TOF in the archived samples from these two WWTPs. Levels of TOF and PFAS are reported for sludge samples from the four WWTPs collected in 2015; temporal analyses of TOF and PFASs were conducted on sludge samples from two WWTPs collected between 2004 and 2015.

  Different classes of PFASs including PFCAs, PFSAs, FTSAs, FTCAs, diPAPs, FOSAs/FOSEs, diSAmPAP, FOSAAs, PFPAs and PFPiAs were detected in the sludge samples. The levels of TOF and unidentified PFAS were shown to more related to types of industries connected to the WWTPs, not necessarily related to number of people served in that area and the scale of WWTP. Quantifiable PFAS only accounted for 5 to 11% of the TOF in samples collected in 2015 indicating that 89-95% of the measured organofluorine in the samples was unidentified. TOF levels from Gässlösa were approximately 1.6 – 17.7 times higher than those of Henriksdal in corresponding year. The proportion of quantifiable PFAS to TOF decreased from 21% in 2004 to 11% in 2015 in samples from Henriksdal; at the same time increasing levels of unidentified PFAS was also observed between 2012 and 2015

 • 26.
  Boström, Gustaf
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Gönczi, Mikaela
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Kreuger, Jenny
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Växtskyddsmedel som regelbundet överskrider riktvärden för ytvatten – en undersökning av bakomliggande orsaker2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten undersöks varför vissa godkända växtskyddsmedelssubstanser återkommande överskrider sina riktvärden eller uppmäts i förhöjda halter i ytvatten. Cyprodinil, diflufenikan, esfenvalerat, imidakloprid, MCPA, metribuzin, pikoxystrobin, pyraklostrobin, tiakloprid och triflusulfuronmetyl inkluderades i undersökningen då de återkommande överskrider sina riktvärden. Även bentazon och glyfosat inkluderades då de relativt ofta uppmäts i halter över 0,1 μg/l. I rapporten undersöks om de förhöjda halterna beror på substansernas fys/kem-egenskaper, substansernas användning eller om deras riktvärden bör ses över. Data som använts i Kemikalieinspektionens (KemI) miljöriskbedömning jämförs med de halter som uppmätts inom den nationella miljöövervakningen (NMÖ) samt de riktvärden som används för att utvärdera dessa data.

  Alla PNEC från KemI är högre än de riktvärden som tillämpas inom NMÖ. PNEC från EFSA är i de flesta fallen också högre än riktvärden inom NMÖ. Imidakloprid är den enda substans med lägre PNEC från EFSA än riktvärdet inom NMÖ. Alla PEC från KemI ligger bland de högsta uppmätta halterna i NMÖ och är i de flesta fallen högre än de riktvärden som tillämpas inom NMÖ. En jämförelse av uppmätta halter i NMÖ för de utvalda substanserna med PNEC från KemI visar att endast ett fåtal prover uppvisar halter över PNEC.

  Undersökningen av samband mellan ett större urval substansers (49 st) användning och egenskaper och vad som uppmäts i NMÖ visade ett statistiskt signifikant samband mellan uppmätt halt och totalt använd mängd av en substans i området och med substansens halveringstid i jord samt adsorption/löslighet. Även den procentuella förlusten av substanserna i NMÖ har ett statistiskt signifikant samband med substansens halveringstid i jord samt adsorption/löslighet. Utifrån de undersökta faktorerna kan ingen tydlig förklaring ges till varför de 12 utvalda substanserna verkar utgöra en större risk för miljön än övriga växtskyddsmedel. Projektet har dock visat på vikten av att en översyn av officiella riktvärden för växtskyddsmedel genomförs så att miljöövervakningsresultat för alla substanser kan utvärderas utifrån tillförlitliga bedömningsgrunder.

 • 27.
  Haglund,, Peter
  et al.
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Kaj, Lennart
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Brorström Lundén, Eva
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Analysis of new brominated flame retardants in human serum and background air2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  As an assignment from the Swedish Environmental Protection Agency, a screening study

  of selected emerging brominated flame retardants (BFRs) has been carried out. The study

  build on an earlier screening study including most of the target analytes ”Screening of

  Emerging Brominated Flame Retardants and Polybrominated dibenzofurans”. In the cited

  study many of the analytes were not detected possibly due to low concentrations in relation

  to the instrumental detection limits.

  In the current study a more sensitive mass spectrometric technique Gas Chromatography -

  High Resolution Mass Spectrometry (GC-HRMS) was used to improve the detection

  frequency. In addition, five more emerging BFRs that have been highlighted in a recent

  European Food Safety Authority report were also included.

  The overall objective of this screening study was to determine the concentrations of

  selected BFRs and a group of well-known BFRs, polybrominated diphenyl ethers (PBDEs),

  in ambient air and in human serum, to highlight an important global transport pathway in

  the environment and the degree of human exposure, respectively.

  Most of the emerging flame retardants occurred in all of the air samples. The mean

  concentration of several emerging flame retardants (TBECH, HBB, BEH-TEBP, BTBPE,

  DBDPE, and Dechlorane Plus) was between 10% and 60% of that of BDE-209, the most

  abundant PBDE.

  The mean concentrations of the brominated phenols were generally higher than BDE-209.

  The concentrations of monobromo phenols and 2,4-dibromophenol were at least an order

  of magnitude higher than BDE-209, whilst 2,4,6-Tribromophenol was 4-fold higher than

  BDE-209.

  The emerging FRs, brominated phenols and PBDEs all occurs at elevated concentrations

  during the summer period in Pallas in Northern Finland, which illustrates the potential for

  atmospheric long range transport and the positive influence of temperature on

  contaminant mobility.

  The brominated phenols also showed a temporal trend at the Swedish West Coast site Råö,

  with elevated concentrations in the summer/autumn period, possible linked to increased

  natural production and emissions of these compounds during the summer period.

  Three of the emerging BFR were detected in human sera. Bis(2,4,6-tribromophenoxy)-

  ethane (BTBPE) was found in all samples and at an average concentration higher than that

  of BDE-209. Pentabromoethylbenzene (PBEB) and 2-ethylhexyl 2,3,4,5-tetrabromobenzoate

  (EH-TBB) were found in roughly half of the samples. The levels of brominated

  phenols was much higher than those of BDE-209, with 2,4,6-tribromophenol as the most

  abundant, likley due to high metabolic resistance.

 • 28.
  Haglund, Peter
  et al.
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Lundin, Lisa
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Liljelind, Per
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Hjelt, Maria
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Renberg, Mikael
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kaj, Lennart
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Alsberg, Tomas
  Executive, Universitet, Stockholms universitet, SU.
  Hazardous compounds released from textiles and the associated load they place on Swedish sewage treatment plants2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Water from household laundry has been estimated to make up about 2% of the total volume flowing into municipal wastewater treatment plants (WWTPs). Records of the chemicals used in the manufacture of textiles/clothing and analyses of both washed clothes and laundry wastewater indicate that a large number of environmentally harmful substances can potentially reach treatment plants. These substances, including fibers and micro plastics fromlaundry, may contribute to the pollution of sewage sludge used for fertilization of arable land, or pollute the receiving waters downstream of wastewater treatment plants.

  Textiles are one of the groups of consumer goods that the Environmental Objectives Committee proposed (SOU 2012: 38) be subject to a government mandate regarding the use of hazardous chemicals, environmental risk reduction measures and voluntary eco-labeling. The government has also decided (Ds 2012: 23) on interim measures aimed at removing toxic material from the environment, including providing information on hazardous substances in clothing. The Swedish environmental objectives system also includes the so-called "Generation target", that states that material life cycles should be as free as possible from hazardous substances and that consumption of goods should produce as few health and environmental problems as possible, including in all the countries where they were manufactured. The Generation target means that the Swedish government needs to take into account environmental and health impacts that Swedish consumption may cause in other countries. The EU Waste Framework Directive (2008/96 / EC) defines a waste hierarchy that puts the recycling of old products, such as clothing, before the recycling of waste. This study may inform those working on developing such directives.

  Aim

  The purpose of this study was to examine the extent to which laundering of five types of clothing (cotton t-shirts, cotton jeans, work trousers, fleece sweaters and weatherproof jackets) contributes to the presence of toxic pollutants in sludge and effluent water from a representative sample of treatment plants.

  Experimental

  The choice of clothing was based on the study "Kartläggning av kemikalieanvändning i kläder" (Swerea IVF, Report 09/52) and were purchased in Umeå during January 2014.

  The different categories of clothing were washed twice in a washing machine, without drying them in between and all wastewater was collected from the washer. Immediately after washing, samples of this water were transferred into 2 L glass containers and were analyzed for 126 compounds by three different laboratories (Miljökemiska Laboratoriet, Umeå Universitet, Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Stockholms Universitet (ACES)).

  5

  Results

  The results show that the main types of chemicals that were released when the clothing was washed, regardless of the type of clothing, were process and functional chemicals. This was expected since functional chemicals are added to the garment and are usually not chemically bonded to the fabric, whilst the process chemicals should not be present in the final product at all. Chemicals belonging to the group unwanted chemicals were released in very small amounts to the wastewater whatever type of clothing washed.

  The functional chemicals represented 30 % of the analyzed target compounds but accounted for up to 99% (for t-shirts) of the release when the clothing was washed. The lowest contribution of functional chemicals to the total release of chemicals was from weatherproof jackets. Process chemicals dominated those released from weatherproof jackets (90%) and fleece sweaters (72%); for working pants, the contribution was 41%. The unwanted chemicals were present in much lower amounts in the laundry wastewater than the functional and process chemicals: they represented 1% or less of the chemicals detected.

  T-shirts is estimated to release the largest amount of chemicals (469 kg functional chemicals, 0.5 kg process chemicals and 0.07 kg unwanted chemicals) based on the yearly net supply and the first two washing cycles. Fleece sweaters released the least amount of chemicals; 1.8 kg functional chemicals, 2.9 kg process chemicals and 3 g unwanted chemicals.

  Phthalates, DINCH (a phthalate substitute), bisphenols, formaldehyde, and organophosphates were the groups of chemicals estimated to be released in largest amounts from the five types of clothing included in the study, contributing 47%, 25%, 12%, 12%, and 3%, respectively, to the total amount.

  Based on the yearly net supply of clothing included in this study, the estimated release of textile fibers varies between 100 kg for fleece sweaters up to 8,500 kg for t-shirts. T-shirts released 0.85 mg fibers per kg, jeans released 0.46 mg/kg, weatherproof jackets 0.02 mg/kg, working pants 0.07 mg/kg and fleece sweaters 0.1 mg/kg.

  Discussion

  Phthalates and organophosphates were estimated to be released in large amounts (302 kg and 7.6 kg) contribute with 50% and 5% respectively to the amounts found in effluents from wastewater treatment plants. Chlorophenols and perfluorinated compounds were estimated to be released in very low amounts (430 g and 300 g respectively). This is however still more, 167% and 223% respectively, than what is found annually in the effluents and sewage sludge of all Swedish WWTPs.

  The estimated contribution to sewage sludge for the different compound classes was far higher than the calculated contribution to effluent. The estimation produced a contribution figure of over 100% for some compound groups. Short chain chloroparaffins and chlorophenols were estimated to contribute to the amount found in sewage sludge to such a large degree that it exceeded what is actually found in the sewage sludge. Chlorophenols are distributed between both effluent and sewage sludge, but reference data was only found for sludge, so this could be the reason for the overestimation of the amount that ends up in the sewage sludge. It can also not be excluded that the selection of clothing was not representative of what is on the market.

  6

  Conclusions

  Chemicals that are banned according to legislation such as Reach should, in principle, not be present in clothing. Even so, they are sometimes found during inspections of manufacturing facilities and analyses of clothing. This is a large problem since the use of a chemical can be banned in some countries but not in others. Arylamines are, for example, forbidden within the EU, but one of those 4,4'-diaminodiphenylmethane could still be detected in all types of clothing. Now, the clothing that we wear comes from all over the world, and it is difficult to find information on which chemicals have been used in its production since that can take place in many different countries. This tractability needs to be improved.

  In this study, we detected 72 out of 126 compounds that are non-naturally occurring compounds, in the laundry wastewater. Among the compound groups that could not be detected were anilines, triclosan, triclocarban, and siloxanes.

  The compounds released in large amounts into the laundry wastewater in this study were the process chemical bisphenol S (BPS), and the functional chemicals phthalates (DBP, BBP, DINP, DIDP), DINCH, organophosphates (TPP, TCEP, TCPP, TEHP, TBEP) and formaldehyde. Considering the net supply of new clothing to Sweden, the estimated annual contribution of the release of such compounds from new clothing being washed for the first time will be substantial.

  Even though some of these chemicals will be degraded during the treatment process in the WWTP, many of them will end up in effluent or sewage sludge and, to different degrees, contribute to the compounds that risk ending up in WWTPs or where nutrients are recycled from sewage sludge.

  Future work

  To obtain a better picture of the volume of chemicals flowing to the WWTPs and, potentially, the environment, originating from the laundering of clothing, it would be of interest to study the release of chemicals from a broader range of clothing types. It would also be interesting to include analysis of the fabric to see what proportion of chemicals are released during laundry, and what proportion remain and are then potentially released during later washing or enter the textile waste stream.

  It would also be of great interest to carry out non-target analysis on both the textiles and the wastewater to form an even broader picture of which chemicals are present in the textiles and the wastewater.

 • 29.
  Boström, Gustaf
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Lindström, Bodil
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Gönczi, Mikaela
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Kreuger, Jenny
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Nationell screening av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten 20152016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras resultat från en nationell screening av bekämpningsmedel i ytvatten och grundvatten som genomfördes under 2015. Screeningen av bekämpningsmedel var en del av ett regeringsuppdrag för screening av miljögifter till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket gav Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) uppdraget att genomföra provtagningskampanjen för den del av uppdraget som gällde bekämpningsmedel. Den nationellt finansierade provtagningen av ytvatten och grundvatten fokuserades kring de mest jordbruksintensiva regionerna Skåne, Halland, Västra Götaland, Östergötland och Mälardalen. Utöver detta erbjöds även alla Länsstyrelser i Sverige att finansiera ytterligare provtagning i respektive län och detta medförde att ytterligare provtagning av ytvatten tillkom i ovan nämnda regioner samt i Blekinge, Värmland och på Gotland och av grundvatten i Västra Götaland, Västerbotten och på Gotland.Proverna i ytvatten togs under maj-oktober med ett momentanprov per månad i avrinningsområdets utlopp. Den nationellt finansierade provtagningen i ytvatten fokuserades på avrinningsområden med stor andel åkermark (>40 %) och avrinningsområden främst mellan 20-100 km2. Utöver detta lade Länsstyrelserna till ytterligare avrinningsområden i den regionalt finansierade provtagningen av ytvatten. Det totala antalet prover i ytvatten var 157. För den nationellt finansierade provtagningen av grundvatten så gjordes provtagningarna i enskilda dricksvattenbrunnar eftersom tidigare resultatsammanställningar har pekat på att vatten från dessa kan vara mer känsligt för bekämpningsmedelspåverkan än annat grundvatten. I de regionalt finansierade proverna i grundvatten, i Västra Götaland, Västerbotten och på Gotland, togs prover på inkommande grundvatten till vattenverk. I grundvatten togs 1 prov per lokal och provtagningen inkluderade 54 enskilda brunnar och 18 vattenverk.Kemiska analyser av bekämpningsmedel utfördes av laboratoriet för organisk miljökemi vid SLU och omfattade en stor andel av alla växtskyddsmedel som används eller har använts i Sverige. I ytvatten analyserades 131 substanser och i grundvatten analyserades 108 substanser. Resultaten jämfördes med gränsvärden och riktvärden för dricksvatten och grundvatten samt riktvärden till skydd för vattenlevande organismer i ytvatten.I ytvattenproverna detekterades minst en substans i alla prover (förutom 3 prover från Gotland där endast glyfosat och AMPA analyserats och ej kunnat detekteras). Det största antalet detekterade substanser i ett prov var 31 men vanligast var att hitta ungefär 8-10 substanser per prov. I enskilda dricksvattenbrunnar var det största antalet substanser i ett prov 19 men det vanligaste var att inte hitta någon eller att hitta några få substanser. Ungefär 57 % av alla prover i enskilda brunnar innehöll minst en substans. I inkommande grundvatten till vattenverk innehöll ungefär 44 % av alla prover minst en substans och det högsta antalet substanser i ett prov var 4.2Ungefär 23 % av alla prover i ytvatten hade en summahalt över eller lika med gränsvärdet för summahalt av bekämpningsmedel i dricksvatten på 0,5 μg/l och ungefär 45 % av alla prover hade fynd av minst en substans över eller lika med gränsvärdet för enskild bekämpningsmedelssubstans i dricksvatten, 0,1 μg/l. I enskilda dricksvattenbrunnar var motsvarande siffror ungefär 11 % över eller lika med gränsvärdet för summahalt och ungefär 20 % över eller lika med gränsvärdet för minst en enskild substans. I proverna från grundvattenverk hade inget prov en summahalt över eller lika med gränsvärdet och endast 1 prov av 18 (5,6 %) innehöll en substans med koncentrationen 0,1 μg/l, alltså tangerande gränsvärdet.I ytvatten dominerades fynden av ogräsmedel som var godkända för användning under 2015. Bentazon, glyfosat och glyfosats nedbrytningsprodukt AMPA var de tre vanligaste substanserna att detektera i ytvatten och var tillsammans med MCPA även de vanligaste substanserna att förekomma i halter över eller lika med 0,1 μg/l. I grundvatten, både enskilda dricksvattenbrunnar och vattenverk, dominerades däremot fynden av totalbekämpningsmedel, med huvudsaklig användning utanför jordbruket. I enskilda brunnar var de tre vanligaste substanserna att hitta BAM, atrazin och atrazins nedbrytningsprodukt atrazindesetyl. De ingick i produkten Totex strö som tidigare hade stor användning för att bekämpa ogräs på t.ex. grusgångar och industriområden men som har varit förbjuden att sälja sedan 1989. Fjärde vanligaste substansen att detektera i enskilda brunnar var bentazon som fortfarande är tillåten för användning. I vattenverk var också BAM följt av atrazin, bentazon och atrazindesetyl de vanligaste substanserna att hitta.Överlag har det varit relativt få fynd över riktvärden till skydd för vattenlevande organismer i ytvatten. Ungefär 10 % av alla prover hade minst en substans över eller lika med sitt riktvärde vilket kan jämföras med 30-60 % i den årliga nationella miljöövervakningen 2002-2012. Totalt hade 13 olika substanser halter över eller lika med sina respektive riktvärden och alla dessa substanser var godkända för användning under 2015. Sex av substanserna var ogräsmedel, fyra svampmedel och tre insektsmedel. Den substans som hade flest överskridanden var ogräsmedlet diflufenikan som hade halter över eller lika med sitt riktvärde i ungefär 5 % av proverna. Diflufenikans riktvärde höjdes dock under 2015 vilket påverkar jämförelserna med tidigare data.En statistisk analys genomfördes av förhållanden mellan antal detekterade substanser och summahalter per prov i ytvatten jämfört med avrinningsområdets storlek, andel åkermark och andel spannmålsodling. Analyserna visar att antalet detekterade substanser per prov har ett statistiskt signifikant positivt samband med både avrinningsområdets storlek och andelen åkermark/spannmål. Summahalterna per prov har ett signifikant samband med andelen åkermark/spannmål men inte med avrinningsområdets storlek.Antalet detekterade substanser per prov i enskilda brunnar jämfördes med brunnarnas djup, ålder, avstånd till besprutning, konstruktionstyp, nitrathalt samt koncentration av E. coli och koliforma bakterier. Av dessa var det endast koncentrationen av koliforma bakterier som visade något signifikant samband. En förhöjd koncentration av koliforma bakterier kan vara3tecken på att brunnen är otät och därmed lättare får in ytligare vatten som kan vara förorenat av bland annat bekämpningsmedel.Denna omfattande provtagningskampanj ger en bra uppfattning om situationen med bekämpningsmedel i både ytvatten och grundvatten men är trots allt en ögonblicksbild. Alla prover som tagits för detta projekt har varit momentanprover som visar koncentrationen vid tidpunkten som provet togs men där variationer i halter över tid kan missas. Mellanårsvariationer kan också vara stora på grund av olika användning av bekämpningsmedel samt olika väder som kan påverka spridningen av bekämpningsmedel från fälten till vattendrag eller grundvatten. Överlag så är resultaten från denna screeningstudie dock i linje med resultaten från den årliga nationella miljöövervakningen

 • 30.
  Yeung, Leo
  et al.
  Executive, Universitet, Örebro universitet, Örebro universitet, forskningscentrum människa teknik miljö, MTM.
  Eriksson, Ulrika
  Executive, Universitet, Örebro universitet, Örebro universitet, forskningscentrum människa teknik miljö, MTM.
  Kärrman, Anna
  Executive, Universitet, Örebro universitet, Örebro universitet, forskningscentrum människa teknik miljö, MTM.
  Pilotstudie avseende oidentifierade poly- och perfluorerade alkylämnen i slam och avloppsvatten från reningsverk i Sverige2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the this investigation are 1) to measure the amount and proportion of unidentified PFASs had been used in daily life by analyzing total organofluorine (TOF) and quantifiable PFASs in influent samples; and 2) to measure the amount and proportion of unidentified PFASs released into the environment by analyzing TOF and quantifiable PFASs in effluent samples and sludge samples from municipal waste water treatment plants. Sewage (influent and effluent) and sludge were collected in 2015 and 2016 from three wastewater treatment plants (Gässlösa (Borås), Henriksdal (Stockholm) and Öhn (Umeå)). Levels of TOF and PFAS in sludge from 2016 and filtered effluent and influent samples from 2015 and 2016 are reported. Different classes of PFASs including PFCAs, PFSAs, FTSAs, FTCAs, diPAPs, FTUCAs, FOSAs, FOSAAs, PFPAs and PFPiAs were detected in sewage and sludge samples. For influent and effluent samples, all detectable neutral and/or cationic PFASs remained unidentified; for the anionic fraction, 79-94% of the TOF were unidentified. For sludge samples, a significant proportion (42-82%) of total anionic organofluorine remained unidentified

 • 31.
  Ahrens,, Lutz
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Hedlund, Johanna
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Dürig, Wiebke
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Tröger, Rikard
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Wiberg, Karin
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Screening av PFAS i grund- och ytvatten2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Levels of 26 per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) were measured in 502 water samples originat-ing from Swedish groundwater, surface water, sewage treatment plant (STP) effluents and landfill leachates. In drinking water source areas, the average Σ26PFAS concentration was 8.4 ng L-1. The national drinking water guideline value of 90 ng L-1 for Σ7PFASs was exceeded in 2% of these samples. In water not used for drinking water, Σ26PFASs average concentration was 142 ng L-1. PFOS concentra-tions exceeded the Annual Average Environmental Quality Standard (AA-EQS) of the EU Water Frame-work Directive in 42% of the surface water samples. Among the different water categories, the landfill leachates had the highest average concentration of Σ26PFAS with 487 ng L-1, followed by surface water (average 112 ng L-1), groundwater (49 ng L-1), STP effluents (35 ng L-1) and background screening lakes (3.4 ng L-1). The composition profile of the PFASs differed between the types of waters showing an even distribution of ΣPFCAs, ΣPFSAs and ΣPFAS precursors in groundwater, whereas in all other water categories, ΣPFCAs were dominant. As FOSA, PFNA, PFDA, and 6:2 FTSA were frequently detected in drinking water source areas (constituted 20%, 7.3%, 5.9%, and 4.4% of the Σ26PFASs, respectively), it is reasonable to consider the inclusion of these in the Swedish drinking water guideline.

 • 32.
  Lundstedt, Staffan
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU, Umeå universitet, teknisk- naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen.
  Sources and levels of PBDD/Fs in the Swedish environment2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report deals with brominated dioxins (PBDD/Fs); how they are formed and emitted and what

  that leads to in terms of levels in the environment. The report focuses on the situation in Sweden,

  but it includes a comprehensive review of studies and data from the whole world. Furthermore, the

  report includes a tentative estimation of the total amount of PBDD/Fs that is present and potentially

  may be emitted from products and materials in the Swedish society, as well as a discussion on how

  these emissions can be minimized.

  The PBDD/Fs is a group of unintentionally produced contaminants that are analogous to the more

  well‐known chlorinated dioxins (PCDD/Fs), but that contain bromines instead of chlorines. There are

  also mixed brominated‐chlorinated dioxins (PBCDD/Fs), although these are only touch upon briefly in

  this report. Due to the structural similarities, the PBDD/Fs, PCDD/Fs and PBCDD/Fs share many

  properties with each other, including low water solubility and volatility and long environmental halflives.

  This means that PBDD/Fs will stick to particles in the environment and stay there for a long

  time, usually several years. The similarities also apply to the toxicity, which generally is very high, and

  according to the current recommendations the toxic equivalency factors (TEFs) developed for the

  PCDD/Fs can also be used for the PBDD/Fs.

  Like the PCDD/Fs, PBDD/Fs may be formed in all kinds of combustion processes provided that

  bromine is present in some form, which today usually is the case. The bromine content in materials,

  waste and fuels has thus increased drastically since brominated flame retardants (BFRs) were

  introduced on the market in the 1970s. In the combustion process, the PBDD/Fs can either be

  formed from basic elements such as carbon, hydrogen and bromine, or from small precursor

  molecules. While the former ‘de novo’ pathway often is the dominating process for PCDD/Fs, the

  precursor pathway seems to be more important for the PBDD/Fs. This is because many BFRs, and

  especially the polybrominated diphenylethers (PBDEs), constitute far advanced precursors of

  PBDD/Fs, and especially of polybrominated dibenzofurans (PBDFs). As a result, mainly PBDFs are

  formed in most incineration processes, and the yields increase during poor combustion conditions

  when the density of precursors is high.

  Furthermore, PBDD/Fs may also be formed during thermal stress of BFR mixtures or BFR containing

  materials and products. This means in practice that PBDD/Fs are formed already when the BFR

  mixture is produced and that the PBDD/F content steadily increases as the BFRs are mixed into

  polymers, when the polymers are refined into materials and products, and when the products are

  disposed of and recycled by various processes. In addition, PBDD/Fs may also be formed through

  photolytic transformation of BFRs, which may occur as BFR treated products are exposed to sunlight

  for instance. In all these processes, the transformation of PBDEs to PBDFs is by far the most

  important pathway, and when PBDEs are present all other formation pathways are negligible.

  However, recently it has been recognized that PBDD/Fs, and in this case mainly polybrominated

  dibenso‐p‐dioxins (PBDDs), may be formed naturally in some marine environments via biological and

  photolytical pathways.

  The emission from incineration processes are both a result of the release of PBDD/Fs that already are

  present in the material being combusted and of the formation of PBDD/Fs in the actual process. Both

  these processes are favored by poor combustion conditions, which are more prominent during open

  Sources and levels of PBDD/Fs in the Swedish environment

  3

  burning activities than during controlled incineration in large scale facilities. As a consequence the

  emissions measured from incineration facilities are relatively low, while the emissions measured in

  connections to open burning activities and accidental fires can be extremely high. However, the

  emissions also depends on the fuel and its content of BFRs. Higher emission have therefore been

  measured from industrial (IWI) and hazardous waste incinerators (HWI) and from metallurgical

  processes using electronic waste as one of its feed stocks, as compared to municipal solid waste

  incinerators (MSWI). Furthermore, extremely high PBDD/F emissions have been measured during

  open burning of electronic waste (e‐waste), which is carried out as a recycling activity in some

  developing countries, and also may occur during accidental fires in e‐waste recycling facilities for

  instance.

  Relatively large emissions of PBDD/Fs have been measured in connection to production facilities for

  BFRs and facilities that are using BFRs to treat products, although there are no such data available for

  Swedish facilities. Nevertheless, high PBDD/F levels have been measured in PBDE mixtures as well as

  in materials treated with PBDEs, both in Sweden and in other countries. These PBDD/Fs constitute a

  threat to human health and the environment as the materials are used, disposed of and recycled

  since the PBDD/Fs may be emitted during the whole life cycles of the materials. Not least the

  recycling may lead to large emissions of PBDD/Fs, and especially during informal e‐waste recycling

  activities. However, large emissions have also been measured in controlled recycling facilities, and in

  these cases the emissions seem to be connected to the dust released from the interior of the e‐waste

  during the dismantling processes. This may lead to extensive exposure of the recycling workers at

  least.

  As a result of the great number of sources of PBDD/Fs, these contaminants are nowadays more or

  less ubiquitous in the environment. PBDD/Fs have been found in air, soil, sediments, sewage water,

  sludge, various animal and plant species, food and feed, indoor dust and humans. In air, the PBDD/F

  levels are usually lower than the PCDD/F levels, but in some urban and industrial environments the

  reverse profile can be seen. The highest PBDD/F levels in air are found outside e‐waste recycling

  facilities and at informal e‐waste recycling sites. The levels are usually correlated with the PBDE

  levels and the profiles are dominated by PBDFs. In Sweden, the air levels reported from urban

  environments are usually lower than those reported from urban environments in Asia, but for rural

  sites the levels are more similar. In fact, the levels in urban environments in Sweden are not that

  different from the levels in Swedish rural environments.

  In soil the highest PBDD/F levels are generally found at informal e‐waste recycling sites as mentioned

  previously. However, similar levels have actually been found in connection to a Swedish recycling

  facility that had been subject to an accidental fire. Otherwise, soil levels are generally elevated in

  urban environments in comparison to rural and agricultural environments. Like for air, the PBDD/F

  levels are generally correlated with the PBDE levels, and the profile is dominated by PBDFs, indicating

  that the PBDD/Fs originate from PBDE treated materials. Lake sediments principally follow the same

  trend as soil, with higher levels in urban and PBDE exposed areas and with a dominance of PBDFs.

  However, marine sediments sometime show a different pattern. Hence, in shallow coastal waters

  with high biological productivity and sunshine penetration, the levels of PBDDs may sometimes be

  extremely high. This is because of natural formation of PBDDs in these environments.

  Sources and levels of PBDD/Fs in the Swedish environment

  4

  When it comes to biota, food and feed, the PBDD/F levels are generally higher in fatty samples, such

  as fatty fish, mussels, eggs, liver and carcass fat. However, the levels in fish and shellfish seem also to

  be highly influenced by the presence of local sources in their living habitat, with natural sources

  giving rise to the largest variations. Some fish and mussel populations along the Swedish coastline

  have thus been found to contain extremely high levels of PBDDs. However, local PBDE related

  sources may also give rise to elevated levels, which overall may result in mixed PBDD/F profiles in

  some marine fish populations. Apart from these locally influenced fish and mussels, the PBDD/F

  levels in marine species are generally lower than the PCDD/F levels. Still, the PBDD/Fs have been

  found to contribute significantly to the total dioxin‐like toxicity in these species, which is serious

  considering that some of them already contain close to acceptable levels of other dioxin‐like

  compounds.

  For indoor environments, PBDD/Fs have mainly been measured in dust. The levels vary considerably,

  which is believed to be connected to a varying presence of PBDE containing materials in different

  indoor environments. However, this correlation is not always easy to discern. Overall, somewhat

  higher PBDD/F levels have been found in dust from public buildings, such as hotels and offices, than

  in dust from residential houses. However, the highest PBDD/F levels reported for dust have been

  found in a residential house in USA. In this house the levels were even higher than those recorded for

  workshop floor dust at an e‐waste recycling site in China. Nevertheless, the PBDD/F levels are usually

  correlated with the PBDE levels which support the theory that they have the same sources. In

  addition, the PBDD/F profiles are usually dominated by PBDFs. In most cases the PBDD/F levels in

  dust are higher than the PCDD/F levels, and when it comes to the total dioxin‐like toxicity the

  PBDD/Fs contribute significantly. The levels measured in Swedish dust are approximately at the same

  levels as in other countries.

  In humans, PBDD/Fs have been measured in mother’s milk, adipose tissue and blood. In mother’s

  milk the levels are in the same range all over the world, even when including mothers from an

  e‐waste site in Vietnam and mothers from USA with much higher PBDE levels in their milk. This,

  together with the fact that the PBDF profiles in mother’s milk generally are different from those

  observed in dust, indicates that the uptake and metabolism of PBDD/Fs in humans are somewhat

  selective. However, overall the PBDD/F levels in mother’s milk are lower than the PCDD/F levels and

  their contribution to the total dioxin‐like toxicity seem to be fairly low. PBDD/Fs have also been

  measured in human adipose tissue from Sweden and Japan. The levels seem to be somewhat lower

  in Sweden than in Japan, but the PBDD/Fs were detected in all Swedish samples as well, verifying

  their widespread distribution. The PBDD/F profiles where generally similar to those found in the milk

  samples, supporting the theory of a selective uptake and metabolism. However, contribution of the

  PBDD/Fs to total dioxin‐like toxicity seems to be higher in the adipose tissue than in the milk

  samples. Finally, PBDD/Fs have been found in relatively high levels in blood from two fire fighters in

  San Francisco.

  The data summarized in this report suggest that most PBDD/Fs that we are exposed to, apart from

  the naturally produced PBDDs, originate from the BFR treated materials we have in our society, and

  particular those that are treated with PBDEs. A rough estimate, performed in the report, suggests

  that such materials could hide several tons of PBDD/Fs only in Sweden. Furthermore, we are adding

  some hundreds of kilos of new PBDD/Fs every year in BFR containing products we are importing. This

  mainly includes electrical and electronic equipment (EEE), vehicles and construction materials. At the

  Sources and levels of PBDD/Fs in the Swedish environment

  5

  same time BFR containing materials are constantly removed from the society as they reach their endof‐

  life stage. When this happens the materials are either recycled, destructed or put on landfill, with

  each process constituting a certain risk for further emissions.

  Today in Sweden, most of the BFR containing waste is incinerated, but some may also end up on

  landfills. This may for example be the case for the shredder light fraction (SLF) from the vehicle

  fragmentation process, since this fraction is somewhat complicated to incinerate. It is estimated that

  up to 0.5 tons of PBDD/Fs may end up on Swedish landfills every year, and that these landfills may

  hide several tons of PBDD/Fs in total. For the waste fraction that is incinerated in authorized facilities

  the destruction efficiency of the PBDD/Fs is relatively high, at least when considering the stack

  emissions and the levels in the fly ashes. However, when it comes to the bottom ashes the PBDD/F

  levels can still be relatively high, indicating that all PBDD/Fs in the original waste is not destroyed or

  alternatively that new PBDD/Fs are formed in the process. It is estimated that the bottom ashes

  produced in Swedish MSWIs every year contain almost 6 kg of PBDD/Fs.

  Besides all PBDD/Fs that are hidden in products, materials and waste in our society, there is an even

  larger amount of not‐yet‐formed PBDD/Fs in all BFRs (and particularly PBDEs) that are present in the

  same and similar products, materials and waste in the society. If all this material would be subject to

  some kind of incomplete combustion process, as a worst case scenario, it could potentially give rise

  to an additional 200 tons of PBDD/Fs that would be emitted. To eliminate this risk, these materials

  will have to be removed and subsequently destructed. However, in this context it should be noted

  that the risk for emission often will increase as the material is removed from its original placement

  and when it is being recycled and destructed.

  To minimize the emissions of PBDD/Fs from waste material a key factor would be the

  implementation of efficient and sensitive identification and separation technologies that are capable

  of separating BFR containing materials from non‐BFR‐containing materials, so that each fraction can

  be treated appropriately. There are several spectroscopic technologies available for this purpose, and

  also technologies based on differences in density and electrostatic properties. However, none of

  these technologies are alone capable of screening out the BFR containing materials, but need to be

  used in combinations. Still, a 100% separation will not be achieved, and usually around 5% will end

  up in the wrong fraction. As a consequence, recycled materials should never be used for sensitive

  applications, such as toys and household products, and when it comes to the BFR containing fraction,

  it should not be recycled at all. It could perhaps be used to make basic chemicals (like bromine) or

  fuel for the industry, but otherwise it should be destructed.

  Destruction of BFR containing materials may be accomplished in authorized incineration facilities.

  The mixing ration of the BFR materials in other wastes/fuels should however be kept low (<5%) in

  order to limit the amount of PBDD/F precursors and corrosive HBr in the combustion zone and the

  flue gases. The incinerators should also have highly developed flue gas cleaning systems and plans for

  how ashes (not least bottom ashes) should be handled. Other high temperature processes, such as

  cement kilns and metal smelter may also be used to destruct BFR containing materials provided that

  these have similar emission control systems as the authorized incinerators. If these demands are

  fulfilled, metals smelters are preferably used for the metal containing BFR waste, e.g. PC‐boards,

  since these facilities are capable of recovering the metals.

  Sources and levels of PBDD/Fs in the Swedish environment

  6

  As an alternative to a complete destruction of the BFR containing materials it may also be possible to

  extract the bromine or the intact BFRs from the materials, after which the materials can be recycled

  or treated as non‐BFR materials and the bromine reused in the industry. A couple of such

  technologies have been suggested and described for BFR containing plastics, but none have so far

  been applied in full‐scale.

  The very last option for BFR containing waste, as with other organic waste fractions, is landfilling.

  Normally it should not be used at all, but if it for some reason has to be chosen as an alternative it

  has to be done under certain controlled conditions to minimize leakage, emissions and exposure of

  humans and animals. The landfills also have to be secured from accidental fires and be able to

  maintain a high security even if the surrounding and the climate are changing. The short‐term risks

  mentioned above, e.g. risk for leakage and fire, also have to be considered when BFR containing

  materials are stored temporarily, while waiting for other treatments for instance. In such situations,

  it would perhaps also be wise to limit the amount of BFR containing materials/wastes that can be

  stored in the same area in order to minimize the damages caused if an accidental fire still would

  occur

 • 33.
  Köhler, Stephan J.
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Klavzar, Andreja
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Wallman, Karin
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Huser, Brian
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Utvärdering av delprogrammet metaller inom miljöövervakning av sjöar: Styrfaktorer och mönster som hjälp för ett reviderat provtagningsprogram2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den årliga omfattande provtagningen av programmet omdrev som har pågått mellan 2007 till 2016 har varit mycket värdefull för utvärderingen för av faktorer som styr halter av ett antal metaller (Cd, Co, Cu, Ni, Pb och Zn). Det föreliggande dataset kan vara un-derlag till stöd för länsstyrelsen och kommuner att identifiera höga halter. Regionala skillnader i programmet omdrev har samma mönster som i programmet trendsjöar både med avseende på medianhalter, förekomst av låga värden och trender i påverkade jäm-fört med opåverkade områden. Ett större antal sjöar i omdrevprogrammet är tydligen påverkad av antropogena källor och kan möjligen uteslutas från metallanalyser i framti-den. Möjligen kan dessa sjöar vara referenser för påverkade områden. För följande me-taller fanns det starka (Co, Pb och Zn), svaga (Ni) och inga (Cd, Cu) samband mellan totalhalter och kemiska och landskapsrelaterade styrfaktorer som kan användas för att beräkna förväntade medianhalter i sjöar. Det föreslås att ett större antal sjöar i program-met trendsjöar analyseras 4 gånger per år för att få en bättre uppfattning av den tempo-rala variationen. I områden som är opåverkade av kända punktkällor så kan skattning av biotillgängligheten (Cu, Ni och Zn) eller beräkning av acceptabla gränsvärden (Pb) även fortsättningsvis utföras via metallernas totalhalter och totalhalten organiskt kol (TOC). För metallerna Pb och Zn kan totalhalterna korrigeras via antingen omräkningsfunktion-er eller med hjälp av modelleringsverktyget VisualMinteq som är tillgängligt. Beräk-ningarna antyder att halten TOC samvarierar med den beräknade biotillgängliga frakt-ionen. Osäkerheter som styrs av pH är minst lika stora som osäkerheter som härrör från TOC. Andra osäkerheter i beräkningarna så som halten Al och Fe som också kan bindas upp av TOC bör belysas närmare vid behov. I sjöar med höga pH värden bör biotill-gängligheten av Ni följas upp om totalhalten Ni är ovanligt höga (>25 ppb).

 • 34. Boström, Gustaf
  Högfluorerade ämnen i den svenska miljön - sammanställning av data från 2000 till 2015: Underlagsrapport till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag Screening av förekomsten av miljögifter2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport sammanställs och analyseras undersökningar som gjorts av halterav högfluorerade ämnen i svensk miljö. 42 olika substanser har inkluderats frånundersökningar i matriserna vatten, biota (vattenlevande eller som främst lever avfisk), sediment, avloppsslam, luft, nederbörd och jord. Data kommer frånNaturvårdsverkets databaser för miljöövervakning, SGU:s vattentäktsarkiv,myndigheter och verksamhetsutövare samt från vetenskapliga artiklar. Resultatenhar jämförts med miljökvalitetsnormer (MKN) i de fall detta funnits, nämligen förPFOS i ytvatten, fiskmuskel samt lever från abborre, sill eller tånglake. Data frånvattenverk har jämförts med Livsmedelsverkets åtgärdsgränser.Analyserna har delats upp med avseende på olika påverkanskällor;bakgrundsområden, områden med diffus påverkan, reningsverk,brandövningsplatser, avfallsanläggningar och vattenverk. Mellan dessa olikapåverkanskällor kan en skillnad ses i andelen prover som innehåller högfluoreradeämnen och halter som hittas av olika ämnen. Halterna av PFOS i ytvattenöverskred MKN i 33 % av värden från bakgrundsområden, 84 % i områden meddiffus påverkan och 89 % vid brandövningsplatser. Halterna av PFOS i fiskmuskelöverskred MKN i 5 % av värden från bakgrundsområden, 28 % i områden meddiffus påverkan och 62 % vid brandövningsplatser. Halterna av PFOS i lever frånabborre och sill överskred MKN i 0,7 % av värden från bakgrundsområden och 44% i områden med diffus påverkan. PFOS är den vanligaste substansen att hitta i 18av 29 analyser av olika matriser och påverkanskällor och näst vanligast i 6. I fisk,både muskel och lever, är PFOS den vanligaste substansen att hitta i samtligaanalyser. Prover av råvatten från vattenverk överskred Livsmedelsverkets lägreåtgärdsgräns i ca 16 % av prover och den högre åtgärdsgränsen i 0,5 % av prover.Prover i färdigt dricksvatten från vattenverk överskred den lägre åtgärdsgränsen ica 5 % av prover och den högre åtgärdsgränsen i 1 % av prover.Trender för högfluorerade ämnen på bakgrundslokaler i limnisk och marin miljöhar infogats från Naturhistoriska riksmuseets rapporter och beskrivits.Tidstrenderna för PFOS och PFHxS i lever från sill är inkonsekventa mellan olikalokaler men FOSA visar en minskning på alla lokaler de senaste tio åren. Allaperfluorerade karboxylsyror i lever från sill visar uppåtgående trender eller ingentrend. I ägg från sillgrissla ökar koncentrationerna av alla undersökta ämnen settöver hela perioden (från 1968 eller 1973). Dock ses en minskande trend för PFOSde 10 sista åren. I limnisk miljö undersöks lever från abborre och röding. Halternaav PFNA, PFDA och PFUnDA ökar mellan 1980-2013 i sjön Abiskojaure men förPFNA, FOSA, PFUnDA, PFDoDA och PFTrDA minskar de under de sista 7 åren.I sjön Skärgölen ökar halterna för PFDA, PFUnDA, PFDoDA och PFTrDA mellan1980-2013 men halterna av PFOS minskar under hela perioden och halterna förFOSA minskar under de sista 9 åren.

 • 35. Jonsson, Per
  Miljögifter i sediment i Stockholms skärgård och östra Mälaren 20132015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Stockholm County Administrative Board, the Stockholm Environment and Health Administration,the Edsviken Water Cooperation Group and the Stockholm County Council have conducted asediment survey in an area that stretches from eastern Lake Mälaren to the Stockholm city centre, and then out to the Stockholm archipelago. The survey includes 34 sampling stations and was performedas a follow up of previous surveys conducted in 1997-2001 and 2007. In the present survey, two new stations were established in Ulvsundasjön and Edsviken. The aim of the survey was to examine currentlevels of contaminants in the sediments, and estimate trends since the late 1990s.

  Sampling was performed in September/October 2013. Surface sediment (sediment depth 0-2 cm) was collected at all stations, and at five of the stations samples from deeper levels in the sediment were also collected for a retrospective study. Surficial sediment samples were taken in the field by using aspecial extruder designed for Gemini cores. The sediment cores that were analysed retrospectively were sliced in the laboratory. To investigate the historical development of pollutants in the study area, cores from five stations were dated with the 137Cs technique. Very clear peaks of Cs activity, which date from one year after the Tjernobyl nuclear accident in 1986, were registered at all stations except Riddarfjärden in central Stockholm. The annual sediment accumulation rate in the archipelago varies between 10 and 14 mm/year, but is significantly lower at S Björkfjärden in Lake Mälaren, where it was about 5 mm/year.

  Surficial sediment from all sampling stations was analysed for metals, tributyltin compounds, dry matter and organic content. At eleven selected sampling stations, levels of an additional number oforganic contaminants were also analysed, and at five of these stations both metals and organic pollutants were analysed at four deeper levels in the sediment cores.

  Sediment concentrations were classified on the basis of the Environmental Protection Agency’scriteria for sediment. When possible, the results have also been evaluated according to the Swedish Agency for Marine and Water Management’s proposals for new effects-based criteria from 2014 for the assessment of ecological and chemical status.

  The results show generally higher levels of contaminants closer to the centre of the city of Stockholm. Substances such as mercury, cadmium, lead, copper, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs),polychlorinated biphenyls (PCBs), hexachlorobenzene (HCB) and TBT were detected at high or very high levels in this area in 2013.

  Lead concentrations in the Stockholm area were elevated in relation to background levels. The highest value was recorded at Strömmen in central Stockholm, but concentrations were also very high at Årstaviken and Riddarfjärden . The cadmium concentrations were elevated in relation to background levels, but the distribution was slightly different compared to that of lead. The highest cadmium concentrations were measured at Brunnsviken, Årstaviken, Strömmen and Ulvsundasjön. A very high concentration of copper, 100 times higher than the background level, was noted at Riddarfjärden just off the eastern point of Långholmen Island. At Årstaviken, Ulvsundasjön,Strömmen and Brunnsviken, the copper concentration was 12-18 times higher than the backgroundlevel. Mercury concentrations were highly elevated at Strömmen, Riddarfjärden and Årstaviken. The highest silver concentrations in Lake Mälaren were observed at Ulvsundasjön and Årstaviken. In the archipelago the highest concentration of silver was detected at Brunnsviken. The area influenced by heavy metals was about the same for lead, cadmium, copper, mercury and silver, and extended from Lake Mälaren out to Oxdjupet and Kodjupet in the archipelago. In many cases, measured levels of lead and cadmium exceeded the new evaluation criteria for chemical status proposed by the SwedishAgency for Marine and Water Management.

  The area influenced by the organic contaminants was similar to that influenced by heavy metals. The concentrations of PAHs were very high at Strömmen, Riddarfjärden and Lilla Värtan, and high levels were detected at Årstaviken, Ulvsundasjön, Käppala, Bergholmen, Edsviken and Lilla Värtan. The levels of anthracene exceeded the proposed evaluation criterion for good chemical status at almost allsampling points. Very high concentrations of PCBs were detected at all sampling sites except in the central and outer archipelago and at S Björkfjärden in Lake Mälaren, where relatively high concentrations were noted. In central Stockholm, the levels of PCBs were more than six times higher than the limit for “very high concentrations”, with an extremely high value at Riddarfjärden, wherethis limit was exceeded with a 36-fold margin. High or very high levels of HCB were detected at eight out of eleven sampling stations. For polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and the phthalate DEHP there are no criteria to relate to, but these substances were detected at clearly measurable levels in central Stockholm. The concentration of tributyltin (TBT) was very high throughout the study area,and the proposed evaluation criterion for good chemical status was exceeded at all stations exceptKobbfjärden channel in the archipelago.

  Attempts to detect time trends in the investigation area were made using two different approaches. The first was to compare concentrations in surficial sediments from the surveys performed in 1997-2001,2007 and 2013. The second approach was to evaluate trends in deeper levels of dated sediment cores.

  Comparisons between the three surveys show no significant differences in levels of lead, cadmium,mercury or zinc. Chromium concentrations were consistently lower in the survey from 2013 than in previous surveys, most likely due to different methods of analysis. Silver concentrations showed a clear downward trend with time throughout the study area. In general, the results of the retrospective studies of sediment cores showed, however, decreasing concentrations of lead, cadmium, chromium,mercury and zinc towards the sediment surface. However, at Riddarfjärden, chromium concentrations increased with time, while the lead concentrations remained unchanged except for a clear increase in the surface sediments. Levels of mercury remained unchanged at Strömmen in central Stockholm, while they increased at S Björkfjärden in Lake Mälaren. Unlike at other sampling stations, unchanged levels of chromium and zinc were noted at S Björkfjärden.

  Comparison of the different surveys showed a clear time trend for copper in the entire investigationarea. Copper concentrations increased consistently at almost all the investigated stations. This indicates a significant regional increase in copper concentrations in sediments since the turn of the millennium. A possible reason for the higher levels may be the recent increase in the use of copper as an active agent in antifouling paints. However, the retrospective studies of sediment cores show that since the 1980s, copper concentrations seem to have decreased at four out of five investigated stations.At Riddarfjärden concentrations of copper increased clearly in the surface sediments.

  Comparisons between the three surveys showed no clear differences in PAH concentrations over time. In contrast, the retrospective studies of sediment cores indicated declining levels of PAHs during thesame period.

  The concentrations of PCBs and HCB found in this study were considerably lower compared to thesurvey of 1997-2002 at all investigated sites. The retrospective studies of sediment cores show that PCB levels have dropped significantly at both Käppala and Lilla Värtan since the 1980s, while they increased significantly in the surface sediments at Riddarfjärden. The trends in concentrations of HCB in the sediment cores varied widely at the different sampling stations. At Riddarfjärden levels have increased significantly since the 1980s, while they were relatively unchanged at Bergholmen.

  PBDEs, TBT, nonylphenol and chlorinated paraffins were not analysed in the previous surveys, but were included in the retrospective studies of sediment cores in 2013. Measurable concentrations of PBDEs were noted in sediment cores from Strömmen, Käppala and Riddarfjärden, and levelsincreased towards the sediment surface. The highest concentrations of PBDEs were found in surface sediments from Strömmen. In all cores, TBT concentrations were significantly higher in deeper layers compared to surficial sediments, and the highest concentrations were found in layers from 1985-1992. The results are consistent with the historical use of TBT as an active agent in antifouling paints. The use of TBT peaked in the 1980s and was then phased out gradually from 1989 until a total ban was imposed in 2008. The concentrations of nonylphenol clearly decreased from the 1980/90s until 2013 at four out of five sampling stations. Both short-chain (SCCP) and medium-chain (MCCP) chlorinated paraffins have decreased substantially in recent decades.

  Overall, the trend analyses show that sediment concentrations of PCBs, HCB, TBT, nonylphenol andshort-chain and medium-chain chlorinated paraffins have decreased over time, whereas the loads of copper and PBDEs have increased since the millennium shift.

 • 36.
  Haglund, Peter
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU, Umeå universitet, teknisk- naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen.
  Miljöövervakning av utgående vatten & slam från svenska avloppsreningsverk: Resultat från år 2012 och 2013 och en sammanfattning av slamresultaten för åren 2004-20132015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  svenska avloppsreningsverk (ARV); Stockholm (Henriksdal), Göteborg (Ryaverket), Umeå (Ön), Borås (Gässlösa), Eslöv (Ellinge), Alingsås (Nolhaga), Bollebygd, Borlänge och Bergkvara (Torsås) har undersökts. Följande ämnen/ämnesgrupper har ingått i studien (fr.o.m. 2004): antibiotika (fluorokinoloner), bromerade difenyletrar, klorparaffiner, fluorerade ämnen, fosfatestrar, ftalater, butylhydroxytoluen, klorbensener, klorfenoler, triclosan, organotennföreningar, metylsiloxaner, metaller samt klorerade dibenso-p-dioxiner, dibensofuraner och bifenyler. Dessutom ingår även fr.o.m. 2010: myskämnen, NSAID´s, bisfenol A och nonyl- och oktylfenoler.

  Graferna i denna rapport redovisar slamhalterna för perioden 2004-2013 och utgående vattenhalter för år 2013. Bollebygd reningsverk ingick inte i den nationella miljöövervakningen under 2004 och Floda reningsverk har fr.o.m. 2010 ersatts av Borlänge reningsverk och Bergkvara reningsverk.

  Liksom tidigare år så är slamhalterna generellt lika såväl mellan reningsverk som över tid. Med andra ord är mellanårsvariationen generellt lika stor som variationen mellan olika reningsverk. Det finns dock några avvikelser. Slam från Gässlösa ARV har generellt flera fluorerade ämnen än övriga reningsverk samt högre halter av perfluoroktansyra (PFOA) och Di-iso-decylftalat (DIDP).

  En nyligen genomförd tidstrendanalys (Olofsson, Bignert & Haglund, 2012) visade på signifikant minskande halter över tid (2004-2010) för kobolt, antibiotikat norfloxacin, triklosan, mono- och dibutyltenn, fluorkemikalien PFOSA, 1,2,4-triklorbensen, flamskyddskemikalierna PBDE-154 och PBDE-183 samt högklorerade dioxiner och furaner (heptaCDD, OCDD, 1,2,3,4,6,7,8-hepta-CDF och OCDF). Samma studie fann signifikant ökande trender för linjära metylsiloxaner (MDM, MD2M och MD3M), 1,4-diklorbensen och flamskyddskemikalien deca-BDE. Det fanns även indikationer på minskande trender för antibiotikat ciprofloxacin, PBDE-99, fluorämnet PFDoDA, 2,3,7,8-tetraklordibensofuran (TCDF) och klorparaffiner (MCCP) samt ökande trender för två organofosfater (TDCPP och TBEP).

  Sentida data för 2011-2013 visar på fortsatt minskande trender för samtliga ämnen med statistiskt signifikanta tidstrender, förutom för triclosan och OCDD för vilka haltminskningen planat ut. Det finns även tydliga tecken på minskande halter av två antibiotika (ciprofloxacin och ofloxacin), två flamskyddskemikalier (PBDE-47 och PBDE-99) och två mjukgörare (DEHP och DIDP).

  Halterna av linjära metylsiloxaner fortsätter att öka. Däremot verkar halterna av några av de ämnen som tidigare visat ökande trender plana ut (1,4-diklorbensen) eller till och med vänt nedåt (deca-BDE). Det senare verkar även gälla för flera dioxin-lika PCB (ex. PCB118, PCB126 och PCB169). Däremot verkar halterna av två organofosfater (TCPP och TDCPP) öka. Dessa ersätter i många tekniska applikationer PBDE (vilka minskar i halt).

 • 37.
  Boström, Gustaf
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Skåne.
  Sammanställning av befintligadata av växtskyddsmedel i ytvatten 1983-2014: Underlagsrapport till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag Screening av förekomsten av miljögifter2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport sammanställts och analyseras befintliga bekämpningsmedelsanalyseri ytvatten i Sverige under perioden 1983-2014. Data har sammanställtsfrån databaserna Regionala pesticiddatabasen (RPD) som förvaltas av SverigesLantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket och Vattentäktsarkivet somförvaltas av Sveriges Geologiska Undersökning.Tidstrender av bekämpningsmedel i ytvatten har analyserats för hela perioden, delsför summahalter av bekämpningsmedel och dels för halterna av enskildasubstanser. En analys har även gjorts av vilka substanser som oftast detekteras iytvatten, vilka substanser som oftast överskrider gränsvärdet för dricksvatten sittriktvärde avseende risk för ekologisk skada. En jämförelse av resultaten har gjortsmed motsvarande sammanställningar från den nationella miljöövervakningen samtför data från endast Skåne. Av alla prover som ingått i sammanställningen har 48% haft fynd av något bekämpningsmedel. Detta kan jämföras med 74 % för dataendast från Skåne. Glyfosat har varit den vanligaste substansen att detektera iytvatten under hela den undersökta perioden. I den nationella miljöövervakningen(NMÖ) är bentazon den vanligaste substansen att detektera med glyfosat på andraplats. Ingen tydlig tidstrend kan ses för den totala andelen prover där man kandetektera bekämpningsmedel. En tendens kan dock ses till att prover överdricksvatten-gränsvärdet för summahalter blivit ovanligare sedan mitten på 1990-talet. Även andelen prover över dricksvattengränsvärdet för enskilda substanser harblivit lägre om man jämför perioderna 1983-2001 och 2002-2014. Glyfosat,AMPA, bentazon, azoxystrobin och MCPA är några substanser som fortfarande ärvanliga att detektera i ytvatten men som har fått en mindre andel prover överdricksvattengränsvärdet. Bentazon, MCPA, mekoprop och terbutylazin visar påtendenser till minskande halter sett över hela den undersökta perioden.Diflufenikan är den substans som är vanligast att hitta över sitt ekotoxikologiskariktvärde under 2002-2014. Detta är även fallet i NMÖ samt i data från endastSkåne. Ingen tidstrend kan ses för halterna av diflufenikan. Substanserna med nästhögst frekvens över sina riktvärden är terbutylazin-desetyl och imidakloprid.Terbutylazin-desetyl är en nedbrytningsprodukt till terbutylazin som är förbjudetsedan 2003 och uppvisar minskande halter. Imidakloprid har fått begränsadanvändning sedan 2013 så halter i miljön bör minska de kommande åren.Fyndfrekvenser och halter av bekämpningsmedel i dricksvatten från ytvattentäkterär avsevärt lägre än i övriga prover och fynd av bekämpningsmedel är mycketovanligt under de senaste 10 åren. Dricksvattengränsvärdet för summahaltbekämpningsmedel har aldrig överskridits under hela perioden. Gränsvärdet förenskilda substanser har överskridits 12 gånger på 3338 prover under 1988-2014.De substanser som någon gång överskridit gränsvärdet är BAM, bentazon,terbutylazin, terbutylazin-desetyl, aldrin och 2,4-D.

 • 38.
  Fick, Jerker
  et al.
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Lindberg, Richard H.
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Fång, Johan
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Magnér, Jörgen
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kaj, Lennart
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Brorström-Lundén, Eva
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Screening 2014: Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A screening study was performed on selected pharmaceuticals and hormones. A total of 103 pharmaceuticals were analysed in 25 samples from a national program and 41 samples from a regional program. In addition, three hormones were analysed in 25 samples. The sampling programs were focused on samples from waste water treatment plants (WWTPs) and their receiving waters. Biota samples (perch) were also included in the study.

  45 pharmaceuticals were detected in the effluent of at least one WWTP, in levels that ranged from low ng/L up to 8.8 μg/L, with a median concentration of 52 ng/L. Caffeine was detected in highest concentrations followed by the beta-blocker metoprolol (1.8 μg/l). In WWTP sludge, 31 substances were detected. The antibiotic ciprofloxacine often dominated and was found in all sludge samples in the range 800-1800 μg/Kg dw. 44 pharmaceuticals were detected in surface water samples in the range from low ng/L up to 480 ng/L. Measured surface water concentrations were compared to critical environmental concentrations, i.e. the water concentration that is expected to cause a pharmacological effect in fish. This evaluation showed that eight pharmaceuticals in these samples may cause a pharmacological response in fish exposed to these waters. In biota (perch muscle) 17 substances were detected in concentrations up to 150 μg/Kg.

  Concentrations of hormones in WWTP effluents were <0.12 -0.76 ng/L for β-estradiol, <0.23–25 ng/L for estrone and <0.38–23 ng/L for ethinyl estradiol. Hormone measurements in perch bile suggested increased concentrations due to influence from WWTP emissions. Concentrations of hormones in three WWTP sludge’s were 2–7 ng/g dw for β-estradiol, 2–36 ng/g dw for estrone and 46–62 ng/g dw for ethinyl estradiol.

 • 39.
  Remberger, Mikael
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bibi, Momina
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kaj, Lennart
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Brorström-Lundén, Eva
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Screening 2014 Analysis of UV-filters (and fragrances) used in cosmetics and textiles2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  A screening study concerning mainly substances used as UV-filters in sunscreen lotions has been performed. The two main routes for these UV-filters to the aquatic environment after use are direct releases from the skin during bathing (outdoor) or during showering/bathing or washing of textiles. In the latter case the substances of concern will be transported with waste water to a waste water treatment plant (WWTP) and eventually to its receiving water. Thus, the sampling program was focused on water and sediment from bathing sites and effluent and sludge from WWTPs. Biota samples (fish muscle) were also included.

  Chemical analysis was carried out for 22 UV-filters (of which 18 are used mainly in cosmetic products and 4 in textiles) and 2 substances used as fragrances.

  In surface water from a lake with a bathing site, sampled at noon on a popular day for swimming, 13 UV-filters were found in a summed concentration of 170 ng/l. Dominating compounds were OC, DBENZO, BP3, HMS, 3BC and ethylhexyltriazone. Water samples taken at increasing distances from the bathing site showed an influence area on the km scale for many of the substances. In the morning and evening of the same day the number of detected substances and the summed concentrations were lower (approx. 50 ng/l). The concentrations on one day before and one day after the bathing season were even lower (approx 10 ng/l).

  The dominating compounds in sediment close to the bathing site were OC, DBENZO, BP3, EHS and UV360. Sediment samples from increasing distances showed an impact from the bathing site for most substances, also for UV360 and iscotrizinol, which could not be seen in the water column. The concentrations in sediments during the season did not vary much, but UV360 showed an accumulation from May to October.

  In WWTP effluents, all investigated substances, with the exception of BMDM and UV327, were detected. Highest individual concentrations were found for bemotrizinol (2500 ng/l), UV360 (650 ng/l) and DBENZO (560 ng/l). OC, BP, and OMC were also important and frequently detected components in the effluents.

  In WWTP sludge, OC and UV360 were found in highest concentrations (44 000 and 21 000 ng/g dw respectively), the maximum summed concentration was 99 000 ng/g dw. This is in the same range as what is often found as a summed concentration for phthalate plasticizers in sludge.

  Sediment sampled downstream the discharge point of a WWTP did not show as high concentrations of UV-filters as was found in the vicinity of the investigated bathing site. The highest levels of the UV-filter BP3 measured in sediments indicates a possible environmental risk.

  To the best of our knowledge, ethylhexyltriazone, bemotrizinol, UV360 and iscotrizinol have not been measured before in the Swedish environment and appears to be new important contaminants at bathing sites and in WWTPs.

 • 40.
  Johansson, Matilda
  et al.
  Executive, Företag, Sweco, Sweco environment AB.
  Törneman, Niklas
  Executive, Företag, Sweco, Sweco environment AB.
  van Praagh, Martijn
  Executive, Företag, Sweco, Sweco environment AB.
  Screening av askorKlorerade och bromerade dioxiner och furaner samt metaller i askor från förbränning av biobränslen och avfall2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Sweco Environment was commissioned by the Swedish Environmental Protection Agency to do a screening study of metals and brominated and chlorinated dioxins and furans in ashes from incineration of waste and biofuels. The study has two primary objectives:

  a. to assess whether the composition of incineration ashes can serve as indicator for the monitoring of the change of use of environmentally harmful substances in society.

  b. to provide a basis for evaluation of risks in connection to the use of ashes Eleven metals (arsenic, cadmium, cobalt, chromium, copper, mercury, manganese, nickel, lead, vanadium, and zinc) as well as chlorinated and brominated dioxins and furans were analysed in the ashes.

  The study included 25 samples from the following matrices: · 8 samples of municipal solid waste incineration (MSWI) bottom ash

  · 5 samples of MSWI fly ash

  · 6 samples of biofuel incineration bottom ash

  · 6 samples of biofuel incineration fly ash

  Samples from biofuel incineration ashes included two samples of each fly and bottom ashes from plants that include recycled wood in their fuel mix.

  Sampling was undertaken in accordance with a simplified method based on NT Envir 004. A minimum of three samples were collected over a period of one to two weeks.

  Samples collected within this project were complemented with saved samples from a previous project on critical metals in waste incineration ashes (Johansson et al 2013). All sampling was undertaken by participating incineration plants.

  Metal concentrations detected in this study were broadly similar to concentrations shown in previous studies (WSP 2012, Johansson et al 2013), though the variation was large (which is in agreement with results in other studies).

  Metal concentrations in ashes from incineration of biofuels containing recycled wood are generally higher than in ashes from plants using pure biofuels. However, the mean mercury concentration is slightly higher in fly ash from incineration of pure biofuels.

  Chlorinated dioxins and furans were detected in all samples. The total concentrations varied between 12.9 and 340,000 ng/kg dw corresponding to between 0.88 and 4,300 ng WHO-TEQ/kg dw (upper bound). Concentrations of chlorinated dioxins and furans were generally higher in fly ashes than in bottom ashes. Results are presented in Table A.

  The results from analyses of municipal waste incineration ashes showed similar results as in the study performed in 2006 by Avfall Sverige (Avfall Sverige 2009). However, the analyses of biofuel ashes showed higher concentrations in this study than in previously reported studies (WSP 2012, Bjurström 2006).

  There was no difference in the concentrations of dioxins and furans in the ashes from ecycled wood and pure biofuels.

  Brominated dioxins and furans were detected in all samples. The total concentrations varied between 12 and 29,600 ng/kg dw. There are no toxic equivalency factors (TEFs) for brominated dioxins and furans. To calculate WHO-TEQ sums for the brominated species in the samples, the TEFs for the corresponding chlorinated species were used.

  WHO-TEQ sums for the brominated species varied between 0.3 and 140 ng/kg dw (upper bound). Results are presented in Table B.

  Table B. Results from analyses of brominated dioxins and furans in incineration ashes.

  Results from the analyses of brominated dioxins and furans indicated similar levels in MSWI bottom ash as in a Taiwanese study (Wang et al 2010), however the distribution was larger in this study. Concentrations in MSWI fly ash was slightly higher in this study compared to the Taiwanese study. Similar to the Taiwanese study, results from this study indicated higher concentrations in MSWI bottom ash than in MSWI fly ash.

  No previous studies of brominated dioxins and furans in biofuel ashes were found. The results from this study indicate lower concentrations in biofuel ashes than in MSWI ashes.

  As opposed to MSWI ashes, concentrations are higher in fly ash from incineration of biofuels than in bottom ash. No effects could be seen from the use of recycled wood in the fuel mix in biofuel incineration plants on the concentrations of brominated dioxins and furans.

  For the purpose of describing risks in connection with use of ashes, a simplified assessment has been made by comparing the concentrations in this study with concentrations deemed to be of negligible risk to human health and the environment (Swedish: mindre än ringa risk) for aggregates from recycled materials, as described in a guidance document from Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket 2010). The comparison shows that these concentrations were exceeded in all samples.

  This does not mean that the ashes are not suitable for use in aggregates, but that the use is subject to an individual assessment in each case.

  Only total concentrations has been analysed within the scope of this study, and no speciated analyses were undertaken. Risks associated with unwanted compounds in the ashes are not only connected to the total concentrations in the ashes, but to a large extent also to the leachability of those compounds. In order to decide whether an ash is suitable for recycling for a certain purpose, additional characterisation is required.

  Furthermore, the risk associated with potential exposure or contamination in relation to that specific usage should be highlighted.

  Also, positive environmental effects from the use of ashes should be taken into account when evaluating the suitability of its use. Recycling of ashes as aggregate may substitute virgin materials, thereby saving natural resources.

  Overall, the results obtained in this study, correlate well with results from previous studies. Brominated dioxins and furans, which are not as extensively studied previously, were detected in all samples in this study. The contribution to WHO-TEQ is small in most samples, compared to the contribution from chlorinated dioxins and furans. In MSWI bottom ash, the contribution to WHO-TEQ is larger from brominated than from chlorinated dioxins and furans. However, the sum of WHO-TEQ in MSWI bottom ash is low compared to the concentrations in fly ash.

  In conclusion, the study showed that incinerator ashes are not suitable as indicator for the monitoring of the change of use of environmentally harmful substances in society.

  Municipal and industrial wastes are often incinerated together and since municipal waste is imported for incineration in Sweden, the ashes will not reflect changes in consumption patterns in Sweden.

 • 41.
  Österås, Ann Helén
  et al.
  Executive, Företag, WSP.
  Allmyr, Mats
  Executive, Företag, WSP.
  Sternbeck, John
  Executive, Företag, WSP.
  Screening of organic pollutants in sewage sludge amended arable soils2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  An environmental screening study was performed on organic pollutants in arable land where municipal sewage sludge is used as fertiliser. The study is part of the national environmental monitoring program run by the Swedish EPA. The major goals of the study were to:

  q Provide data on environmental levels of organic contaminants in soil and biota from arable land amended with sewage sludge.

  q Evaluate measured field levels of organic contaminants against previous results and model predictions.

  The study consists of a national program with a total of 48 samples. Samples were collected from two experimental arable fields in Skåne: Igelösa and Petersborg, and two private farm fields, Taxinge and “Sörmland”. The three first fields represent long time sewage sludge addition and the last field a first time sludge addition. Major matrix was soil (n=42), but also samples of sewage sludge (n=2), crops (n=3) and earthworms (n=1) were studied.

  The following substance groups were studied in all matrices except of earthworms; phthalates, LAS, alkylphenols, antibacterial substances (triclosan, triclocarban), musk compounds, organophosphates, perfluoroalkyls (PFOS, PFOA) and brominated flame retardants (PBDE). Musk compounds, perfluoroalkyls and brominated flame retardants were studied in earthworms.

  The study shows that PFOS, PBDE (47, 99, 100 and 209), galaxolide, tonalide and DEHP are enriched in sludge amended soils, as compared to control soils. There are also single indications that concentrations of DIDP, nonylphenol and TCPP may increase, but these observations are uncertain as they are not generally observed.

  The results indicate that the concentrations of certain contaminants increase with increasing sludge addition rate and that the impact primarily, but not exclusively, is in the upper most soil layers (0-0,3 m). Simple mass balance demonstrates that single additions of sludge will for many substances result in soil concentrations so low (sub μg/kg dw) that they cannot be detected at the analytical reporting limits used.

  When comparing model predictions with the present field data, PFOS and BDE-209 behaves as expected, i.e. they accumulate in soil upon repeated applications of sludge over

  time. The general non-detects of alkylphenols, dibutylphthalate and LAS are also in agreement with predictions and earlier findings. The non-detects of organophosphates is difficult to evaluate because of relatively high analytical reporting limits compared to maximum expected levels. The general presence of galaxolide in the present sludge amended soils is however in contrast to model predictions. At three sites, galaxolide is enriched in amended soils relative to control fields. Whether galaxolide accumulates or not, following repeated applications, cannot be assessed from this data due to contradictory results. Earlier model predictions and degradation studies do, however, suggest that galaxolide should not accumulate but persist for about one year.

 • 42.
  Sternbeck, John
  et al.
  Executive, Företag, WSP.
  Allmyr, Mats
  Executive, Företag, WSP.
  Österås, Ann Helén
  Executive, Företag, WSP.
  Screening of platinum group elements and silver in the Swedish environment2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A screening environmental monitoring study was performed on platinum, palladium, rhodium and silver. Other metals such as cerium and copper was also included. The study is part of the national environmental monitoring program run by the Swedish EPA. The major goals of the study were:

  q To provide new data on the environmental levels of platinum groups elements and silver in urban and background areas in Sweden through analysis of sediments, surface water, stormwater, waste water, sludge and fish.

  q To assess whether levels are higher in urban areas compared to rural areas.

  q To assess whether there are indications of time trends.

  q To assess human exposure.

  The study consists of a national programme (60 samples) and three regional programs (14 samples). Major matrices were sediments and urine.

  There were no pronounced indications that background lakes were affected by anthropogenic emissions of Pt, Pd or Rh. For silver, sediment concentrations indicate a possible increase in background lakes over the last decade or two. Data is however too limited to state this as a general phenomenon.

  To elicudate possible emission sources analyses were performed on stormwater, urban runoff pond sediments, sewage sludge and waste water effluents. Platinum, Rh and Pd were enriched in stormwaters and runoff pond sediments, in agreement with road traffic as a major emission source of these metals. Data also consistently show that muncipal waste waters were enriched in Pt relative to the composition of stormwaters. The medical use of Pt is a suggested explanation.

  In ten recipients affected by urban emissions or road traffic, sediment levels of Pd, Pt, Rh and Ag were generally higher than background levels. The platinum group elements (PGE) profile in these sediments were compared to the profiles for waste water effluent and stormwaters, respectively. Although several of these recipients were recipients to municipal waste water treatment plants, most sediments show profiles similar to stormwater. This indicates that vehicle catalysts still is the major source of Pt, Pd and Rh to these recipients.

  Surface water and fish were also analysed from a few of these urban recipients. Palladium concentrations were detected in urban surface waters, but neither Pt, Rh nor Ag were detected.

  Fish (perch) from these sites did not display concentrations of Pd, Pt or Rh above the analytical reporting limit. Silver in these fish samples occurred in similar or lower concentrations than in the background lakes.

  To assess time trends, fish from background lakes sampled in 1985, 2000 and 2014 were analysed. Furthermore sediment from both background lakes and urban lakes were analysed at several depths, corresponding to at least the last 2-3 decades. Overall there were no indications of pronounced time trends.

  None of the PGEs were detected in human urine from 20 individuals, except for two observations of platinum. Silver was detected in ca 50% of the urine samples and levels were similar to a 15 year old study.

  The overall assessment of the data in this study is that neither Pt, Pd, Rh nor Ag give rise to a concern for ecotoxicological effects. It should though be considered that although some ecotoxicological data exist, effect criteria for the PGEs have not been established and the monitoring data presented are limited.

 • 43.
  Haglund, Peter
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU, Umeå universitet, teknisk- naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen.
  Test av sparade slamprov från provbank: Jämförelse med resultat från år 2005, 2007 och 20112015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förekomsten av utvalda organiska substanser i arkiverat (provbankat) slam från tre svenska avloppsreningsverk (ARV); Stockholm (Henriksdal), Borås (Gässlösa) och Bollebygd har undersökts. Proven spreds över den tidsperiod (2004-2013) som prover bankats från de tre reningsverken (2005, 2007 och 2011) och följande ämnen/ämnesgrupper undersöktes antibiotika (fluorokinoloner), bromerade difenyletrar (PBDE), fosfatestrar, ftalater, triclosan, metylsiloxaner samt klorerade dibenso-

  p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/F) och bifenyler (PCB). Halterna jämfördes med de halter som tidigare uppmätts vid analys av färskt slam.

  De flesta föreningarna verkar vara stabila i slam. Det fanns indikationer på nedbrytning av två antibiotika, Ciprofloxacin och Norfloxacin, två PBDE, BDE47 och BDE99 samt möjligen PCB77. Halterna av dessa var lägre i bankat material från 2005 och 2007 än tidigare rapporterats för färskt material.

  Genomgående lägre halterav ftalater detekterades i bankat slam från alla tre reningsverken jämfört med tidigare analyser av färskt material, men för DEHP kunde man inte se någon effekt av hur länge slammet lagrats vilket är svårförklarat. Om det sker nedbrytning i slam vid lagring borde halterna minska med ökande lagringstid.

  En möjlighet är heterogenicitet i slamproverna. Prov för analys av färskt slam tas av praktiska skäl ut innan frystorkning. Det innebär att de tidigare och senare analyserna utförts på olika delprov av respektive slam. Även om det våta slammet homogeniseras väl innan delning är det troligen ändå inte lika homogent som det frystorkade materialet.

  En annan möjlig konsekvens av detta förfarande är att föroreningar, främst ftalater, i det bankade slammet möjligen kunnat degraderats till något högre grad än det delprov som tagits för direkt analys. Frystorkningen kan ta flera dagar, speciellt om vattenhalten är hög.

 • 44.
  Lücke-Johansson, Sandra
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Avloppsslam i Stockholm län: Kvalitet, produktion och användning av slam från tillståndspliktiga avloppsreningsverk i Stockholms län 1981–20132014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Stockholms län finns för närvarande 18 tillståndspliktiga avlopps-reningsverk som renar avloppsvatten från länets två miljoner invånare. Avloppsvattnet renas genom verkens olika mekaniska, biologiska och kemiska reningssteg. Som en biprodukt under reningsprocessen produceras avloppsslam som innehåller näringsämnen, men också en del tungmetaller och organiska föroreningar. Slammet kan därför användas som en indikator för miljögifter som släpps ut från samhället. Länsstyrelsen har med hjälp av analysdata från verksamhetsutövarna sammanställt ett faktablad som beskriver slammets kvalitet och användning mellan åren 1981–2013.

  Mellan åren 1981–2013 har slamkvaliteten förbättrats. De långsiktiga tids-trenderna visar att halterna av tungmetaller samt halterna av de organiska ämnena nonylfenol, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och polyklorerade bifenyler (PCB) minskar i avloppsslammet från reningsverken i Stockholms län. Halterna för tungmetaller, nonylfenol, PAH och PCB ligger under de gällande gränsvärdena och klarar även de nya föreslagna gränsvärdena för år 2015. År 2013 används den största delen av slammet, runt 60 procent, för jordtillverkning, medan runt 20 procent av slammet spreds till åkermarken.

 • 45.
  Nordfeldt, Sofi
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Södermanlands län.
  Bekämpningsmedel i vattendrag 2010-20122014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den regionala miljöövervakningen finansieras av medel från Naturvårdsverket och har som en viktig uppgift att övervaka tillståndet i miljön så att miljömålen kan följas upp. Tidigare undersökningar har visat att bekämpningsmedel förekommer i vattendrag i Södermanland. För att få ytterligare en bild av situationen gjordes denna undersökning.

  Resultaten visar att bekämpningsmedel stundtals förekommer i halter över riktvärden varför det är motiverat att fortsätta arbetet med förebyggande åtgärder mot läckage av bekämpningsmedel till vattendrag så att miljömålet Giftfri miljö kan uppnås.

 • 46. Tjus, Staffan E.
  Biociders spridning i miljön och deras hälso- och miljörisker: Screening år 2000-2013 En kunskapsöversikt2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Biocider används i ett stort antal funktioner i samhället, både i konsumentprodukter, som kosmetika och hygienprodukter och vid industriell tillämpning. Bland annat används biociderna som konserveringsmedel, korrosionshämmare, desinfektionsmedel och som bekämpningsmedel.

  Biocider är bekämpningsmedel som används för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Exempel på biocidprodukter är träskyddsmedel, desinfektionsmedel, konserveringsmedel, insektsmedel, råttbekämpningsmedel och båtbottenfärger.

  Användningen av biocider i kemiska produkter regleras av biocidförordningen (528/2012/EU) införd 1 september 2013 som ersättning för det tidigare biociddirektivet. I denna utvidgades lagstiftningen med bl.a. krav på märkning av varan om den är behandlad med biocid/antibakteriellt ämne samt även krav på att produkter med biocidinnehåll ska sökas tillstånd för i stället för enbart biocidsubstansen.

  Identifierade biocider:

  I miljöövervakningens screeningprogram utförd av Naturvårdsverket kunde år 2014 från framtagna data ur screeningdatabasen visas att under åren 2000-2013 har 56 olika biocider ingått i ett antal screeningprogram. Dessa data har utgjort en grund för denna rapport.

  Syftet med rapporten har varit att få en överblick över alla undersökta biocider de sista ca 10 åren för att se hur spridda dessa är i vår miljö. Även att undersöka om uppmätta halter är oroande höga med en möjlig risk för skadliga effektpåverkan på organismer, miljö och människa samt om någon trend kan skönjas. Vid befarade skadehalter av funna biocider ges också rekommendationer/förslag till fortsatta åtgärder.

 • 47.
  Sternbeck, John
  et al.
  Executive, Företag, WSP.
  Fäldt, Jenny
  Executive, Företag, WSP.
  Ribé, Veronica
  Executive, Företag, WSP.
  Bisfenolanaloger- användning och förekomst2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bisfenol A (BPA) är en omdiskuterad högvolymkemikalie som bl.a. har hormonstörande egenskaper. Det har visat sig internationellt att när denna kemikalie fasas ut så kan den ersättas av andra bisfenoler, s.k. bisfenolanaloger. Genomgången av analogernas toxikologiska egenskaper visar dock att många av dessa ämnen ur toxikologiskt perspektiv liknar BPA. På uppdrag av Naturvårdsverket har en litteraturstudie om bisfenolanaloger utförts.

  Studien omfattar:

  􀁸 Identifiering av olika bisfenolanaloger

  􀁸 Beskrivning av bisfenolanalogers användning och spridning

  􀁸 Sammanställning av mätdata rörande bisfenolanalogers förekomst i miljön och i människa

  􀁸 Översiktlig genomgång av bisfenolanalogernas ekotoxikologiska och toxikologiska egenskaper.

  Användning beskrivs främst ur ett svenskt perspektiv, medan förekomst i miljö och människa beskrivs i ett internationellt perspektiv. I samtliga fall används BPA som referensämne.

  Som direkt ersättare till BPA används bisfenol S, bisfenol S och bisfenol AP (BPF, BPS och BPAP). Därtill finns många bisfenolanaloger som delvis har andra tillämpningar. Totalt har vi identifierat ett 20-tal olika bisfenoler. Uppgifter om global produktion av dessa bisfenolanaloger saknas dock. För att beskriva de volymer som används i Sverige har Produktregistrets uppgifter om användning använts. Registret omfattar användning i kemiska produkter men inte import i varor, vilket sannolikt också är av betydelse för många av dessa ämnen. Sökningen omfattar bisfenolanaloger som förekommer som monomerer, i diglycidyletrar och som förpolymerer. Totalt fann vi uppgifter om följande fem bisfenolanaloger registrerade i produktregistret: BPF, BPS, BPAF, BPZ och BPL. Dessa förekom i ett stort antal kemiska produkter. Resultaten kan sammanfattas enligt följande:

  􀁸 Bland monomerer, diglycidyletrar och polymerer dominerar BPA markant över övriga bisfenolanaloger.

  􀁸 BPAF förekommer endast som monomer eller salt.

  􀁸 BPS förekommer främst som polymer.

  􀁸 BPF förekommer både som diglycidyleter och polymer i form av epoxi, och sannolikt även som monomer.

  􀁸 Två former av BPF används: orto- och para-.

  􀁸 Hydrogenerad BPA (HBPA) finns enligt produktregistret som sam- och blandpolymer, funktionen av denna är okänd. I strikt mening är HBPA dock inte en bisfenol.

  􀁸 BPZ (polymer) och BFL (monomer) är registrerade i små mängder

  􀁸 Följande monomerer har ej påträffats i produktregistret: BPB, BPP, BPE, BPC.

  För några av de mängdmässigt mer betydande analogerna beskrivs hur den registrerade användningen förändats över perioden 1992-2012. Många av ämnena har varit registrerade sedan 1990-talet. Några tendenser till ökande användning under senare år kan ses för:

  􀁸 BPAF som monomer

  􀁸 BPF som digycidyleter (BFDGE)

  􀁸 BPS och HBPA som polymer.

  Sammantaget bedöms det inte som att användningen av bisfenolanaloger är fullständigt beskriven. Detta beror främst på att import via varor ej kunnat beskrivas och även på att det internationella kunskapsläget är begränsat.

  Några svenska miljödata har ej påträffats för andra bisfenoler än BPA, och även internationellt finns få undersökningar av bisfenolanaloger. Som mest finns förekomst av åtta analoger beskrivna för sediment och slam. Allmänt är BPA vanligast, följt av BPF och BPS.

  Studier av sedimentkärnor visar att BPF spridits under åtminstone några årtionden. I sediment från USA och Japan förekom BPF i nästan samma halter som BPA. Tyska sediment insamlade i slutet av 1990-talet visade större haltskillnader mellan BPA och BPF.

  En omfattande kinesisk studie av åtta bisfenoler i slam visade mycket stora haltvariationer mellan enskilda reningsverk, med dominans av BPA, BPF och BPS (medianhalter var 9,4, 2,0 och 4,3 μg/kg ts, respektive). Betydligt lägre halter påvisades för BPAF och BPE, emedan BPAP, BPB och BPC ej detekterades.

  Human exponering för BPA sker bl.a. via hudkontakt med kvitton, livsmedel och damm. Därför har uppgifter om bisfenoler i dessa matriser sammanställts. Mycket få data föreligger.

  Livsmedel från Kina och USA har undersökts avseende BPA och sju analoger. Samtliga undersökta ämnen påträffades men i mycket varierande grad och i varierande halter.

  Trots de stora variationerna inom respektive land så råder stora likheter mellan data från USA och Kina. BPA dominerar, tätt följd av BPF, BPS, BPP och BPAP m.fl.

  I damm från bostäder och kontor i USA och Asien påvisades BPA och sex av sju undersökta analoger. Generellt var BPA vanligast, följt av BPS och BPF. Övriga analoger uppträdde i mycket låga halter. Som exponeringsväg för människor tyder dessa data på att livsmedel generellt är mer betydande än damm. Vad gäller BPS tyder data från USA dock på att för enskilda individer kan damm vara mer betydelsefull exponeringskälla än livsmedel.

  I Sverige har data på BPA, BPF och BPS i urin nyligen presenterats. BPF uppträdde i ungefär tio gånger lägre halter än BPA, medan BPS endast detekterades i ett fåtal prov. Liknande resultat finns också från USA och sju asiatiska länder.

  I rapporten presenteras också en översiktlig genomgång av ämnenas fysikalisk-kemiska, ekotoxikologiska och toxikologiska egenskaper. Flertalet bisfenoler har hög vattenlöslighet och liknande endokrinstörande egenskaper som BPA. En hälsoriskbedömning bör därför utföras för bisfenolanalogerna som en grupp ämnen, med hänsyn tagen till vissa skillnader inom gruppen beroende på substituerad funktionell grupp. Huruvida BPA utgör hälsorisker under rådande exponeringsförhållanden är omdiskuterat, framförallt beroende på tolkningenav s.k. lågdoseffekter. Om man accepterar att BPA kan ge effekter vid låga doser så förefaller det rimligt att även exponering för bisfenolanaloger skulle kunna bidra till dessa risker.

  Sammanfattningsvis så tyder merparten av hittills genomförda undersökningar i andra länder, liksom svenska uppgifter om användning, på att BPA fortfarande dominerar den totala mängden bisfenoler i miljön eller i human exponering. Eftersom ämnenas egenskaper liknar de för BPA, och eftersom BPA i viss mån substitueras mot andra bisfenoler, bedöms det ändå relevant att följa några bisfenolanaloger i den svenska miljön eller i den svenska befolkningen. För human urin finns ett återkommande övervakningsprogram. Därutöver föreslår vi en bred undersökning av slam från ett större antal reningsverk som en första screening av bisfenolanaloger. Det kan dock förväntas att halterna kommer vara låga och att kontamineringsrisker föreligger.

 • 48.
  Wallberg, Petra
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Norström, Karin
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rahmberg, Magnus
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansen, Irmelin
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansson, Katarina
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kaj, Lennart
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Remberger, Mikael
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Brorström-Lundén, Eva
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Evaluation of Swedish National Screening Studies 2007-2012 Assessment of the Need for Follow-up2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In October 2013 the Swedish Environmental Research Institute IVL were assigned by the Swedish EPA to make an assessment of the need for further follow-up of Swedish national screening studies performed during the years 2007-2012. Defined tasks were to:

   Select approximately 25 substances for risk evaluation and to identity if there is a need for a more in-depth evaluation for any of these substances.

   Select approximately 8 screening studies where there are needs for follow-up studies and rank them in order of preference. The need for method development should also be identified.

  Forty screening studies were performed during the selected time period and the total number of screened substances amounted to 540 individual chemical substances, groups of substances and metals (Appendix 1, Table 1). For the Swedish EPA it was important that each step in the selection procedure was accounted for in the report.

  The first set criteria for reduction of substances not relevant for

  risk evaluation were:

   Classical well known substances (e.g. PCBs, dioxins, metals) or are metabolites.

   Substances with low detection frequency in biotic samples including humans, < 50%.

   Priority substances within the Water Framework Directive (WFD) and therefore considered as well known

   Substances that should be treated as a group rather than as individual compounds,

  e.g. unintentionally produced substances.

  After this selection step, 22 substances remained on the list (Table 3). Two brominated flame retardants (HBB and PBEB), two UV-filters (OTNE and AC) and one benzotriazole (UV 327) was suggested for an in depth evaluation.

  The forty screening studies were evaluated for follow up (Table 2). The set of criteria for studies not selected for a follow-up were:

   A follow up study has already been performed (7 studies).

   The screening study concerned priority substances within the WFD (2 studies).

   The screening showed that the substances do not pose any risk or that no issues remain at present (5 studies).

   Follow-up studies, research projects and/or literature reviews are ongoing (9 studies).

   Method development is ongoing or needed before further screening (2 studies).

  Evaluation of Swedish National Screening Studies 2007-2012 IVL report B2159 Assement of the Need for Follow-up

  Six studies were not prioritized for a new screening but needs to be considered (see Appendix 3, Table 1 for comments). Finally, nine studies, of which two concerns fragrances, where prioritized for further screening.

  Below the screening studies are listed and commented in priority order where the first three are of most relevance. (See the report for each screening study for a more extended presentation.)

  National screening, 2009, UV filters

  The screening results show that the occurrence of UV-filters is widespread in surface water from background areas and in the urban environment. Several of the included UV-filters pose a potential risk to the environment. The highest concentrations occur during the reproductive season and the use is not likely to decrease. The industry of personal care products may be perceptive to new information on risks concerning these substances. A new screening should therefore be preceded by a review on use, ecotoxicity and persistence of UV filters.

  National screening, 2010, Pharmaceuticals

  There is an increasing amount of evidence that pharmaceuticals may cause effects in the environment. Three pharmaceutical substances are on the watch-list within the WFD. Thus, more data is requested concerning environmental concentrations. The results in the screening show that removal rates of some pharmaceuticals in WWTP are difficult to determine. Method development and a follow-up screening would contribute to a better assessment of predicted environmental concentrations. Furthermore, the knowledge of the fate of pharmaceuticals in sewage sludge, in soil receiving sludge amendments and subsequent uptake in biota is limited. In a recent screening conducted in Norway the authors highlighted the number of pharmaceuticals detected in prawns, fish and birds (> 30; Miljødirektoratet 2013).

  National screening, 2008, Musk substances and metabolites

  National screening, 2011 Fragances; OTNE, acetyl cedrene and diphenyleter

  Fragrance substances and their metabolites are widespread in the environment and were detected in surface water, sediment, fish, soil (to which sludge has been amended) and in breast milk. Many of these substances can bioaccumlate and the data indicate that these substances are persistent and that atmospheric long range transport occurs. Ecotoxicological data are limited for many of these substances. A new screening should be preceded by a literature review regarding usage and relevant substances. Fragrances that have been reported to occur in human samples should be included, and screening in human breast milk repeated. Furthermore, we suggest that the air compartment should be included.

  National screening, 2011 Benzothiazoles, benzenediamines, dicyclohexylamine and benzotriazoles

  A widespread occurrence of benzotriazoles was reported, both at background and urban areas. However, as no ecotoxicity data were found, no assessment of risk could be made.

  The result of the screening was also reflected by analytical challenges of these substances. Benzothiazoles and benzotriazoles have recently been reported in different matrixes in a non-target screening in Norway (Miljødirektoratet, 2013).

  A follow up screening is recommended, but before the need for method development should be assessed.

  National screening, 2007, Platinum group metals

  The screening study included the platinum group elements (PGEs) platinum (Pt), palladium (Pd) and rhodium (Rh). Pd was almost consistently detected in the biological samples (fish, moose, cow, white tailed eagle and plants). The concentrations of Pd in groundwater were higher than in run-off water ponds. The authors concluded that the results in this study do not indicate that PGEs pose a risk to humans or the aquatic ecosystem, but that this conclusion is based on lack of reference values and proper risk assessments for humans as well as biota.

  National screening, 2007, Organophosphate esters in human breast milk and fish in Swedish lakes and coastal areas

  The results from this study indicate that environmental load of organophosphate esters (OP) are high and that there is chronic exposure of OP. The authors concluded that the knowledge of the effects and the fate of these substances is limited and that more information on sources, degradation and uptake in biota is needed. A literature survey is suggested before decision on the selection of substances and environmental matrices for a follow up. Air and dust are likely to be important exposure routes for humans.

  National screening, 2008, Exposure and effect screening in urine of women

  The results show that urine is a good matrix for human biomonitoring of many organic chemicals and metals. The authors suggested follow-up studies on a selection of PAHs and phthalate metabolites and a larger test group could better establish factors influencing metabolite concentration in urine. We suggest that based on the outcome of other screening studies, also metabolites of other organic chemicals and metals,

  e.g. silver and metabolites of fragrances, should be considered.

  National screening, 2007, Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate

  Available data for the aquatic environment indicates that octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate has low acute toxicity but no chronic tests have been done, and, thus, it is not possible to determine the risk. Given the persistent properties and the large production volume a follow up study is recommended, also including degradation products. It may be of interest to also include other antioxidants of similar chemical structure and their degradation products.

 • 49.
  Romvall, Anna
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Södermanlands län.
  Nordfeldt, Sofi
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Södermanlands län.
  Kvicksilver i gädda: Miljöövervakning i Södermanlands län 2010-20112014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Höga halter av kvicksilver i fisk i är ett miljöproblem som funnits i Sverige under en lång tid och trots ett minskat nedfall av kvicksilver har halterna av kvicksilver i insjöfisk fortsatt att öka de senaste tio åren. Hos människan drabbas det centrala nervsystemet vid exponering för kvicksilver. Foster och spädbarn är särskilt känsliga för kvicksilver eftersom deras hjärna och nervsystem är under utveckling.

  Miljöövervakning ger en beskrivning av miljötillståndet och är en förutsättning för det svenska miljöarbetet. Resultatet från miljöövervakningen kan användas som underlag vid uppföljning av miljömålen samt utgöra en grund för åtgärdsförslag och uppföljning av utförda åtgärder.

  2010 påbörjades en undersökning av kvicksilver i gädda inom den regionala miljöövervakningen i Södermanlands län. Syftet med att undersöka kvicksilverhalten i gädda är att få en uppfattning om belastningen av kvicksilver i länet samt att se om fisken är hälsosam att konsumera.

  Undersökningen från 2010-2011 innefattar sammanlagt 12 sjöar och under tidsperioden infångades totalt 69 gäddor från dessa sjöar. Det är vanligt att halterna av kvicksilver i fisk varierar med fiskens storlek och för att underlätta jämförelse mellan fiskar i de olika sjöarna har kvicksilverhalten i gäddorna räknats om till att motsvara halten i en gädda på 1 kg enligt normeringsmetoden på sidorna 12-13.

  Av de 69 fiskar som sammanlagt fångades in uppmättes en lägre kvicksilverhalt än 0,5 mg/kg i 38 av fiskarna (normerade kvicksilverhalter) vilket innebär att över hälften av fiskarna innehåller låga kvicksilverhalter enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. I fiskarna från Lidsjön har samtliga av de infångade fiskarna lägre halter än 0,5 mg/kg (normerade kvicksilverhalter). Högst kvicksilverhalter har uppmätts i Örhammaren där gränsvärdet för gädda på 1,0 mg/kg överstigs i två av tre fiskar.

  Undersökningen visar att det största antalet sjöar innehåller fisk som uppmäter måttligt höga halter av kvicksilver enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Resultatet visar dock att endast ett fåtal av de undersökta sjöarna i länet innehåller gäddor med en högre kvicksilverhalt än gränsvärdet på 1,0 mg/kg vilket innebär att gäddor från de flesta sjöarna går att konsumera utan att riskera ett för högt kvicksilverintag.

  Vattenförvaltningsarbetet har som mål att till 2015 ska alla vattenförekomster ha en god ekologisk och kemisk status. Resultatet från miljöövervakningen används som underlag vid beskrivning av den nuvarande statusen och vilka åtgärder som ska sättas in. I Norra Östersjöns vattendistrikt har alla ytvattenförekomster statusklassats till Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus för kvicksilver och kvicksilverföreningar. Många områden i Sverige har naturligt höga bakgrundshalter av kvicksilver och till detta tillkommer effekterna av tidigare föroreningar samt de pågående långväga luftburna föroreningar. Gränsvärdet i fisk för god kemisk status som anges i vattendirektivet är för kvicksilver och dess föreningar 0,02 mg/kg våtvikt. Det bedöms att gränsvärdet för kvicksilver i fisk överskrids i samtliga ytvattenförekomster i hela landet. De nuvarande kvicksilverhalterna i fisk i ytvattenförekomsterna medför att det i dagsläget inte bedöms tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att uppnå miljökvalitetsnormerna till år 2015.

 • 50. Lundqvist, Carin
  Miljögiftsundersökningar i Jönköpings län 2010-20132014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mängden kemikalier som vi använder idag har ökat kraftigt de senaste årtiondena. Stor kunskapsbrist finns angående många kemikaliers miljöpåverkan och om förekomsten ute i miljön. Ett sätt att ta reda på mer om spridning och förekomst av kemikalier i miljön är genom så kallade screeningundersökningar. Screening av miljögifter innebär att förekomsten av ett stort antal ämnen i ett område eller att ett urval av ämnen vid ett stort antal lokaler undersöks. Naturvårdsverket väljer varje år ut ett antal ämnen eller ämnesgrupper som skall ingå i den nationella screeningen. Den nationella screeningen utökas med att antal regionala lokaler för de ämnen som bedöms vara intressanta för länet. I Jönköpings län har miljögifter analyserats förutom via screeningsundersökningar även inom arbetet med vattenförvaltningen.

  Ämnenas egenskaper och användningsområden avgör i vilka lokaler och matriser (sediment, vatten eller biota) som de undersöks. Hydrofoba ämnen, det vill säga fettlösliga ämnen, förekommer oftast bundna till partiklar i sediment eller anrikas i biota. Det är därför mer lämpligt att mäta dessa ämnen i sediment eller biota än i vatten, medan vattenlösliga ämnen lämpligast mäts i vatten.

  Under åren 2010-2013 analyserades mer än 150 ämnen vid cirka 70 lokaler. Knappt 100 av dessa ämnen påträffades i länet men i allmänhet i låga halter. En sammanfattning av de ämnen som detekterats vid någon av lokalerna visas i tabell 1-3. Samtliga analysresultat redovisas i bilaga 5-10. I tabellerna är de ämnen som förekom i höga halter (jämfört med gränsvärden eller medianvärden) röd- eller orangemarkerade. Om dessa ämnen förekommer i höga halter i utgående avloppsvatten, ytvatten, sediment eller fisk bör de undersökas ytterligare. Det behöver inte innebära en risk för effekter i miljön även om ett ämne förekommer i halter över gränsvärden i utgående avloppsvatten. Utspädningen i mottagande recipienter kan medföra att halten i recipienten inte överstiger gränsvärden.

  PFOS, DTPA, TBT, nonylfenol, nickel och zink är ämnen som förekommer i halter över gränsvärden eller mycket över medianhalten för landet. Dessa ämnen bör undersökas vidare.

 • 51.
  Haglund, Peter
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU, Umeå universitet, teknisk- naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen.
  Miljöövervakning av utgående vatten & slam från svenska avloppsreningsverk: Resultat från år 2014 och en sammanfattning av slamresultaten för åren 2004‐20142014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förekomsten av organiska substanser i utgående vatten (fr.o.m. 2011) och/eller slam från nio

  svenska avloppsreningsverk (ARV); Stockholm (Henriksdal), Göteborg (Ryaverket), Umeå (Ön),

  Borås (Gässlösa), Eslöv (Ellinge), Alingsås (Nolhaga), Bollebygd, Borlänge och Bergkvara (Torsås)

  har undersökts. Följande ämnen/ämnesgrupper har ingått i studien (fr.o.m. 2004): antibiotika

  (fluorokinoloner), bromerade difenyletrar, klorparaffiner, fluorerade ämnen, fosfatestrar,

  ftalater, butylhydroxytoluen, klorbensener, klorfenoler, triclosan, organotennföreningar,

  metylsiloxaner, metaller samt klorerade dibenso‐p‐dioxiner, dibensofuraner och bifenyler.

  Dessutom ingår även fr.o.m. 2010: myskämnen, NSAID´s, bisfenol A och nonyl‐ och oktylfenoler.

  Graferna i denna rapport redovisar slamhalterna för perioden 2004‐2014 och utgående

  vattenhalter för år 2014. Bollebygd reningsverk ingick inte i den nationella miljöövervakningen

  under 2004 och Floda reningsverk har fr.o.m. 2010 ersatts av Borlänge reningsverk och

  Bergkvara reningsverk.

  Liksom tidigare år så är slamhalterna generellt lika såväl mellan reningsverk som över tid. Med

  andra ord är mellanårsvariationen generellt lika stor som variationen mellan olika reningsverk.

  Det finns dock några avvikelser. Slam från Gässlösa ARV har generellt flera fluorerade ämnen än

  övriga reningsverk samt högre halter av perfluoroktansyra (PFOA) och Di‐iso‐decylftalat (DIDP).

  En nyligen genomförd tidstrendanalys (Olofsson, Bignert & Haglund, 2012) visade på signifikant

  minskande halter över tid (2004‐2010) för kobolt, antibiotikat norfloxacin, triklosan, mono‐ och

  dibutyltenn, fluorkemikalien PFOSA, 1,2,4‐triklorbensen, flamskyddskemikalierna PBDE‐154 och

  PBDE‐183 samt högklorerade dioxiner och furaner (heptaCDD, OCDD, 1,2,3,4,6,7,8‐hepta‐CDF

  och OCDF). Samma studie fann signifikant ökande trender för linjära metylsiloxaner (MDM,

  MD2M och MD3M), 1,4‐diklorbensen och flamskyddskemikalien deca‐BDE. Det fanns även

  indikationer på minskande trender för antibiotikat ciprofloxacin, PBDE‐99, fluorämnet PFDoDA,

  2,3,7,8‐tetraklordibensofuran (TCDF) och klorparaffiner (MCCP) samt ökande trender för två

  organofosfater (TDCPP och TBEP).

  Sentida data för 2011‐2014 visar på fortsatt minskande trender för samtliga ämnen med

  statistiskt signifikanta tidstrender, förutom för triclosan och OCDD för vilka haltminskningen

  planat ut. Det finns även tydliga tecken på minskande halter av två antibiotika (ciprofloxacin och

  ofloxacin), två flamskyddskemikalier (PBDE‐47 och PBDE‐99), en mjukgörare (DEHP), en

  klorbensen (HCB) och en klorparaffin (LCCP).

  Halterna av linjära metylsiloxaner fortsätter att öka. Det gör också halterna av två organofosfater

  (TCPP och TDCPP). Dessa ersätter i många tekniska applikationer PBDE (vilka minskar i halt).

  Däremot verkar halterna av några av de ämnen som tidigare visat ökande trender plana ut eller

  till och med vänt nedåt. Det senare verkar även gälla för 1,4‐diklorbensen, deca‐BDE och flera

  dioxin‐lika PCB (ex. PCB118, PCB126 och PCB169).

 • 52.
  Tjus, Staffan E.
  Tjus BioEko Natur & Miljökonsult.
  OAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk samt i dagvatten. Tidstrender samt indikatorstudie2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar redovisade halter och halt-tidstrender för s.k. Oavsiktligt Bildade Ämnen (OBÄ) i slam från kommunala reningsverk och dagvattenslam samt i viss utsträckning även i inkom-mande och utgående vatten från avloppsreningsverk samt i dagvatten.

  Det övergripande syftet har varit att visa om de hittills redovisade svenska resultaten från övervakning-en av organiska OBÄ-ämnen i slam från avloppsreningsverk (ARV) samt screening-mätningar av slam i avloppsreningsverk och dagvatten lämpar sig för att följa och utvärdera måluppfyllandet av den preci-sering (nr 3) till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö (GFM) som avser farliga "Oavsiktligt bildade ämnen (OBÄ).

  Följande slutsatser kan dras från uppdraget:

  De övervakade OBÄ-ämnen som visar klara signifikanta tidstrender för perioden 2004 -2013 avseende halt i ARV-slam från de tio kommunala ARV som ingår i övervakningen är framförallt polyklorerade dibenso-p-dioxiner samt dibensofuraner. Halter i avloppsreningsslam av dessa ämnen, alternativt deras toxiska ekvivalenter (TEQ), föreslås för användning som OBÄ-indikator.

  I övrigt visar också de samlade halterna av klorbensener intressanta tidstrender vilka rekommenderas att fortsatt följa som ett mått på OBÄ.

  Slutligen finns också intressanta tidsmönster hos vissa PAH-föreningar i avloppsslam vilka rekom-menderas att fortsatt följa i miljöövervakningen.

  Intressanta indikationer beträffande oroande höga halter av polybromerade dibenso-p-dioxiner samt dibensofuraner i avloppsslam har också noterats vilket synes föranleda ytterligare miljööver-vakning av dessa ämnen.

 • 53.
  Törneman, Niklas
  et al.
  Executive, Företag, Sweco, Sweco environment AB.
  Hallgren, Pär
  Executive, Företag, Sweco, Sweco environment AB.
  Bjarke, Martin
  Executive, Företag, Sweco, Sweco environment AB.
  Occurrence of additional WFD priority substances in Sweden2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Background and Methods

  In 2012, a proposal was published with 15 additional priority substances to be amended to

  the water framework directive (COM(2011)876). In directive 2013/39/EU a list of

  priority substances to be amended to the water framework directive was published.

  Diclofenac, 17-alpha-ethinylestradiol and 17-beta-estradiol were not included in this list

  but were instead added to a watch list. Within the screening program of 2012 SWECO

  Environment has had the assignment from the Swedish Environmental Protection Agency

  to measure the occurrence of these 15 substances in surface waters of Sweden to

  investigate if these are of national or regional interest.

  Given the scope of the study, and in order to facilitate data evaluation, two clearly stated

  objectives were decided upon:

  •To assess the geographical variability of additional WFD priority substances in

  Sweden on a large scale

  •To assess to what degree the additional priority substances will affect the chemical

  status of surface waters in Sweden.

  The screening involved water sampling (direct water samples and passive samplers -

  POCIS and SPMD) at 73 inland (limnic) and 11 coastal locations, and 17 samples of

  biota. Sampling was done on two occasions in 2012 and 2013. The sampling stations

  were mostly situated downstream waste water treatment plants (WWTPs). Sampling

  followed a predetermined sampling plan which included quality assurance procedures.

  All substances were extracted and analysed for the 15 substances using pre-determined

  analytical protocols. Quality assurance procedures (e.g. EN ISO/IEC) were used for all

  analytical work. Despite this, target LOQ was not achieved in all cases. The presence of

  estrogenic substances in water was evaluated with a cell based test system (ER-CALUX).

  Metals were used as reference substances.

  Results and conclusions

  In the case of substances that were often above LOQ (diklofenac, terbutryne and 17betaestradiol

  equivalents using CALUX) there were no clear geographical patterns on a

  national level. When comparing results upstream and downstream of WWTPs, it was

  obvious that outgoing waste water was a major source of several substances to surface

  water systems. The clearest exception was dichlorvos. The results also indicated that

  metal concentrations were not in general correlated to the occurrence of the investigated

  organic substances.

  The substances that most often occurred above AA-EQS were dichlorvos (ca. 10% of the

  samples) and cubytrune (ca. 5%). Furthermore, 17-beta-estradiol equivalents, 17-alfaethinylestradiole

  and diclofenac occurred above the earlier suggested AA-EQS

  (COM(2011)876) in 10%, 8% and 3% of the inland water samples respectively.

  In total, AA-EQS was exceeded in approximately 10% of the sampling points of the

  inland water systems. If 17-beta-estradiol equivalents, 17-alfa-ethinylestradiole and

  diklofenac were included this number would increase to approximately 20%. In coastal

  waters, AA-EQS was exceeded in approximately 40% of the sampling points if 17-betaestradiol

  equivalents, 17-alfa-ethinylestradiole and diklofenac were included, although it

  should be noted that only 11 coastal sampling points were included in the study. The AAEQS

  was exceeded in approximately 20% of the fish samples.

  It was also evident that the variability between sampling points was much greater than the

  variability between 2012 and 2013. This would tentatively indicate a low temporal

  variability in surface waters of these substances.

  Recommendations

  •Heptachlor and heptachlor epoxide need to be measured in a limited number of

  fish samples, with a more sensitive analytical method

  •Better analytical techniques needs to be developed for 17-alfa-ethinylestradiol,

  17-beta-estradiol, cypermethrin and dichlorvos

  •A follow up study should include fewer sampling stations, measurements with a

  higher temporal resolution for water sampling (at least monthly) and possibly

  the following substances:

  -dichlorvos (all waters)

  -cybutryne (all waters)

  -17-beta-estradiol equivalents measured with ER-CALUX (all waters)

  -17-alfa-ethinylestradiol and 17beta-estradiol (all waters)

  -cypermethrin (coastal waters, could include development of analytical

  methods)

  -diclofenac (all waters)

  -PFOS (all waters) (could be replaced with a compilation of literature

  data)

  -HBCDs (in fish with high fat content, e.g. eel)

  •A separate study could also focus on the sources of the substances that are

  identified as important.

 • 54.
  Remberger, Mikael
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Norström, Karin
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Palm Cousins, Anna
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansen, Irmelin
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kaj, Lennart
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Brorström-Lundén, Eva
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Results from the Swedish National Screening Programme Antibacterial substances2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  As an assignment from the Swedish Environmental Protection Agency, a screening study of antibacterial substances has been performed during 2013. Substances selected for analysis were triclosan, triclocarban, silver and the degradation products methyl triclosan and 3,4-dicloroaniline (3,4-DCA).

  The overall objective of the screening was to determine the concentrations of the selected substances in municipal wastewater treatment plants and to assess the occurrence and levels in recipients and local background stations in the vicinity of municipal waste water treatment plants (WWTPs).

  Samples were taken at six different WWTPs and covered influent and effluent water, sludge and sediments and fish collected in the vicinity of the WWTP outlet. A total of 30 samples were analysed.

  Triclosan was found in all matrices sampled, and consistently occurred in highest concentrations of the organic substances, with the exception of sediment, where triclocarban concentrations were in the same order of magnitude. The triclosan concentrations in sludge (890-1800 ng/g dw) incoming water (81-130 ng/l) and outgoing water (27-52 ng/l) from WWTPs were similar to previously reported concentrations and indicate that the decreasing trend in sludge appears to be levelling off.

  Methyl-triclosan was mainly present in sludge, and the levels were about a factor of 200 lower than triclosan concentrations.

  Triclocarban was commonly found in WWTP influents, sludge and sediments but was not found in biota and only in one effluent sample. The sediment concentrations were comparable to the triclosan levels whereas concentrations in sludge and WWTP influents were a factor of 7.5 and 4 lower, respectively.

  3,4-DCA (and also 4-chloroaniline, another degradation product of triclocarban), were not detected in any sample, but the quantification limits were higher for these compounds than for the mother compound. The quantification limits were, however, substantially lower than measured concentrations of 3,4-DCA in regions outside of Sweden.

  Silver was found in sediment and sludge, but not in biota or effluent water and only in one sample of WWTP influent water. The concentrations in sludge were similar to previously reported values.

 • 55.
  Hansson, Katarina
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rahmberg, Magnus
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kaj, Lennart
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Brorström-Lundén, Eva
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Screening 2013 Assessment of the occurrence of stormwater related substances in sewagesludge and effluent water2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The total inflow of wastewater to a municipal waste water treatment plant (WWTP) may be divided in sanitary sewer and additional water. The additional water may further be divided into three compartments: groundwater or soil water that leaks or drains into the sewage system; runoff from roofs and paved surfaces connected to the sewage system due to direct impact of precipitation (stormwater); runoff from e.g. paved surfaces and green surfaces that infiltrates through soil and may leak to the sewage system or as leakage from stormwater system to the sewage system.

  In order to determine the shares of stormwater in the load to the selected WWTPs, annual environmental reports from these plants were used together with information obtained by personal communication with the WWTPs. Generally, the level of knowledge concerning the proportion of stormwater in the influent varied among the different WWTPs. Some of the WWTPs had modelled data, other not. Estimates from WWTPs for which inflow of stormwater could be separated from the total inflow of additional water (Henriksdal, Gässlösa, Ryaverket and Borlänge WWTP) showed that the share varied between 9 and 30%. The highest shares were found in Henriksdal in Stockholm.

  Results from the Swedish EPA monitoring programme of sludge and effluent were analysed with multivariate methods to determine if any co-variation exist between share of stormwater inflow, for which additional water was used as an approximation, and measured concentrations of metals and organic substances. Also the change over time was studied with this methodology.

  The results from the multivariate analyses showed that there is a grouping according to when the monitoring was performed. The monitoring performed in 2006 and 2007 differed from the rest. The analyses with multivariate method also showed that it was hard to seeany trends regarding the additional water and its influence on the concentrations of pollutants in sludge or water. New measurements at the inflow to the WWTP and on sludge samples together with additional parameters, such as antimony or other specific markers, which could contribute to the explanation of the load from additional waters, are needed. Time trends at the different sites were observed with the present data but no correlation with the amount of additional water was however seen. It is clear that the use of “additional water” as an approximation for stormwater is not ideal. Better estimates of the stormwater share could perhaps reveal correlations in the data that was now hidden.

  Effluent and sludge from the WWTPs Henriksdal, Ryaverken, Gässlösa and Bollebygd, and also sediment sampled downstream of the plants were chemically analysed on alkyl phenols, major phthalates, PAHs and metals. Multivariate modelling did not reveal any correlation between any of the measured parameters and the share of additional water, which was used as an estimate for the share of stormwater. As above, a better estimate of the stormwater share than “additional water” would have been beneficial.

 • 56.
  Haglund, Peter
  et al.
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Liljelind, Per
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Bergek, Sture
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Screening av dioxiner och dioxinlika ämnen i bröstmjölk, fet fisk och annan mat2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera människans exponering för polybromerade dibenso-

  p-dioxiner och dibensofuraner (PBDD/F), polyklorerade naftalener (PCN) och polyklorerade dibenso-tiofener (PCDT) och avgöra i vilken mån denna exponering kan hänföras till föda. Ett annat syfte var att undersöka om den sammanlagda belastningen av denna typ av ämnen har ökat eller minskat över tid. Dessutom skulle en uppskattning göras av hur stor andel av dioxinreceptoraktiviteten som kan förklaras av PBDD/F, PCN, PCDT samt polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/F) och dioxinlika PCBer.

  Förekomsten av dessa ämnen har undersökts i bröstmjölk insamlad mellan 1997 och 2011, ett antal individuella bröstmjölksprover (för att få en bättre uppfattning om den individuella haltvariationen), matkorgsprover samt vildfångad respektive odlad fisk. Halterna har sedan jämförts med motsvarande för PCDD/F och dioxinlika PCBer. De senare består av PCBer som har ett klor i de sk. orto-positionerna (mono-orto PCB; mo-PCB) eller saknar klor i dessa positioner (non-orto PCB; no-PCB). Den totala dioxinlika toxiciteten (TEQ) beräknades sedan teoretiskt och jämfördes med uppmätta värden från en biotest (DR CALUX).

  Totalhalten av PCN var relativt hög i modersmjölk, ca 10% av totalhalten av de dioxinlika PCB (dl-PCB). PBDD/F detekterades bara i något enstaka modersmjölksprov och PCDT detekterades inte alls. Vidare var halterna av PCN i princip konstanta över studieperioden (1997-2011) medan dioxinlika PCB och PCDD/F minskade över tid.

  PCDD/F stod för den största andelen av TEQ (ca 55%) följt av no-PCB (ca 40%) och mo-PCB (3,9 – 5,6%) och PCN (1,2 – 3,0%). PBDD/F återfanns bara över detektionsgränsen i ett prov från 2010 (1,6% av TEQ).

  TEQ-värden från CALUX-testet stämde mycket väl överens med TEQ-värden beräknade från resultat från kemiska analyser, vilket kan tolkas som att PCDD/F, no-PCB, mo-PCB och PCN bidrar mest till CALUX-TEQ responsen och att övriga dioxin-lika ämnen i proverna står för ett litet bidrag.

  Den individuella variationen var liknande för samtliga föroreningsgrupper. Totalhalterna av PCN varierade 6,7 gånger (relativ standardavvikelse, RSD 38%), dl-PCB varierade 4,8 gånger (RSD 51%), och PCDD/F varierade 3,1 gånger (RSD 40%).

  Total- och TEQ-halterna av de dioxinlika ämnena i fet vildfångad fisk följde samma mönster som mjölkproverna med högst halt av dl-PCB följt av PCN, PCDD/F, PBDD/F och PCDT. PBDD/F kunde dock kvantifieras i fler prover (4 av 11) och högst halt, 0,18 pg TEQ/g, uppmättes i sill från Västkusten (vilket motsvarar 14% av total-TEQ). Bidraget från PCN var relativt konstant på ca. 1,5%.

  Fiskdelen av matkorgen innehöll mest föroreningar följt av kött- och mejeriprodukter samt ägg. De ämnesgrupper som dominerade var dl-PCB och PCN. Dioxinlika PCB förekom i högre halter i fisk medan PCN förekom i högre halter i övriga varugrupper. Något oväntat påträffades PBDD/F i kött- och mejeriprodukter (från ICA) men inte i fisk/fiskprodukter. PBDD/F bidrog med 20% till total-TEQ i kött/köttprodukter och med 6,5% i mejeriprodukter (från en av två leverantörer). Bidragen från PCN var relativt konstant på 1% till 2,5%, dvs ungefär som det för mo-PCB (0,5-4,4%).

 • 57.
  Löfholm, Anna
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Jämtlands län. Swedish Environmental Protection Agency .
  Lundmark, Annika
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Jämtlands län. Swedish Environmental Protection Agency .
  Screening av miljögifter i Storsjön 2012-20132014Report (Other academic)
  Abstract [sv]