Publications
Change search
Refine search result
1234 101 - 150 of 164
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Meissner, Ylva
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Medins Havs- och vattenkonsulter AB.
  Kiselalger i Gävleborgs län 2016: En undersökning av 8 vattendrag2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Gävleborgs län undersöktes år 2016 kiselalger på 8 lokaler.

  Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsin-dexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Som stöd till detta index har även mängden näringskrä-vande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.

  Samtliga lokaler förutom en bedöms tillhöra klass 1, hög status. Lokal X33-15 Hyttbäcken hade ett IPS-index som motsvarar klass 3, måttlig status.

  Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattnet tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.

  För X33-15 Hyttbäcken motsvarade surhetsindexet ACID alkaliska förhållan-den, vilket innebär att årsmedelvärdet för pH bör vara högre än 7,3.

  I X33-20 Öjungsån och X33-22 Gäddviksån indikerade surhetsindexet ACID nära neutrala förhållanden, vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 6,5-7,3.

  Lokalerna X33-16 Getbäcken, X33-17 Oppalaån, X33-18 Simeån, X33-19 Nät-sjöbäcken och X33-21 Österhocklan visade måttligt sura förhållanden vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 5,9-6,5 och/eller att pH-minimum är under 6,4.

  Download full text (pdf)
  Kiselalger i Gävleborg 2016
 • 102.
  Meissner, Ylva
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Medins Havs- och Vattenkonsulter AB.
  Kiselalger i Gävleborgs län 2017: En undersökning av 8 vattendrag2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Gävleborgs län undersöktes år 2017 kiselalger på 8 lokaler.

  Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.

  Samtliga lokaler bedöms tillhöra klass 1, hög status. All lokaler i undersökningen hade endast små mängder av näringskrävande arter (TDI) och andelen föroreningstoleranta kiselalger (%PT) var mycket liten eller saknades helt.

  Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattnet tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.

  För X33-23 Älgängesån och X33-35 Nyboån motsvarade surhetsindexet ACID alkaliska förhållanden, vilket innebär att årsmedelvärdet för pH bör vara högre än 7,3.

  I X33-31 Vrångån, X33-39 Bursån, X33-40 Loån och X33-47 Leån indikerade surhetsindexet ACID nära neutrala förhållanden, vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 6,5-7,3.

  X33-45 Masksjöbäcken visade måttligt sura förhållanden, vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 5,9-6,5 och/eller att pH-minimum är under 6,4. Indexvärdet låg dock relativt nära gränsen mot sura förhållanden (årsmedelvärde för pH 5,5-5,9 och/eller pH-minimum under 5,6).

  I lokal X33-30 Stenån motsvarade ACID-indexet sura förhållanden vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 5,5-5,9 och/eller att pH-minimum varit lägre än 5,6. Indexvärdet låg dock relativt nära gränsen mot måttligt sura förhållanden (årsmedelvärde för pH 5,9-6,5 och/eller pH-minimum under 6,4).

  Download full text (pdf)
  Rapport Kiselalger i Gävleborg 2017
 • 103.
  Meissner, Ylva
  Medins Biologi.
  Kiselalger i Gävleborgs län 2018: Kalkeffektsuppföljning (19 vattendrag) och regional miljöövervakning (8 vattendrag)2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Gävleborgs län undersöktes år 2018 kiselalger på 19 vattendragslokaler inom kalkeffektuppföljningen och 8 lokaler inom den regionala miljöövervakningen.Statusklassningen av påverkan från näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats. För surhetsklassningen användes ACID-indexet, som är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.KalkeffektuppföljningSamtliga lokaler bedömdes tillhöra klass 1, hög status, vilket visar näringsfat-tiga förhållanden.Merparten av de undersökta lokalerna visade alkaliska (årsmedelvärde för pH över 7,3) eller nära neutrala (årsmedelvärde för pH 6,5-7,3) förhållanden, vilket visar att där inte föreligger någon surhetspåverkan.Håversjöbäcken, Bäck ovan Hålldammen och Stenån visade måttligt sura förhållanden (årsmedelvärde för pH 5,9-6,5 och/eller pH-minimum under 6,4).I Tansbäcken, Lampbäcken, Svartbäcken och Granmyrbäcken motsvarade ACID sura förhållanden (årsmedelvärde för pH 5,5-5,9 och/eller pH-minimum under 5,6).Indexvärdet i Flaxån motsvarade mycket sura förhållanden (årsmedelvärde för pH lägre än 5,5 och/eller pH-minimum under 4,8).Regional miljöövervakningSamtliga lokaler bedömdes tillhöra klass 1, hög status, vilket visar näringsfat-tiga förhållanden.Enån och Bodsjöån visade nära neutrala förhållanden (årsmedelvärde för pH 6,5-7,3).Kölsjöån, Långsjöån, Bäckmoraån, Sorgboån och Brinnasån hamnade i mått-ligt sura förhållanden (årsmedelvärde för pH 5,9-6,5 och/eller pH-minimum under 6,4).ACID indikerade sura förhållanden i Uttertjärnsbäcken, vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 5,5-5,9 och/eller att pH-minimum varit lägre än 5,6.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 104.
  Meissner, Ylva
  et al.
  Medins Biologi.
  Sundberg, Irene
  Medins Biologi.
  Kiselalger i Gävleborgs län 20112011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kiselalger analyserades på nio vattendragslokaler i Gävleborgs län år 2011.Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, Som stöd till detta index har även andelarna näringskrävande (TDI) och föroreningstole-ranta (%PT) kiselalger beaktats.Samtliga av de nio undersökta lokalerna bedömdes ha hög status.Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget fram-för allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.Två av vattendragen i Gävleborgs län, nämligen Älgängsån och Leån, klassades år 2011 som alkaliska, vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör vara över 7,3. Av dessa låg Leån relativt nära gränsen mot nära neutrala förhållanden.Fyra av vattendragen – Vrångån, Nyboån, Loån och Nianån – klassades år 2011 som nära neutrala, dvs. årsmedelvärde för pH mellan 6,5-7,3. Av dessa låg Vrångån relativt nära gränsen mot alkaliska förhållanden.För Hångelån, Masksjöbäcken och Stenån motsvarade ACID-indexet måttligt sura för-hållanden, vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 5,9-6,5 och/eller att pH-minimum är under 6,4. Stenån låg relativt nära gränsen mot sura förhållanden och artsammansättningen dominerades av Brachysira neoexilis tillsammans med släktet Eunotia.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Meissner, Ylva
  et al.
  Medins Biologi.
  Sundberg, Irene
  Medins Biologi.
  Kiselalger i Gävleborgs län 20122012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kiselalger analyserades på 17 vattendragslokaler i Gävleborgs län år 2012.Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.Samtliga av de 17 undersökta lokalerna bedömdes ha hög status.Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.Tio av vattendragen – MÖ 570 Lövåsbäcken, MÖ 573 Grängsjöbäcken, X33-29 Mosjöån, MÖ 574 Enångersån, MÖ 572 Grottsjöbäcken, X33-43 Brinnaån, X33-48 Enån, MÖ 567 Källsjö-bäcken, Mö 569 Mjusbäcken och X33-50 Bodsjöån – klassades år 2012 som nära neutrala. X33-50 Bodsjöån, MÖ 567 Källsjöbäcken och MÖ 569 Mjusbäcken låg relativt nära gränsen mot måttligt surt.För MÖ 571 Ysbäcken, X33-32 Långsjöån, MÖ Bäckmoraån, X33-4 Uttertjärnsbäcken och X33-28 Kölsjöån motsvarade ACID-indexet måttligt sura förhållanden. MÖ 571 Ysbäcken låg relativt nära gränsen till nära neutralt och X33-28 Kölsjöån låg relativt nära gränsen mot surt.Två av vattendragen – Referens Hångelån och X33-41 Sorgboån- klassades år 2012 som sura. Referens Hångelån låg dock relativt nära gränsen mot måttligt sura förhållanden. Artsamman-sättningen i dessa lokaler dominerades av släktet Brachysira tillsammans med släktet Eunotia.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Meissner, Ylva
  et al.
  Medins Biologi.
  Sundberg, Irene
  Medins Biologi.
  Kiselalger i Gävleborgs län 20132013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kiselalger analyserades på 9 vattendragslokaler i Gävleborgs län år 2013.Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen förore-ningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.Samtliga av de 9 undersökta lokalerna bedömdes ha hög status.Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget fram-för allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.Lokal X33-25 Björsjöbäcken, klassades som alkalisk, vilket tyder på ett årsmedelvärde för pH över 7,3.Fyra av vattendragen – X33-33 Kilbobäcken, X33-49 Gådaån, X33-37 Nianån och X33-34 Djup-råbäcken – klassades år 2013 som nära neutrala, dvs. årsmedelvärde för pH mellan 6,5-7,3.I referensvattnet Hångelån och X33-27 Murån motsvarade ACID-indexet måttligt sura förhållan-den, vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 5,9-6,5 och/eller att pH-minimum är under 6,4.Två av vattendragen – X33-42 Stråsjöbäcken och X33-26 Lillån – klassades år 2013 som mycket sura, vilket tyder på att årsmedelvärdet för pH är lägre än 5,5 och/eller att pH-minimum är under 4,8.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Meissner, Ylva
  et al.
  Medins Biologi.
  Sundberg, Irene
  Medins Biologi.
  Kiselalger i Gävleborgs län 20142014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kiselalger analyserades på 10 vattendragslokaler i Gävleborgs län år 2014.Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Som stöd till detta index har även andelarna näringskrävande (TDI) och föroreningstole-ranta (%PT) kiselalger beaktats.Samtliga av de 10 undersökta lokalerna bedömdes ha hög status.Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget fram-för allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.Alkaliska förhållanden rådde i lokal x33-01 Harsabäcken, x33-46 Lumpån och x33-05 Skyttån, dvs. årsmedelvärdet för pH bör vara över 7,3.Fem av lokalerna klassades som nära neutrala (årsmedelvärde för pH mellan 6,5-7,3) år 2014, nämligen x33-29 Mosjöån, x-41 Enångersån, x33-09 Tansbäcken, x33-08 Sånghusån och x33-38 Nianån.Måttligt sura förhållanden (årsmedelvärde för pH mellan 5,9-6,5 och/eller pH-minimum under 6,4) konstaterades i x-8 Ref. Hångelån och x33-02 Häsboån.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Meissner, Ylva
  et al.
  Medins Havs- och Vattenkonsulter.
  Sundberg, Irene
  Medins Havs- och vattenkonsulter.
  Kiselalger i Gävleborgs län 2019: Kalkeffektuppföljning och Regional miljöövervakning2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Gävleborgs län undersöktes år 2019 kiselalger på 11 vattendragslokaler inom kalkeffektuppföljningen och 8 lokaler inom den regionala miljöövervakningen.Statusklassningen av påverkan från näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats. För surhetsklassningen användes ACID-indexet, som är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.

  Kalkeffektuppföljning

  Alla lokaler inom kalkeffektuppföljningen bedömdes tillhöra hög status, vilket visar näringsfattiga förhållanden.Samtliga av de undersökta lokalerna visade alkaliska (årsmedelvärde för pH över 7,3) eller nära neutrala (årsmedelvärde för pH 6,5-7,3) förhållanden, vilket indikerar att där inte föreligger någon surhetspåverkan.

  Regional miljöövervakning

  Samtliga lokaler inom den regionala miljöövervakningen bedömdes tillhöra hög status, vilket visar näringsfattiga förhållanden.Björsjöbäcken hade ett surhetsindex som motsvarade alkaliska förhållanden, vilket innebär att årsmedelvärdet för pH bör vara högre än 7,3.I Sorgån, Gådaån, Kilbobäcken, Nianån och Djupråbäcken motsvarade surhets-indexet ACID nära neutrala förhållanden, vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 6,5-7,3. Indexvärdet i Sorgån och Gådaån låg dock mycket nära respektive relativt nära gränsen mot alkaliska förhållanden.Surhetsindexet ACID i Murån och Lillån visade måttligt sura förhållanden, vilket betyder att års-medelvärdet för pH bör ligga mellan 5,9-6,5 och/eller att pH-minimum varit lägre än 6,4.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 109.
  Meissner, Ylva
  et al.
  Medins Biologi.
  Sundberg, Irene
  Medins Biologi.
  Kiselalger i vattendrag i Gävleborgs län 20102010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kiselalger analyserades på 9 vattendragslokaler i Gävleborgs län år 2010. Undersök-ningen är en del av den regionala miljöövervakningen och syftar till att övervaka miljö-tillståndet i länets vattendrag samt utgöra underlagsmaterial för statusbedömning av vattenförekomster enligt vattendirektivet.Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening i ett vattendrag. Som stöd till detta index har även andelarna näringskrävande (TDI) och föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.De flesta av lokalerna i undersökningen (8 st.) bedömdes tillhöra klass 1, hög status. Alla hade dessutom mycket höga (> 19,5) eller höga (> 19) värden på IPS-indexet.Lokalen i Hyttbäcken hamnade i klass 3, måttlig status. IPS-indexet låg i nedre delen av klassintervallet.Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget fram-för allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.Fyra av lokaler klassades år 2010 som antingen alkaliska, dvs. årsmedelvärdet för pH bör ligga över 7,3, eller nära neutrala, vilket motsvarar ett årsmedelvärde för pH mel-lan 6,5-7,3.Punkterna Getbäcken, Oppalaån, Öjungsån och Österhåcklan hamnade i måttligt sura förhållanden, vilket tyder på att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 5,9-6,5 och/eller att pH-minimum är under 6,4.X8-2010 Hångelån hamnade i sura förhållanden, vilket tyder på ett årsmedelvärde för pH mellan 5,5-5,9 och/eller ett pH-minimum under 5,6. ACID-index låg dock relativt nära gränsen mot klassen måttligt surt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 110.
  Meissner, Ylva
  et al.
  Medins Biologi.
  Sundberg, Irene
  Medins Biologi.
  Jarlman, Amelie
  Medins Biologi.
  Kiselalgsundersökning i vattendrag i Gävleborgs län 20082008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  IPS-indexet visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk föroreningi ett vattendrag. Nästan alla vattendragslokaler, som ingick i denna undersökning, bedömdestillhöra klass 1, hög status. Det var bara i Enångersån och Söderdalaån som IPS-värdet varlägre och vattendragen bedömdes tillhöra klass 2, god status.Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör. ACID-index var högst iEnångersån och motsvarade surhetsklass 1, alkaliska förhållanden, vilket innebär att årsmedelvärdetför pH bör vara minst 7,3. Sammanlagt fem lokaler bedömdes ha alkaliska förhållanden,nämligen Gråsjöbäcken, Brobäcken, Örvallsbäcken, Norralaån och Enångersån. Indexvärdetlåg dock relativt nära gränsen mot nära neutrala förhållanden för tre av dessa; Gråsjöbäcken,Brobäcken och Örvallsbäcken.13 lokaler hamnade i klass 2, nära neutrala förhållanden (tyder på ett årsmedelvärde för pHmellan 6,5-7,3), nämligen Dalaån, Dånbäcken, Kölsjöån, Jättån, Lomsjöån, Laxbäcken, Långsnårsbäcken,Kolarsjöbäcken, Dalkarsbäcken, Mellanåsbäcken, Häsboån, Gnarpsån och Söderdalaån.I Gnarpsån låg indexvärdet mycket nära gränsen mot alkaliska förhållanden medanDalkarsbäcken och Häsboån låg nära gränsen mot måttligt sura förhållanden.På 12 lokaler motsvarade ACID-indexet måttligt sura förhållanden, vilket betyder att årsmedelvärdetför pH bör vara 5,9-6,5 och/eller att pH- minimum ligger under 6,4; Risbäcken,Tallsjöbäcken, Gäddtjärnsbäcken, Lobäcken, Svartbäcken, Kumsjöbäcken, Puckbäcken, V.Råbergsbäcken, Säverängsån, Abbortjärnsbäcken, Mössbobäcken och Kittebäcken. Av dessalåg Lobäcken i övre delen av indexintervallet, dvs. närmare gränsen mot nära neutrala förhållanden,medan Risbäcken, Svartbäcken och Mössbobäcken hade indexvärden relativt näragränsen mot sura förhållanden.Granmyrbäcken, Lampbäcken samt Håversjöbäcken klassades som sura, dvs. årsmedelvärdetför pH bör ligga mellan 5,5-5,9 och/eller pH-minimum under 5,6. Håversjöbäcken låg dock iövre delen av indexintervallet, dvs. närmare gränsen mot måttligt sura förhållanden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Melin, Sigurd
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. terra firma.
  Brandt, Anders
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. terra firma.
  Färnebofjärdens högvattentoppar- kan de kapas?2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Färnebofjärdens högvattentoppar- kan de kapas?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Mossberg, Per
  Grönbo vattenkonsult.
  Bottenfauna i Lugneån. Holmsjön och Långsjön2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bottenfauna i Lugneån. Holmsjön och Långsjön

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 113.
  Nilsson, Carin
  Medins Biologi.
  Bottenfauna i två tjärnar i det blivande naturreservatet Håmansmaren 20092009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborg har Medins Biologi AB analyserat bottenfauna-prover från två tjärnar i det blivande naturreservatet Håmansmaren. Analysen syftar till att beskriva naturvärdena med avseende på bottenfaunan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 114.
  Nilsson, Carin
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Medins Biologi AB.
  Johansson, Jonatan
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Medins Biologi.
  Christensson, Mikael
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Medins Biologi.
  Bottenfauna i Gävleborgs län 2013 - Regional miljöövervakning och kalkeffektkontroll av nitton vattendrag2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Medins Biologi AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län att utföra analyserav bottenfauna vid 19 lokaler i rinnande vatten (Tabell 1 och Figur 1). Provtagningenutfördes av personal från länsstyrelsen i Gävleborg samt Hudiksvalls kommun.Artbestämning samt utvärdering av resultaten gjordes av Medins Biologi. Det övergripandesyftet med undersökningarna var att undersökta och beskriva lokalernas bottenfaunasamt bedöma vilka miljöförhållanden nämnda djursamhällen speglar. Årets undersökningarkan även fungera som referenser till framtida undersökningar.Åtta av de provtagna lokalerna ingår i ett RMÖ- program (Regional Miljö Övervakning)som länsstyrelsen kallar ”Omdrevsvattendrag” (Tabell 1 och Figur 1). Programmet omfattarvissa utvalda vattendrag som planeras att provtas vid upprepade tillfällen. Programmetlöper över en sexårscykel där varje vattendrag provtas en gång per sexårsperiod.Bottenfaunan har inte undersökts tidigare vid dessa lokaler. Syftet är främst att geunderlag för statusklassning enligt Vattendirektivet. Hångelån (X8) är ett referensvattendragoch ingår i ett annat RMÖ-program som kallas ”Trendvattendrag”. Syftet meddetta program är att skapa tidserier och därmed kunna se om miljötillståndet i de utvaldavattendragen förändras. Hångelån undersöks årligen. De resterande tio vattendrageningår i kalkeffektuppföljningen (KEU). Syftet är främst att bedöma försurningens ochkalkningens effekter på bottenfaunan. Flera av dessa vattendrag har undersökts tidigare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 115.
  Nordin, Hans
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Ageheim, Sofia
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2013-20142014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Länsstyrelsen ansvarar för att årliga rovdjursinventeringar genomförs i Gävleborgs län. Syftet är att

  övervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas

  över tiden.

   

  I den här rapporten redovisas resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt

  länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Gävleborg under inventeringssäsongen

  2013/2014.

   

  Vid lodjursinventeringen 2013/2014 kvalitetssäkrades 15 familjegrupper, det vill säga 15 honor som

  fött ungar 2013. Lodjursstammen i Gävleborg kan därmed uppskattas till cirka 83 individer vintern

  2013/2014. Tre av familjegrupperna delades med angränsande län.

   

  Gävleborg berördes av åtta vargrevir vintern 2013/2014: Haverö/Prästskogen, Naggen, Kukumäki,

  Sjösveden, Korså, Lingbo, Åmot/Ockelbo och Glamsen. I tre av reviren – Kukumäki, Sjösveden och

  Korså – bekräftades att föryngring skett våren 2013. Utifrån inventeringsresultatet kan länets

  vargpopulation vintern 2013/2014 uppskattas till cirka 30 vargar.

   

  Ingen inventering av björn har genomförts denna säsong. Länsstyrelsen bedömer att björnstammens

  storlek och spridning i länet sannolikt överensstämmer med resultatet från 2012 års spillningsinventering.

   

  Björnstammen uppskattades då till cirka 380 individer i Gävleborgs län.

  Ingen riktad järvinventering har gjorts i länet de senaste åren, men järvspår dokumenteras av

  länsstyrelsen under lodjurs- och varginventeringen. Vintern 2013/2014 observerades järv och

  järvspår framför allt i länets nordliga och nordvästra delar.

   

  Vid inventeringen av kungsörn i Gävleborg 2013 konstaterades totalt 21 revir, varav 5 hade lyckade

  häckningar. Storleken på länets fasta kungsörnspopulation 2013 uppskattas till 50-60 individer.

   

  Inventeringarna av lo och varg utfördes av länsstyrelsens personal, medan kungsörn inventerades av

  Kungsörnsgruppen Gävleborg, på uppdrag av länsstyrelsen. Allmänhetens rapportering av

  rovdjursobservationer har varit till stor hjälp i arbetet med att göra så bra inventeringar som möjligt

  utifrån de resurser som finns.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Nordvarg, Lennart
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Blåstång vid Gävleborgskusten 20022004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Blåstång vid Gävleborgskusten 2002

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Ojala, Maria
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Lidskog, Rolf
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Mygg och människor vid sjön Björken: Upplevelser av myggstiuationen och attityder till   bekämpningsåtgärder2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mygg och människor vid sjön Björken: Upplevelser av myggstiuationen och attityder till   bekämpningsåtgärder

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Olsson, Anders
  et al.
  Skogshögskolan.
  Olofsson, Leif
  Skogshögskolan.
  Hemlingby friluftsområde Skötselplan1974Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under våren 1974 påbörjades detta arbete på uppdrag av Gävle kommun, fritidsnämnden. Syftet med arbetet är att efter ett grundläggande inventeringsarbete utforma en plan för Hemlingby friluftsområdes skötsel. Planen är anpassad till områdets karaktär av närströvområde, men även intressen av vetenskapligkulturell betydelse har beaktats.

  Hemlingbyanläggningen är av stor betydelse för motionsverksamheten i Gävle med ca 290000  besök per år. Anläggningen drivs av SKid- och friluftsfrämjandet. Det planlagda området omfattar ca 1 500 ha. Arbetet bygger på litteraturstudier, personkontakter och fältarbete. Området har indelats i skötselenheter med hjälp av flygbilder. Under fältarbetet har varje enhet beskrivits och skötselförslag upprättats.

  För att underlätta det praktiska handhavandet av planen har speciella målsättnings- och åtgärdsmallar konstruerats för skogsmark och impediment. Dessa har utnyttjats för flertalet skogsmarksenheter. Separata skötselförslag har gjorts för området närmast stigarna.

  Åtgärdsförslagen för jordbruksmarken gäller främst ett öppethållande av denna. För flera enheter har betning föreslagits.

  Arbetet har presenterats i fyra huvudavdelningar: inventering, analys, planläggning, kostnader.

  I inventeringsdelen har b1 a tagits upp anläggningens tillkomst och utveckling, organisation av driften och vissa data rörande friluftslivet. Vidare har här behandlats kulturhistoria, klimat, topografi, geologi, botanik, zoologi samt skogstillstånd. Av stort kulturhistoriskt intresse är de vikingagravar som finns i området.

  Analysdelen behandlar konflikter mellan ett rationellt ekonomiskt skogsbruk och friluftslivet. Möjligheterna att hålla jordbruksmarken öppen diskuteras, liksom frågor angående besökarantal, jakt m m.

  Inom området finns vissa slitagekänsliga hällpartier som bör skyddas. Orienteringar bör inte läggas över dessa. I övrigt torde inte slitaget vara något problem.

  Södra delen av inventeringsområdet består i stor utsträckning av dikade torvmarker, bevuxna med tät, homogen yngre skog. Dessa marker är mindre attraktiva ur friluftssynpunkt. Ett öppethållande av jordbruksmarken och motionsslingorna sker mest rationellt med användande av entransportabel flishugg.

  I planläggningsdelen ges skötselförslag för samtliga åtgärdsenheter.

  Kostnadsdelen omfattar b1 a kostnader för att hålla jordbruksmarken öppen. Ett par exempel på inoptimalförluster för skogsbruket presenteras.

   

  Gnejsgranit med stora fältspatsögon utgör den mest representerade bergarten i länt. Denna bergart uppträder i stora massiv. Ett bälte av kvartsit utgör berggrund vid gränsen till Västernorrland. I länets södra förekommer yngre granit, liksom i Orsa Finnmark i NW. Lågmetamorfa sedimentbergarter och massformiga, ibland skiffriga vulkanbergarter, S. K. Losgrönstenar finns inom samma område. Porfyrer sträcker sig in i flikar i detta område från Dalarna och Härjedalen. Jonisk sandsten finns Orsa Finnmark, liksom i Gävlesänkan i söder. Kambrosilurbergarter finns bara representerade som lösa block i de kvartära avlagringarna. Länets yngsta bergart är Dellenit, en andesit, som finns mellan Dellensjöarna i norr.

  Länets mest representerade jordart är, som i stort landet i övrigt, morän. Dess sammansättning är varierande, vad beträffar blockhalt och matrix. Normalblockig, sandig morän är vanligast. Moränens former är ofta i samstämmighet med den underliggande berggrundens former. Egenformer, i form av ändmoräner.m. ärsparsamt representerade. Isälvsavlagringarna är talrikt, i form av väl markerade åsryggar och deltan i HK-nivå. Under HK-nivå förekommer i åsarna ett antal sandfält med hittills ganska okänd genes. Svallmaterial förekommer ofta i de dalgångar,som i NW riktning drar inåt höglandet. Klapperfält omgärdar de höjder inom kustslätten, som har varit kraftigt exponerade, liksom öarna i det nuvarande kustbandet, Lera och främst mjäla utfyller de lägre liggande delarna av dalgångarna på kustslätten, liksom mindre områden längre in i landet. Mo blir rikligare representerad i sedimenten inom höglandet. Eoliska avlagringar är utbredda främst i södra delen av länet och i höglandet i nordväst. Sedimentslätterna är, med få undantag, torvfattiga.

  Isrörelsen har inom länet övergått från en i söder, kring Gävletrakten, mycket nordlig ritning till, kring Söderhamn, en tydlig avböjning mot NW och W. Räfflor vittnar om flera isrörelseriktningar, inalles tre , en första från WNW, en något senare från NW och en ung, främst representerad i kustzonen, från N och NE . Denna kuströrelse ställs i samband med en förmodad isoscillation i Gävletrakten.

  Den lokala undersökningen tillsammans med övriga resultat ger vid handen, att isen från en nordlig riktning i höjd med Söderhamn, ganska snabbt drar mot väster, samtidigt som iskanten dröjer i norra delen av länet. I höjd med kustslättens övergång i höglandet i W utjämnas denna rörelse, genom att recessionen hejdas i W av över HK uppdykande bergsområden. Isbrämet erhåller nu en jämnare linje i riktning SW-NE, och uppbrytningen tilltar krig kustöarna i NE. Isen ligger kvar i dalarna inåt, och i sprickor mellan bergshöjderna ansamlas stora material mängder. Isavsmältningen med dödisrester inom stora områden. Och med lateral dränering längs sprickor och tunnlar i dalsidorna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Olsson, Mats
  et al.
  Executive, Naturhistoriska riksmuseet, NRM.
  Rosendal, Elisabet
  Executive, Naturhistoriska riksmuseet, NRM.
  Sandegren, Finn
  Svenska jägareförbundet.
  Utterinventering av delar av Ljusnans och Dalälvens avrinningsområden september 19841984Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utterinventering av delar av Ljusnans och Dalälvens avrinningsområden september 1984

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Persson, Johan
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Fiskyngel och undervattensvegetation i Harkskärsviken, Gävleborg län2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Grunda havsvikar är i regel mycket viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för fisk. Här

  finns det substrat för lek, skyddande växtlighet, föda för de snabbt växande fiskynglen och i

  opåverkade områden en lämplig uppväxtmiljö vad gäller fysikaliska och vattenkemiska

  betingelser. Grunt vatten i kombination med förhållandevis lång omsättningstid ger upphov

  till höga vattentemperaturer under vår och försommar vilket befrämjar fiskynglens tillväxt.

  Den förhöjda vattentemperaturen i trösklade grunda havsvikar anses vara en av två huvudfaktorer till varför de är så viktiga för fiskarnas reproduktion. Den andra huvudfaktorn anses vara bottenvegetationen vars positiva inverkan kan antas bero på flera olika faktorer. Förutom att utgöra leksubstrat och en skyddad miljö för fiskyngel finns stora delar av födan för fiskyngel i anknytning till växtligheten.

  Syftet med föreliggande studie var att utföra en noggrann inventering av 6-10 grunda

  havsvikar i Harkskärsfjärden i Gävleborgs län. Målsättningen är att resultaten från undersökningen ska ligga till grund för såväl miljöövervakning av grunda vikar som för skydd av värdefulla marina miljöer. Åtta vikar inventerades under perioden 26-31 juli 2003 med avseende på vattentemperatur, salthalt, siktdjup, djupförhållanden och påverkansgrad. Undervattensvegetationens artsammansättning och utbredning har karterats med dykare. Längs tvärgående transekter har en metallruta placerats på bottnen var 10:e meter där artförekomst, täckningsgrad samt djup noterats. Provtagningspunkter för fiskyngel, 10-13 per vik, valdes ut med utgångspunkt från djup- och vegetationsdata. Provtagningen skedde med sprängkapslar med 1 g krut, en standardiserad metod som är mycket lämpad i vegetationsrika områden. Vikarnas orördhet, den rikliga bottenvegetationen med ingen eller mycket liten grad av påväxt,och den stora fiskrikedomen (som framförallt noterats visuellt från båten samt under vegetationskarteringarna) gör att Harkskärsfjärdens grunda bottnar generellt bedöms ha

  mycket höga naturvärden. Av de undersökta delområdena bedöms följande ha mycket höga

  naturvärden: Halvfärdsrännan, viken syd S:t Olofs sten och Valviken. Ytterligare tre

  bedömdes ha höga till mycket höga naturvärden. Totalt 4 vikar (Halvfärdsrännan, viken syd

  S:t Olofs sten, sundet syd Halvfärdsrännan ochValviken) bedömdes vara av mycket stor

  betydelse som rekryteringslokaler för fisk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 121.
  Persson, Johan
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Fiskyngel och undervattensvegetation i Långvind, Gävleborgs län2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Grunda havsvikar är i regel mycket viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för fisk. Här

  finns det substrat för lek, skyddande växtlighet, föda för de snabbt växande fiskynglen och i

  opåverkade områden en lämplig uppväxtmiljö vad gäller fysikaliska och vattenkemiska

  betingelser. Grunt vatten i kombination med förhållandevis lång omsättningstid ger upphov

  till höga vattentemperaturer under vår och försommar vilket befrämjar fiskynglens tillväxt.

  Den förhöjda vattentemperaturen i trösklade grunda havsvikar anses vara en av två

  huvudfaktorer till varför de är så viktiga för fiskarnas reproduktion. Den andra huvudfaktorn

  anses vara bottenvegetationen vars positiva inverkan kan antas bero på flera olika faktorer.

  Förutom att utgöra leksubstrat och en skyddad miljö för fiskyngel finns stora delar av födan

  för fiskyngel i anknytning till växtligheten.

  Syftet med föreliggande studie var att utföra en noggrann inventering av 5-7 grunda havsvikar

  i Långvindsområdet i Gävleborgs län. Målsättningen är att resultaten från undersökningen ska

  ligga till grund för såväl miljöövervakning av grunda vikar som för skydd av värdefulla

  marina miljöer.

  Sex vikar inventerades under perioden 9-13 augusti 2002 med avseende på vattentemperatur,

  salthalt, siktdjup, djupförhållanden och påverkansgrad. Tre vattenprov per vik togs för analys

  av totalkväve- och totalfosforhalter. Undervattensvegetationens artsammansättning och utbredning

  har karterats med hjälp av snorkling och fridykning. Längs tvärgående transekter har

  en metallruta placerats på bottnen var 10:e meter i vilken artförekomst, täckningsgrad samt

  djup noterats. Provtagningspunkter för fiskyngel, 12 per vik, valdes ut med utgångspunkt från

  djup- och vegetationsdata. Provtagningen skedde med sprängkapslar med 1 g krut, en

  standardiserad metod som är mycket lämpad i vegetationsrika områden.

  Resultaten visar att i princip alla vikar karaktäriserades av höga, eller mycket höga naturvärden.

  Av dessa bedömdes Mellersta och Yttra Storhamn samt Mjölkviken även vara mycket

  viktiga rekryteringslokaler för varmvattenarter av fisk. I Fågelviken fångades anmärkningsvärt

  få fiskyngel. Trots detta borde viken vara en mycket bra rekryteringslokal för fisk.

  Mellanårsvariationerna borde studeras för att utröna detta.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 122.
  Persson, Lars
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Sandviksmoarna - Gröntjärn1976Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande arbete gäller naturinventering vid Sandviksmoarna inom Ljusdals och Hudiksvalls kommuner. Fältarbetet har utförts i sep-okt 1975 och sammanställningen under vintern 1975-76.

  Uppdragsgivare har varit länsstyrelsen i Gävleborgs län och syftet med inventeringen att skapa underlag för ett säkerställande av området enligt naturvårdslagen. Området har klassificerats som objekt av riksintresse i programarbetet för den fysiska riksplaneringen.

  Målsättningen vid inventeringsarbetet har främst varit att ge en detaljerad sammanställning av områdets geologiska, geomorfologiska och hydrologiska förhållanden samt på grundval av detta ge förslag till åtgärder och lämplig form för säkerställande.

  Hydrologiavsnittet utgör inventeringens tyngdpunkt eftersom de geologiska förhållandena gör hydrologin ovanligt komplicerad och det främst är hydrologiska företeelser som har gjort området känt. Framställningen är inte, som det från början var tänkt, enbart beskrivande utan innehåller även tolkning av bildningsförlopp och olika samband. Det senare har tillkommit därför att en ren beskrivning inte är tillräcklig för att belysa området särart.

  Framställningen är uppdelad i inventeringsdel, förslagsdel, fotobilaga och kartbilagorna är främst ett komplement till inventeringsdelen och bilderna i fotobilagan är med för att illustrera olika detaljer av intresse inom området.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Pär, Granström
  Umeå Universitet.
  Utbredning och tillstånd hos flodpärlmusslan i Bollnäs kommun 1993: Examensarbete (20 poäng)Matematisk Naturvetenskaplig linjePär Granström1993Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utbredning och tillstånd hos flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera L) i Bollnäs kommun har undersökts under sommaren 1993. Totalt hittades 18 vattendrag med flodpärlmusslor varav sju  hade föryngrat sig under den senaste tioårsperioden. Förekomsten av musslor är i huvudsak koncentrerad till två relativt begränsade områden i kommunen.

  De vattenkemiska analyserna visade varken på några säkra skillnader mellan referensvattendrag och vattendrag med musslor eller för vattendrag med föryngring och vattendrag utan föryngring.

  Samtliga vattendrag i Bollnäs kommun ligger nedströms en sjö och oftast endast några hundra meter nedströms sjön. Flodpärlmussellokalerna karaktäriseras av närvaro av öring, förhållandevis tunn trädridå samt att andelen sten (20-200 mm) är relativt lägre än på referenslokalerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 124.
  Qvarfordt, Susanne
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Sveriges Vattenekologer AB.
  Marinbiologiska undersökningar i Axmar och Hilleviks- Trödjefjärden, 20082011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I augusti 2008 genomförde Sveriges Vattenekologer AB på uppdrag av Länsstyrelsen i

  Gävleborgs län inventeringar av bottensamhällen i Axmar och Hilleviks-Trödjefjärden.

  Uppdraget var en del av Länsstyrelsens arbete med marina naturmiljöer inom ramen för skydd

  av natur.

   

  Syftet med de marinbiologiska undersökningarna var att beskriva bottensamhällena i

  undersökningsområdena. För Hilleviks-Trödjefjärden skulle även en bedömning av marina

  naturvärden göras och sex vikar återbesökas för att kartera utbredningen av kransalgen

  rödsträfse (Chara tomentosa).

   

  Fältinventeringarna inkluderade linjetaxering och översiktliga transekter utförda av dykare.

  Linjetaxering och inventering av översiktliga transekter beskriver bottenvegetationens

  artsammansättning, täckningsgrad och djuputbredning. I samband med växtinventeringarna

  insamlades även kvantitativa ramprover för att beskriva den växtassocierade makrofaunans

  artsammansättning. De sex grunda vikarna inventerades med snorkling.

   

  Växtligheten på sandbanken i Axmar utgjordes främst av kransalger, men även kärlväxter och

  makroalger förekom. Sand var den dominerande bottentypen. Makroalgsamhällena på stenar

  och block inkluderade blåstång, både smal- och bredbålig variant. Generellt täckte

  växtligheten ca 50 % av bottnarna ned till 3-4 m djup även om kransalgerna kunde bilda

  heltäckande ängar. Under 4-5 m djup var sandbottnarna kala.

   

  På de hårda bottnarna i Axmars skärgård fanns relativt artrika makroalgsamhällen som dock

  dominerades av fintrådiga alger. Blåstång observerades som djupast på 6,9 m men endast

  enstaka eller spridda blåstångsruskor förekom, inte de kraftiga samhällen som bildar ett

  tångbälte. På sandbanken förklaras detta av brist på lämpligt substrat. På de tre transekterna i

  skärgården fanns hårdbotten tillgängligt, vilket tyder på en negativ påverkan i området,

  möjligtvis från pappersmassafabrikerna i Norrsundet och Vallvik. Andra inventeringar som

  gjorts i områden närmare både Norrsundet och Vallvik visar emellertid större djuputbredning

  och högre täckningsgrader av blåstång.

   

  Sammantaget bedömdes Hilleviks-Trödjefjärdens undersökningsområde ha ett mycket högt

  naturvärde. Området har varierande vågexponering och många olika bottentyper vilket skapar

  en omväxlande vegetation. Både makroalgsamhällena och kärlväxtsamhällena var generellt

  artrika och hade stor täckningsgrad. Blåstångens djuputbredning var stor (9 m) och den var

  bältesbildande även om det generellt rörde sig om relativt glesa samhällen (ca 50 %

  yttäckning). Området var relativt orört och oexploaterat. De grunda vegetationsklädda

  bottnarna inkluderade blåstångsbälten, frodiga kärlväxtsamhällen och täta kransalgsbestånd,

  vilka utgör viktiga habitat och födosöksområden för kräftdjur, snäckor, fiskar och sjöfåglar.

  Blåstång förekom framförallt i det mer vågexponerade delområdet A som också bedömdes ha

  mycket höga naturvärden. Även delområde C, som bland annat hade särskilt artrika

  växtsamhällen på mjuk- och sandbottnar bedömdes ha mycket höga naturvärden. De tre

  övriga delområdena B, D och E bedömdes ha höga naturvärden.

   

  Återbesöken i de sex grunda vikarna visade liknande utbredning av kransalgen rödsträfse

  jämfört med den senaste inventeringen år 2000. Rödsträfse förekom dessutom i den sjätte

  viken, där den inte tidigare observerats. Generellt observerades fler arter vid årets inventering

  än vad som beskrivits tidigare, vilket kan förklaras av att tidigare undersökningar delvis haft

  ett annat syfte.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 125.
  Qvarfordt, Susanne
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Sveriges Vattenekologer AB.
  Borgiel, Mikael
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Sveriges Vattenekologer AB.
  Marinbiologiska undersökningar i skärgården öster om Lindön 20092011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I september 2009 genomförde Sveriges Vattenekologer AB, på uppdrag av Länsstyrelsen i

  Gävleborgs län, en vegetationsinventering i skärgården öster om Lindön. I denna rapport

  presenteras resultaten av inventeringen samt en statistisk vegetationsmodellering baserad på

  denna inventering och en tidigare inventering gjord år 2005. I rapporten finns även

  kartprediktioner över sannolik vegetationsutbredning i området och en sammanfattade

  naturvärdesbedömning.

   

  Syftet med undersökningen var att kartlägga förekommande livsmiljöer, naturvärden och

  nuvarande miljöstatus. Fältundersökningen inkluderade en vegetationsinventering på fem

  dyktransekter.

   

  I vegetationsmodelleringen testades fyra prediktorsvariablers (vågexponering, substrat,

  lutning och djup) förmåga att förklara vegetationens utbredning i undersökningsområdet.

  Vågexponering och djup var de variabler som bidrog med mest till modellernas

  förklaringsgrad. Modelleringen gav mycket starka modeller (ROC-värde 0,85 - 1,0), vilket

  innebär att modellerna med hög sannolikhet kan prediktera förekomst av vegetation i

  området.

   

  I undersökningsområdet finns bottnar med olika vågexponering representerade, från stränder

  som är helt öppna mot havet till mycket skyddade nästan avsnörda vikar.

  Vegetationsinventeringen visade ett artrikt makroalgsamhälle.

   

  De observerade blåstångssamhällena var frodiga men hade, jämfört med andra områden längs

  länets kust, relativt liten djuputbredning. Områdets artrika kärlväxtsamhällen och

  blåstångsbälten utgör viktiga habitat och födosöksområden för kräftdjur, snäckor, fiskar och

  sjöfåglar.

   

  Miljöstatusen för området, baserad på beräknat index samt expertbedömningar delvis med

  stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, uppskattades som god. Sammantaget

  bedömdes undersökningsområdet ha ett högt naturvärde

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 126.
  Qvarfordt, Susanne
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Sveriges Vattenekologer AB.
  Borgiel, Mikael
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Sveriges Vattenekologer AB.
  Marinbiologiska undersökningar vid Eskön, 20092011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I september 2009 genomförde Sveriges Vattenekologer AB, på uppdrag av Länsstyrelsen i

  Gävleborgs län, en vegetationsinventering i ett område norr om Eskön. I denna rapport

  presenteras resultaten av inventeringen och följande statistiska modelleringar samt

  kartprediktioner över sannolik vegetationsutbredning i området. I rapporten finns även en

  sammanfattade naturvärdesbedömning av undersökningsområdet.

   

  Syftet med undersökningen var att kartlägga förekommande livsmiljöer, naturvärden och

  nuvarande miljöstatus. Fältundersökningen inkluderade en vegetationsinventering på fem

  dyktransekter.

   

  I vegetationsmodelleringen testades fyra prediktorvariablers (vågexponering, substrat, lutning

  och djup) förmåga att förklara vegetationens utbredning i undersökningsområdet. Substrat var

  den variabel som bidrog med mest till modellernas förklaringsgrad. Modelleringen gav

  mycket starka modeller (ROC-värde 0,90 - 1,0), vilket innebär att modellerna med hög

  sannolikhet kan prediktera förekomst av vegetation i området.

   

  Vegetationsinventeringen visade ett artrikt makroalgsamhälle som inkluderade arter som

  förknippas med rena ytterskärgårdsområden. De observerade blåstångssamhällena var

  generellt frodiga även om tången på en lokal såg mycket sliten ut. Den troligaste orsaken till

  tångens dåliga kondition på lokalen bedömdes vara naturliga populationsdynamiska skäl –

  den dör av ålder.

   

  Undersökningsområdet är relativt vågexponerat även om mer skyddade bottnar också finns

  representerade. Områdets begränsade djup, tillsammans med vågexponering och bottnar

  dominerade av hårda substrat gynnar frodiga och artrika makroalgsamhällen. Kärlväxternas

  utbredning begränsas däremot av bottensubstrat och vågexponering. På lämpliga bottnar växte

  dock frodiga kärlväxtsamhällen.

   

  Vegetationens djuputbredning antydde att det generellt är bra ljusförhållanden på bottnarna.

  Detta tillsammans med områdets begränsade djup skapar goda förutsättningar för hög

  vegetationstäckning i området, vilket gör hela området till ett viktigt habitat och

  födosöksområde för kräftdjur, snäckor, fiskar och sjöfåglar.

   

  Miljöstatusen för området, baserad på expertbedömning delvis med stöd av Naturvårdsverkets

  bedömningsgrunder, uppskattades som hög. Sammantaget bedömdes undersökningsområdet

  ha ett mycket högt naturvärde

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 127.
  Qvarfordt, Susanne
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Sveriges Vattenekologer AB.
  Borgiel, Mikael
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Sveriges Vattenekologer AB.
  Marinbiologiska undersökningar vid Orarna i Gävlebukten, 20092011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I september 2009 genomförde Sveriges Vattenekologer AB, på uppdrag av

  Länsstyrelsen i Gävleborgs län, en substratkartering samt en vegetationsinventering i

  ett område kring Orarna i Gävlebukten. I denna rapport presenteras resultaten av

  fältundersökningarna samt följande statistiska modelleringar med resulterande

  kartprediktioner över sannolik vegetationsutbredning i området. I rapporten finns

  även en sammanfattade naturvärdesbedömning av undersökningsområdet.

   

  Syftet med undersökningen var att kartlägga förekommande livsmiljöer, naturvärden

  och nuvarande miljöstatus. Fältundersökningen inkluderade en vegetationsinventering

  på åtta dyktransekter samt en substratkartering. Substratkarteringen visade att

  block är det dominerande bottensubstratet i större delen av undersökningsområdet.

  I vegetationsmodelleringen testades fyra prediktorvariablers (vågexponering,

  substrat, lutning och djup) förmåga att förklara vegetationens utbredning i

  undersökningsområdet. Djup och vågexponering var de variabler som bidrog med

  mest till modellernas förklaringsgrad. Vegetationsmodelleringen gav mycket starka

  modeller (ROC-värde 0,90 - 1,0), vilket innebär att modellerna med hög sannolikhet

  kan prediktera förekomst av vegetation i området.

   

  Vegetationsinventeringen visade att makroalgsamhällena bestod av förväntade arter

  men generellt förekom färre arter och lägre täckningsgrader på insidan av Orarna.

  Endast enstaka smalbåliga tångruskor observerades trots tillgång på lämpliga bottnar.

  Låg salthalt och hög sedimentpålagring kan emellertid förklara tångens frånvaro i de

  inre, västra delarna av undersökningsområdet. Utbredningen av tång i övriga området

  skulle kunna förklaras av periodvis låg salinitet.

   

  Även kärlväxtsamhället bestod av förväntade arter men hade något begränsad

  utbredning. De grunda bottnarna söder och öster om Orarna hyser emellertid

  sannolikt kärlväxtsamhällen (>25 % yttäckning) som utgör viktiga habitat och

  födosöksområden för kräftdjur, snäckor, fiskar och sjöfåglar.

   

  Mänsklig påverkan i form av bebyggelse och industrier var påtaglig i delar av

  området. En lägre salthalt i de inre, västra delarna av undersökningsområdet

  indikerar att området är mer eller mindre påverkat av sötvattentillförsel från land,

  vilket ofta innebär sämre ljusförhållanden och hög sedimentation.

   

  Miljöstatusen för området, baserad på expertbedömning delvis med stöd av

  Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, uppskattas som måttlig - god. Artsammansättning

  och utbredning kan till viss del förklaras av låg salinitet och om salthalten

  fluktuerar p.g.a. periodvis stor landavrinning skulle det kunna förklara mer. Något

  begränsad utbredning av framförallt kärlväxter drar emellertid ned betyget.

   

  Sammantaget bedömdes undersökningsområdet ha ett visst naturvärde. Området är

  ett relativt oexploaterat område i närheten av tättbebyggda områden vilket höjer

  naturvärdet. Vegetationen som bland annat inkluderar Vaucheria-mattor och

  kärlväxtsamhällen är viktiga habitat för smådjur och fisk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Qvarfordt, Susanne
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Sveriges vattenekologer AB.
  Borgiel, Micke
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Sveriges vattenekologer AB.
  Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten - Trendövervakning 20142015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Övervakning av vegetationen på kustnära bottnar i Gävleborgs län sker vartannat år inom

  ett marint miljöövervakningsprogram. Årets inventering utfördes av Sveriges

  Vattenekologer AB och omfattade 21 dyktransekter, varav 17 har inventerats tidigare

  medan fyra transekter var nya.

   

  Vegetationsinventeringen utfördes av dykande marinbiologer under perioden 27 juli –

  1 augusti 2014. Inventeringen genomfördes enligt standardmetodiken för den nationella

  miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar på Svenska ostkusten. Resultaten

  utgjorde underlag för bedömning av ekologisk status baserat på vegetationens

  djuputbredning på transekterna.

   

  Bedömningen av ekologisk status gav generellt en hög status för bottenvegetationen längs

  länets kust. Av de 21 inventerade transekterna fick 18 hög status och två god status. En

  transekt, X16 på Tunaholmen utanför Hudiksvallsviken, bedömdes endast ha måttlig

  status. Växtsamhällena på transekten var artfattiga och tången hade liten utbredning.

  Tång förekom på samtliga inventerade transekter år 2014 men djuputbredningen

  varierade mellan transekterna. På ett fåtal transekter kan en liten tångutbredning förklaras

  av de fysiska faktorerna på lokalen men övriga verkar ha goda förutsättningar för fina

  tångsamhällen med stor djuputbredning. De fyra nya transekterna hade jämförelsevis stor

  djuputbredning av tång, med avseende på både maximal djuputbredning (djupaste planta)

  och tångbälte (minst 25 % yttäckning).

   

  Även tidigare år har tångutbredningen varierat mellan transekterna, men en jämförelse

  mellan år inom transekterna visar ett mönster som är gemensamt för merparten av

  transekterna. På de flesta transekterna syns en tydlig minskad djuputbredning år 2010

  och/eller 2012 följt av en ökning år 2014, eller redan år 2012. På nio av transekterna syns

  också en tydlig minskning i yttäckning efter år 2008. Positivt är dock att en återhämtning

  av både ökad djuputbredning och yttäckning kan anas på flera av transekterna under år

  2012/2014.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 129.
  Richard, Ottvall
  et al.
  Ottvall Consulting AB.
  Ulf, Ottosson
  Naturcentrum AB.
  Martin, Green
  Executive, Universitet, Lunds universitet, LU, Lunds universitet, biologiska institutionen.
  Strandängsfåglar Rapport från gemensamt delprogram täckande perioden 1988-20182019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Populationstrender för fåglar på havsstrandängar i sju län analyserades för perioden 1988–2018. För 27 arter där en trend kunde beräknas för hela perioden var bestånden minskande för 13 arter, ökande för 8 arter och för 6 arter fanns ingen säker förändring. Vid analys för perioden 2003–2018 kunde trender beräknas för 38 arter och bestånden var minskande för 18 arter, ökande för 10 arter och oförändrade för 10 arter. För några arter, t.ex. svärta och svartbent strandpipare, kunde inga trender beräknas för hela den analyserade perioden då ingen av arterna längre bokförs årligen vid inventeringarna.

  I stort sett har det gått bra för gäss, måsar, trutar och tärnor, men sämre för änder, vadare och sydlig gulärla. Svärta, sydlig kärrsnäppa och roskarl är på väg att försvinna från havsstrandängar. Svartbent strandpipare försvann under den analyserade perioden. Omkring hälften av strandängsarterna uppvisade populationsminskningar de senaste 15 åren, men det finns några ljusglimtar där trenderna inte är lika negativa i alla regioner. De hotade arterna brushane och rödspov har ökat från låga nivåer och på Öland går det överlag bättre för flera vadare än vad det gör i övriga regioner med havsstrandängar. Detta gäller dock inte strandskata, roskarl och storspov som fortsätter att minska även på Öland. Änder, med undantag av snatterand, uppvisar mer negativa trender på Öland och Gotland än i övriga regioner.

  Arter som ökade perioden 2003–2018 var grågås, vitkindad gås, snatterand, storskrake, brushane, silltrut (västlig – intermedius), skrattmås, silvertärna och småtärna. Arter utan säkra förändringar i antal var kanadagås, gräsand, kricka, större strandpipare, rödspov, skärfläcka, havstrut, fiskmås och fisktärna. Minskande arter var knölsvan, årta, stjärtand, skedand, vigg, ejder, småskrake, gravand, strandskata, tofsvipa, roskarl, enkelbeckasin, storspov, drillsnäppa, rödbena, sydlig kärrsnäppa, gråtrut och sydlig gulärla. Åtgärdsprogrammen för hotade vadare på strandängar föreslår biotopförbättrande åtgärder med återskapande av våtmarker som en viktig insats för att bevara vadare. En annan betydande insats är att kontrollera predatorer genom jakt. Sedan 2007 har våtmarker skapats och predatorer jagats på Öland. Dessutom drabbades ön av ett utbrott av rävskabb, vilket decimerade rävstammen kraftigt under flera år. Predationen på vadarnas ägg har minskat på Öland och det är möjligt att utvärdera populationstrenderna på Öland i jämförelse med de på Gotland där inga liknande åtgärder har genomförts under samma tidsperiod. Under perioden 2006–2018 uppvisade sju av 24 jämförbara arttrender en mer positiv trend på Öland, medan det omvända, att en mer positiv trend fanns på Gotland, inte observerades alls. Skedand, strandskata, tofsvipa, större strandpipare, enkelbeckasin, rödbena och småtärna hade samtliga en mer positiv trend på Öland. Stora sammanhängande arealer av havsstrandängar på Öland tillsammans med rävskabb och omfattande åtgärder med predatorkontroll och biotopförbättring kan vara de faktorer som ligger bakom den mer positiva bilden för några strandängsfåglar på Öland jämfört med Gotland.

  Storspov och roskarl är arter som inte tycks svara på åtgärder på häckningsplatserna. Detta indikerar att faktorer under fåglarnas flyttning eller i övervintringsområden kan ligga bakom observerade minskningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 130.
  Roos, Anna
  Executive, Naturhistoriska riksmuseet, NRM. Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Jämtlands län.
  Miljögifter i utter från Jämtlands län: Analyser av klor- och bromorganiska föreningar, perfluorerade ämnen samt metaller 1970-20152016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport redovisas data över antalet undersökta uttrar, dödsorsaker samt resultat av miljögiftsanalyser i utter från Jämtlands län. Det gäller metallanalyser (muskel), klorerade ämnen som PCB, DDT, DDE, HCH och HCB i muskel, bromerade flamskyddsmedel (PBDE och HBCDD) i muskel samt perfluorerade ämnen (PFC) inklusive det omdiskuterade ämnet PFOS i lever. Miljöövervakningen vid Länsstyrelsen i Jämtlands län har stått för kostnaderna för de kemiska analyserna och rapporten är en uppdatering av den rapport som skrevs år 2005 [1].

  Uttern tillhör lagparagrafen Statens vilt (JL §25, JF §33,36). Påträffas en död utter ska det rapporteras till polisen, som skickar den till Naturhistoriska riksmuseet (NRM) i Stockholm. Om dödsorsaken är okänd skickas utter istället till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala, och efter obduktion till NRM. Antalet döda uttrar som skickats in till myndigheterna har ökat sedan 1990, även från Jämtlands län, något som indikerar en ökning av populationen. Inventeringar visar på samma positiva trend [2]. 86 uttrar som dött mellan 1972 och 2015 har skickats in från länet. Troligen har inte alla uttrar som dött 2015 (eller tidigare) ännu skickats till museet då rapporten skrevs (oktober, 2016), siffrorna kan därför komma att ändras något. Av de uttrar som skickats in till museet har 69 uttrar dött i trafiken (80%), två har bifångats i fiskeredskap och femton har dött av andra orsaker. Flera av dessa har svultit ihjäl, och några har funnits döda där trafik inte kan uteslutas. Trafikdödade uttrar har naturligtvis en större chans att bli inrapporterade till myndigheterna, och återspeglar inte de verkliga proportionerna av dödsorsaker hos utter. Generellt är de flesta uttrarna i god kondition, och en stor andel av de vuxna honorna visar tecken på reproduktion.

  Halterna av PCB och DDE, som är en trolig orsak till den tidigare populationsnedgången hos utter, har inte förändrats över tid i utter från länet insamlade mellan 1992-2014. Det är lite förvånansvärt eftersom dessa ämnen minskar i övrig biota från Sverige, men en förklaring kan vara att tidsserien börjar sent (1992) och att den största minskningen i skedde innan 1990-talets början efter förbuden som kom på 1970-talet samt att det är relativt få djur som analyserats från ett stort område. Fortfarande, på 2000-talet har enstaka uttrar halter av PCB som ger reproduktionsnedsättning hos mink [3] och halterna generellt är avsevärt mycket högre än t.ex. PBDE trots att PCB varit förbjudet sedan 1970-talet (det gäller inte bara i utter från Jämtland). Bromerade flamskyddmedel som har analyserats i 37 uttrar från 1992 och 2014 visar inte heller på någon trend, varken ökande eller minskande.

  Ingen av metallerna visade någon förändring i halt över tid i muskel (kadmium, total-kvicksilver, bly, selen och zink). I denna studie har den totala halten kvicksilver mätts i utter. Halterna av kvicksilver låg under det värde som visat sig ge toxiska effekter hos flodutter (Lontra canadensis) i laboratorieförsök. Femton av uttrarna från Jämtlands län har analyserats för både kvicksilver och selen. Selen binds till kvicksilver i levern och kan därmed göra kvicksilvret oskadligt. De binds 1:1 på molviktsbasis. Dock överskreds kvoten Hg:Se på molviktsbasis 1 i de flesta uttrarna (13 av 15 uttrar), det vill säga att det att det är ett överskott av kvicksilver i muskel hos uttrarna, jämfört med selen. Det är okänt vad det har för eventuella komplikationer, men halterna är låga i utter och djuren är i god kondition så antagligen har det ingen allvarlig negativ konsekvens vid dessa halter. Liknande höga halter kvicksilver jämfört med selen har setts i utter från andra områden i Sverige också [4,5]. Selen är ett viktigt essensiellt ämne som behövs till annat. Halterna av kadmium och bly är mycket låga i utter (muskel) från länet, ofta under detektionsgränsen.

  Nio uttrar från länet insamlade mellan 2005 och 2014 har analyserats för PFCs i lever. Det ämne som fanns i de högsta halterna var PFOS. Halterna varierade stort, mellan 81-1676 ng/g våtvikt (vv, medlevärde 462). Snittet för PFOS i utter från södra Sverige de senaste tio åren (2006-2015) var 1000 ng/g vv, och för utter i norra Sverige 313 ng/g vv [6]. I Jämtlands uttrar låg fem av nio uttrar 5

  över snittet för norra Sverige. Högst halt PFOS (1676 ng/g vv) hade en hane från 2012 som trafikdödades på E14 vid Gimån, i Bräcke kommun.

  Halterna av summa 7PFCA (PFOA+PFNA+PFDA+PFUnDA+PFDoDA+PFTrDA+PFTeDA) låg mellan 115-1073 ng/g vv i Jämtlands uttrar, med en medelhalt på 474 ng/g vv, dvs högre än för övriga landet (som är för de senaste tio åren 286 ng/g vv). Tre av uttrarna hade bland de högsta halterna av perfluorerade karboxylater (summa 7PFC) uppmätta i utter från hela Sverige. Högst halt 7PFC i hela Sverige (1037 ng/g vv) hade en utter från Hackås (år 2006), näst högst hade uttern som trafikdödades på E14 Gimån, i Bräcke kommun (986 ng/g vv år 2112). En tredje utter med höga halter kom från från Mörsil, år 2011 (760 ng/g vv).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 131.
  Rune, Carin
  Executive, Universitet, Uppsala University.
  Vegetationen på Orarnas stränder1968Report (Other academic)
  Abstract [sv]

           Gästrikland är ett gränsområde, därmellansvensk och nordsvensk vegetation möte. Här går också en floristisk gränsav hög rang, nämligen mellan det mellaneuropeiska och cirkumborealafloraområdet. Ett stort antal sydliga arter (minst30) har sin nordgräns iGävletrakten. Anhopningen av nordgränser här motsvaras ej av någon klimatgräns.Däremot torde den gynnsamma effekten av kalkhaltig morän från sydbottniskakamborsilurområdet spela en avgörande roll för sydliga arterna framträngande

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Rune, Sven
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Inventering och bedömning av landskapstyper och vegetationstyper huvudsakligen ur "vetenskaplig kulturell synpunkt" inom Lillsidan i Järvsö, Ljusdals kommun1971Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapport 1971:3 Inventering och bedömning av lanskapskapstyper och vegetationstyper huvudsakligen ur vetenskaplig kulturell synpunkt inom Lillsidan i Järvsö, Ljusdals kommun.

  I Samband med den markanvändningsplanering, som pågår i anslutning till omarrondering inom Lillsidan i Järvsö, har det ansetts nödvändigt att inventera och i stora drag prioritera olika områden ur naturvårdssynpunkt. Ljusdals kommun har därför uppdragit åt undertecknad att utföra inventering och bedömning av landskapstyper och vegetationstyper huvudsakligen ue ”vetenskaplig kulturell naturvårdssynpunkt” inom Lillsidan.

  I samråd med Länsstyrelsens naturvårdsenhet och lantmäteriets specialenhet nr 2 i Gävleborgs län har inventeringen begränsats till de områden, huvudsakligen omfattande älv-, sjö- och odlingslandskapet, som redovisas på bifogade karta.

  Fältarbete och sammanställning av inventeringsresultaten har utförts i oktober 1971. Avgränsning av delområden har gjorts på flygbilder i skala 1:20 000. Områdena har senare överförts till karta i samma skala. Flygbildernas områdesnummer har därvid bibehållits.                          ( Exempel   : Flygbild nr 1 täcker området söder om Säljestavågen - Bäcken- Klacken.  Delområdena får här numren 1:1, 1:2 osv.)

  Vid bedömningen karakteriseras en naturtyp genom att vegetationstypens lättast igenkännbara komponenter anges. I allmänhet är detta vissa kärlväxter. Det bör framhållas att det inte rör sig om en botanisk inventering, utan att det är naturtypens hela organismvärld (ekosystemet), som avses ingå i bedömningen. Möjligheter saknas emellertid att enkelt beskriva ekosystemet och man får därför nöja sig med att ange t ex Växtsamhälle eller dess ledarter.  

  Följande områden, som markerats med röd färg på kartan, har ett naturskyddsvärde av den art, att det är ett länsintresse att de skyddas:

  1. Älvlandskapet Säljestavågen- Järvsöbron
  2. Sannaåsen, Storholmen, Kossholmen
  3. Sydbranten på Mörkberget
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 133. Rune, Sven
  Naturvårdsinventering inom Storsidan, Järvsö, utförd i oktober 1973 av lektor Sven Rune, Gävle.: Textbilagor och inventeringskartor1973Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den Naturvårdsinventering som här presenteras har utförts sammanlagt under 9 dagar i slutet av september och början av oktober 1973. Arbetet planlades i samråd med lantmäteriets specialenhet nr 2 i Gävleborgs län. Därvid begränsades området till att gälla bygden längs dalgångarna på Storsidan. Arbetet skulle utföras och redovisas som inventeringen inom Lillsidan, daterad 71-11-01. Vid fältarbetet har flygbilder i skala 1:20 000 använts. Avgränsningen av delområden har gjorts på dessa, men redovisningen har skett på karta i skal 1:50 000.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 134.
  Rådèn, R
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Palmkvist, J
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Marina kartering i Gävleborgs län 2017, Iggöhällan, Iggön, Iggösundet, Lövgrund, Anknäs och Lötviken2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborg har Medins Havs och Vattenkonsulter AB genomfört videokarteringar av havsbottnar belägna inom 6 utvalda delom-råden. Undersökningarna syftade till att framställa kartunderlag av bentiska bi-otoper och utifrån insamlade data identifiera skyddsvärda områden, biotoper och arter. Inom ett delområde (Iggösundet) genomfördes även en fördjupad studie av utbredningen av kransalger, detta som en uppföljning av 1994 års in-ventering i samma område. I delområde 1 (Iggöhällan) dominerade häll- och stenbottnar med fintrådiga alger medan finkorniga mer lättrörliga substrat som lera/silt och sand notera-des sparsamt. Huvuddelen av videostationerna klassificerades enligt Natura 2000 som ”Rev - med dominans av makroalgsvegetation” eller som ” Rev - Geogent rev 0–30 meter (berg/blocksubstrat)”. Området bedömdes som helhet representera förhöjda naturvärden. I delområde 2 (Iggön) hade habitaten vid majoriteten av de undersökta vi-deostationer karaktären av hårda bottensubstrat (block, sten och grus) med påväxt av fintrådiga alger. Huvuddelen av videopunkterna klassificerades enligt Natura 2000 som ”Rev - Med dominans av makroalgsvegetation”. Delar av om-rådena kring Iggön bedöms representera förhöjda naturvärden. Vid samtliga videostationer i delområde 3 (Iggösundet) påträffades habitat karaktäriserade av mjuka sediment bevuxna av fintrådiga alger och rotad vege-tation som dominerades av marina kärlväxter såsom ålnate, borstnate och slinga. På en transekt i den södra delen noterades höga tätheter av slangalger. Vid den separata mer ingående kransalgsundersökningen påträffades flera olika kransalger och andra kärlväxter men dock inga rödlistade. Bottentypen vid alla transekterna i området klassas som Natura 2000 typen ”Vikar och sund” med antingen dominans av marina kärlväxter eller dominans av makro-algsvegetation. Iggösundet bedöms hysa förhöjda naturvärden. I delområde 4 (Lövgrund) var bottnarna i området huvudsak hårda med vari-erande inslag av häll- och stenbottnar samt blandbottnar (block, sten, grus och sand). Inom samtliga substratskategorier var fintrådiga alger den vanligaste formen av vegetation. Huvuddelen av videostationerna klassificerades enligt Natura 2000 som ”Rev - med dominans av makroalgsvegetation” eller som ” Rev - Geogent rev 0-30 meter (berg/blocksubstrat)”. Området kring Lövgrund bedöms som helhet representera förhöjda naturvärden. Delområde 5. (Anknäs) består av en grund vik med ett maximalt djup på cirka 3 meter. I de innersta och mest skyddade delarna dominerade mjukbotten med marina kärlväxter såsom ålnate, höstlånke och korsandmat. Längre ut i vi-ken ökade inslaget av det hårda substratet i form av block och små sten och ve-getationen utgjordes framför allt av smal-/blåstång, borstnate och fintrådiga al-ger. Den allra innersta delen av viken klassas enligt Natura 200 som en ”Lagun Lagunartade vikar med ett smalt sund” vilken anses vara en ovanlig naturtyp.Den yttre delen klassas som ”Vikar och sund” med antingen dominans av ma-rina kärlväxter eller dominans av makroalgsvegetation. Vid en av de yttre tran-sekterna noterades även revbildande strukturer. Området kring Anknäs be-döms representera mycket förhöjda naturvärden. Delområde 6, Lötviken, dominerades av mjukbotten fri från vegetation eller med marina kärlväxter såsom ålnate, borstnate och slingväxter. Även fintrådiga alger dominerade på flera videostationer framför allt i de yttre delarna av viken. På de djupaste transekterna fanns ingen vegetation men vid ett fåtal av dessa stationer noterades mattor av lösliggande alger. Hela området klassas som Na-tura 2000 typen ”Vikar och sund” med antingen dominans av marina kärlväx-ter, dominans av makroalgsvegetation eller fri från vegetation. Vid ett fåtal transekterna längs södra sidan av viken noterades även revbildande strukturer. Delar av Lötviken bedöms representera förhöjda naturvärden. I syfte att skapa underlag för att modellera och prediktera utbredning av bioto-per, artkomplex och enskilda arter genomfördes en GAM-modellering. Som underlag till både modeller och prediktioner användes tre rumsliga miljövari-abler. Modelleringen indikerade att det finns utrymme för utveckling. Av de tre valda miljövariablerna (djup, salinitet och vågexponering) så visade sig djup vara tydligt kopplat till samtliga valda kategoriers förekomst. För de två övriga miljövariablerna var kopplingen ofta svagare. Överlag bedöms prediktionerna väl beskriva en potentiell utbredning av de valda kategorierna och de nu valda miljövariablerna är lämpliga att utgå ifrån även vid framtida modelleringar. För att erhålla en högre statistisk säkerhet behöver dock dataunderlaget utökas. Vid 2017 års vegetationskartering i Iggöviken påträffades totalt 23 olika taxa av vegetation. Vid samtliga undersökningar inklusive 2017, har rödsträfse varit den mest frekvent påträffade kransalgen i området. Sedan 1974 har dock arealerna med arten minskat men tycks vara relativt oförändrade sedan 1994. Vid årets studie noterades borststräfse inom förhållandevis stora ytor. Arten noterades 1974 men uteblev 1994. I likhet med borststräfse noterades även havsnajas vid inventeringarna 1974 och 2017 medan den inte påträffades 1994. Vid de två tillfällena då den hittats var förekomsten sparsam. Utöver ovan nämnda kransalger så påträffades vid 2017 års studie även havsrufse och lång-sträfse ingen av dessa båda arter är beskrivna i de föregående undersökning-arna. I likhet med studien 1994 så bredde mattbildande slangalger ut sig över stora delar av Iggövikens djupaste bottnar. Sammantaget visade 2017 års in-venteringar att Iggösundet fortsatt hyser värdefulla bestånd av ett flertal kran-salger.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 135.
  Rådèn, Robert
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Medins Biologi AB.
  Johansson, Jonatan
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Medins Biologi AB.
  Christensson, Mikael
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Medins Biologi.
  Bottenfaunan i Gävleborgs län 2012 - En undersökning av bottenfaunan vid 17 lokaler i rinnande vatten2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Medins Biologi AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län att utföra en analys av bottenfaunan vid 17 lokaler (Tabell 1 och Figur 1, Figur 2). Samtliga prov-punkter var lokaliserade i rinnande vatten. Provtagningen utfördes av personal från läns-styrelsen och Hudiksvalls kommun. Artbestämning samt utvärdering av resultaten ut-fördes av Medins Biologi AB.Åtta av de provtagna lokalerna ingår i ett RMÖ- program (Regional Miljö Övervakning) som länsstyrelsen kallar ”Omdrevsvattendrag” (Tabell 1 och Figur 2). Programmet om-fattar vissa utvalda vattendrag som planeras att provtas vid upprepade tillfällen. Pro-grammet löper över en sexårscykel där varje vattendrag provtas en gång per sexårsperi-od. Hångelån (X8) ingår i ett annat av RMÖ-programmen som kallas ”Trendvatten-drag”. Syftet med dessa projekt är att över tiden skapa tidserier och därmed kunna se om miljötillståndet i de utvalda vattendragen förändras.Den andra gruppen av provtagna lokaler ingår i ett MÖ- program (Miljöövervaknings-program) som syftar till att bringa klarhet i den höga dödlighet bland musslor som har noterats i Enångeråns avrinningsområde (Tabell 1 och Figur 1). Som referens till dessa lokaler används en lokal i Hångelån (X8), där ingen onormal musseldöd noterats.Det övergripande syftet med undersökningarna är att undersökta och beskriva lokalernas bottenfauna. Samt bedöma vilka miljöförhållanden nämnda djursamhällen speglar. Årets undersökningar kan även fungera som referenser till framtida undersökningar och användas för avstämning mot undersökningarna

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Rådén, Robert
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Medins Biologi AB.
  Bottenfaunan i Gävleborgs län 2010 - En undersökning av 29 lokaler i rinnande vatten2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av länsstyrelsen i Gävleborgs län har Medins Biologi AB analyserat ochutvärderat bottenfaunaprover från 29 olika vattendrag. Proverna togs under sommarenoch hösten 2010. Fältarbetet utfördes av länsstyrelsen. Undersökningen omfattade niolokaler i länets återkommande regionala miljöövervakningsprogram och 20 lokaler ingåri kalkeffektuppföljngsprogrammet. Syftet är att övervaka miljötillståndet i länetsvattendrag samt utgöra underlagsmaterial för statusbedömning av vattenförekomsterenligt vattendirektivet. Resultaten kan också användas för avstämning mot miljömålen"Levande sjöar och vattendrag", "Ingen övergödning", "Bara naturlig försurning" och"Biologisk mångfald".

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Rönning, Göran
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Oldhammer, Bengt
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Tjäderns framtida möjligheter i Färnebofjärdens nationalpark: En inventering 2014-20162016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under åren 2014–2016 studerades tjädern och dess habitat i Färnebofjärdens nationalpark

  eftersom en alarmerande minskning av tjädern rapporterats vid en inventering åren 2009–2011

  (Holmstedt 2013).

  Orsakerna till minskningen analyseras och besvaras i denna rapport. Huvudorsaken till att

  tjädern har minskat beror på att den missgynnats av de skogliga förändringarna i kombination

  med hur omlandet skogsbrukas. Det finns fortfarande en tjäderpopulation i området men spelen

  är små och tynande med endast 1–2 tuppar.

  Fyra–fem nya lekplatser och några tidigare ej registrerade tjäderhabitat av bra kvalitet för tjäder

  upptäcktes. Detta gjordes redan hösten 2014 då vi tillämpade en delvis annan metodik än vad

  som användes av Holmstedt (2013). Den går ut på att identifiera dels lämpliga/gynnsamma tjäderbiotoper,

  dels olika typiska spår och spårtecken tjädern lämnar efter sig, exempelvis olika

  typer av tjäderspillning, små lätta dun, vingpennor från höna respektive tupp samt arttypiska

  tjäderbetade tallar (se Rönning och Oldhammer 2013, 2014). Allt detta kräver lång erfarenhet

  och mångåriga studier av skogshöns i fält.

  Punktvis summering av rapporten:

  1. Tjädern har minskat oroväckande i nationalparken och dess närhet på grund av tidigare

  avverkningar av olikåldriga naturskogar.

  2. Den skog som vuxit upp efter avverkningarna under 1960–1970-talen består till stor del av

  gran och det har starkt missgynnat tjädern.

  3. Igenväxningen av gran är inte bara omfattande utan går också snabbt. Särskilt gäller detta

  marker med god bonitet. Skogarna blir därmed tätare och med allt mindre blåbärsris, vilket

  är starkt negativt för tjäderpopulationen.

  4. Kvarvarande lämpliga tjäderhabitat har för liten areal vilket påverkar antalet tjädrar i negativ

  riktning.

  5. Absolut ingenting talar för en ökning av tjädern på senare tid. Lämpliga tjäderhabitat har

  försvunnit sedan 1970-talets fågeltaxeringar i området och fortsätter att minska.

  6. Områdena vid Alderbäcksrör med omnejd kommer förmodligen aldrig mer att få tjäder i

  samma omfattning som tidigare rapporterats, trots att detta var centrum för tjäderstammen

  i Tinäsområdet (Holmstedt 2013). Skogarna vid Öbymossen och Göksnäset har möjligen

  något bättre framtida förutsättningar för tjäder.

  7. Stig Holmstedts (2013) pessimistiska slutsatser i inventeringen 2009–2011 stämmer, även

  om vi hittat några nya lekplatser.

  8. De sju lekplatser vi inventerat i nationalparken har med ett undantag (Hanberget) få spelande

  tjädrar, 1–2 tuppar. De har en gång haft betydligt fler tjädrar och lekplatserna har

  därmed varit mer ytmässigt utbredda. Totalt registrerades 9 spelande tuppar.

   

  9. All kvarvarande skog på Hanberget måste skyddas. Lekplatsens tjädrar kommer till stor

  del från högklassiga tjäderhabitat i nationalparken men spelar utanför dess gränser. Detta

  är största kända lekplatsen och ett bra exempel på omlandets betydelse för nationalparken.

  10. Nuvarande skogsbruk i omlandet missgynnar starkt tjädern, kanske mest tydligt på västra

  sidan där hyggena är oroväckande stora. Det finns trots detta ändå flera intressanta tjäderhabitat

  i omlandet. De avverkas nu i rask takt.

  11. Bästa åtgärderna för att gynna tjädern är att ta särskild hänsyn i intilliggande tallmarker till

  nationalparken eftersom tjädrarna rör sig mellan nationalparken och omlandet. Omlandet

  borde snarast inventeras och landskapsplaneras med skötselinstruktioner för tjädern. Vi

  föreslår en skyddszon på minst 1 kilometer utanför nationalparksgränsen där modifierade

  brukningsmetoder används istället för hyggen så långt det är möjligt. Siffran en kilometer

  är kopplad till att varje tjäderlekspopulation omfattar minst 300 hektar om man utgår från

  leken som central punkt. Det motsvarar en kilometer från lekplatsens centrum.

  Tjädergömsle.

   

  Tjädergömsle användes ibland vid lekplatserna. Tupparna flyger in på lekplatsen under sen eftermiddag ellerkväll. Varje tupp sätter sig i ett träd i sitt spelrevir och man kan då räkna antalet tuppar. På stora spel måste inventerarna ligga på flera olika platser under flera nätter för att kunna bedöma antalet tuppar korrekt. Inventerarna måste därför vara på plats senast klockan 18:00, under hönveckan helst en timme tidigare. Vid sent kvällsbesök på spelplatsen är risken stor att tjädrarna skräms bort. Ibland inträffar kvällsspel och då kan tupparna förflytta sig flera gånger på lekplatsen och mellan olika träd. Den oerfarna dubbelräknar då vanligen antalet tjädrar. Med hönor på lekplatsen kan det bli ännu mer ”flygtrafik”. Tidigt på morgonen innan det ljusnat flyger tjädrarna ner på backen och spelar. Hanberget 2015.

   

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 138.
  Sahlander, Gisela
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Högberg, Fred
  Vägverket.
  Ny E4 Enånger- Hudiksvall Naturinventering: Biologisk konskvensbeskrivning1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en naturinventering av planerade sträckningen av den planerade sträckningen av ny E4 mellan Enånger och Hudiksvall och kommer att ingå som en del av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av området. Jag har av vägverket fått i uppdrag at undersöka tre alternativ för vägens sträckning: A, B och D. Denna undersökning har tre syften: TT bedöma de tänkta vägsträckningarnas inverkan på naturen i området, att visa Vägverket vilket alternativ som till sist kommer till utförande.

  Generellt bedömer jag att den landskapstyp som de föreslagna vägsträckningarna berör är vanligt förekommande i trakten. Alternativ B har jag förkastat då det skulle medföra att en biologisk intressant gransumpskog skulle ödeläggas. De två övriga alternativ är lika varandra vid första påseendet. Längs båda sträckningarna finns det värdefulla naturtyper. Vid en granskning fann jag dock att det längs vägsträcka A finns fler ”fasta” naturtyper, såsom bäckraviner, myrmarker, åkanter och hällmarker, d.v.s bestående strukturer i naturen. Dessa ” fasta” naturtyper skulle komma att förstöras av en ny väg. Slutsatsen blir att jag förordar alternativ D som ny E4 mellan Enånger och Hudiksvall. När det gäller valet av vägtyp tror jag att det inte har någon större betydelse för naturen vare sig det blir en motorväg eller en motortrafikled.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 139.
  Schreiber, Henrik
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Aquanalys.
  Fiskyngel i Långvind och Harkskär sommaren 20092010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Grunda havsvikar är i regel mycket viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för

  fisk. Här finns det substrat för lek, skyddande växtlighet, föda för de snabbt växande

  fiskynglen och, i opåverkade områden, en lämplig uppväxtmiljö vad gäller fysikaliska

  och vattenkemiska betingelser. Grunt vatten i kombination med förhållandevis lång

  omsättningstid i skyddade vikar ger upphov till höga vattentemperaturer under vår

  och försommar vilket främjar fiskynglens tillväxt. Den höga vattentemperaturen i

  trösklade grunda havsvikar anses vara en av två huvudfaktorer till varför de är så

  viktiga för fiskarnas reproduktion. Den andra huvudfaktorn är bottenvegetationen vars

  positiva inverkan kan antas bero på flera olika faktorer. Förutom att utgöra leksubstrat

  och en skyddad miljö för fiskyngel finns stora delar av födan för fiskyngel i anknytning

  till växtligheten.

   

  Syftet med föreliggande studie var att utföra en inventering av fiskyngelförekomsten i

  sju grunda havsvikar i Gävleborgs län. Fiskyngelundersökningen gjordes under

  perioden 27-29 juli 2009. Samtidigt samlades även data in avseende vattentemperatur,

  grumlighet, salthalt, djupförhållanden och påverkansgrad. Provtagningspunkter för

  fiskyngel, 12-25 per vik beroende på vikens storlek, förlades på samma punkter som

  vid föregående yngelinventering i de vikar sådana gjorts tidigare. I två vikar, Fäbodviken

  och Norra Dragöspunsen slumpades provtagningspunkterna ut så att de fördelades

  jämnt över lokalerna eftersom dessa vikar ej vegetationskarterats tidigare.

  Provtagningen skedde med sprängkapslar med 1 g sprängämne som detonerar på ca

  0,5 meters djup enligt standard utarbetad av Fiskeriverket. Metoden innebär att fisken

  flyter upp till ytan och håvas in.

   

  Studierna sommaren 2009 visar på mycket låga yngeltätheter och eventuellt på rekryteringsskador i de fem vikar med störst kontakt med öppet hav. I de två avsnörda

  vikarna som undersökts för första gången (Fäbodviken och Norra Dragöspunsen) var

  däremot tätheterna av yngel höga och rekrytering av mört, abborre och gädda verkar

  fungera. Eftersom temperaturförhållanden och klimatmässiga förutsättningar torde

  vara ungefär desamma i samtliga vikar kan variationer hos dessa faktorer uteslutas

  som orsak till den låga rekryteringsframgången i vikar som står i kontakt med öppet

  hav.

   

  Rekryteringen av såväl gädda, abborre som cyprinider verkar ha försämrats i

  Långvindsvikarna under perioden 2002-2009. Samma trend visar Fiskeriverkets

  studier från Forsmarkstrakten i Uppsala län vilket pekar på att de rekryteringsproblem

  som ursprungligen observerades i Kalmarsund och södra Stockholms skärgård verkar

  sprida sig norrut. Det är därför av mycket stor betydelse att fiskrekryteringsstudierna

  fortsätter även kommande år i Gävleborgs län och helst även i angränsande län.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 140. Sers, Berit
  et al.
  Degerman, Erik
  Elfiske i Stockholms län 2002–2014: Utvärdering av elfiske i 25 kustmynnande vattendrag2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport presenterar och utvärderar resultaten från övervakning av fiskfaunan i 25 kustvattendrag i Stockholms län åren 2002-2014. Undersökningarna har bedrivits med elfiske på 2-6 lokaler i respektive vattendrag. Sju vattendrag har undersökts årligen och övriga med olika intervall under perioden. Syftet med undersökningarna är dels att övervaka bestånden av havsöring, men även övriga arter och därmed ge underlag för bedömning av biologisk mångfald och ekologisk status.

  Vattendragen är relativt små eftersom flertalet, 20 stycken, har ett avrinningsområde under 100 km2. Det motsvarar en vattendragsbredd av 3,5 m. Det största vattendraget, Skeboån i Norrtälje kommun, har ett avrinningsområde på 483 km2. Avrinningsområdena domineras i genomsnitt av skog (70,8 %), med måttlig andel jordbruksmark (15,3 %) och relativt stor andel tätort (7,2 %).

  Totalt 20 fiskarter fångades, ca 44 % av Sveriges fiskfauna i sötvatten. Vanligaste art var gädda som fångats i 92 % av vattendragen, därnäst öring (88 %), abborre (80 %) och mört (68 %). Stora och sjörika vattendrag hade fler arter. Arter som mört, benlöja, björkna och gers var vanliga i sjörika vattendrag, medan småspigg och storspigg förekom i små vattendrag utan sjöar. Ovanligaste arterna var braxen, gös, karp, ruda och vimma som vardera bara fångades i ett vattendrag. 

  Det totala antalet arter som fångats under perioden i vattendragen avtog logaritmiskt över tid. Det skulle i genomsnitt krävas 13 års undersökningar för att teoretiskt fånga ytterligare en art i vattendragen. Med andra ord har undersökningarna genomförts så att en god bild av fångstbara arter erhållits. Ett antal arter går dock inte att fånga med elfiske sommartid, t ex id.

  Tre av sex rödlistade fiskarter i sötvatten fångades, nämligen lake, vimma och ål. Den senare minskade signifikant i förekomst under perioden. Främmande arter var mycket ovanliga och utgjordes av regnbåge som fångades vid 0,5 % av elfisketillfällena, vilket är betydligt under genomsnittet för motsvarande vattendrag på övriga ostkusten.

  Biologisk mångfald är inte bara arter utan även miljöns habitat. Som ett mått på habitaten undersöktes mängden död ved i vattendragen samt hur de beskuggades av omgivande skog och buskar. I jämförelse med motsvarande vattendrag på ostkusten var mängden död ved och beskuggningen hög vilket bidrar till en god miljö.

  Den ekologiska statusen, ett mått på miljöns tillstånd, var hög eller åtminstone god i nio av vattendragen utgående från fiskdata. Statusen förbättrades dessutom svagt över tid. Ett antal vattendrag hade dock otillfredsställande (åtta vatten) eller dålig status (två vatten). Statusen var svår att skatta på grund av variationer i skattningen nära sjöar och lokaler inom en km från en sjö kanske bör undantas vid bedömningar med hjälp av fiskfaunan. I alla fall om öringbestånden på platsen är svaga.

  Förekomsten av öring i undersökta vattendrag hade inte förändrats under perioden. På lokaler med goda habitat, mycket död ved och med lägre andel sjöar i avrinningsområdet var förekomsten av öring högre. "Trout habitat score" (THS, ett mått på hur bra lokalens habitat är för öring) beräknades i en skala 0-12 där högre värden innebär bättre habitat. Både förekomst och täthet av öring följde THS. På lokaler med höga värden på THS (9 eller högre) undersöktes varför vissa lokaler ändock saknade öring. Den gemensamma faktorn var stor längd sjö i vattendraget nedströms på väg till havet. Det kan innebära att havsöring har svårt att vandra ned- och uppströms genom sjöar, troligen på grund av risken att råka ut för rovfisk som gädda, gös och stora abborrar. Resultatet innebär att man kan styra restaureringsåtgärder för öring till vattensystem med bra förutsättningar för arten.

  Tillväxten hos öringungar skilde starkt mellan vattendrag och var korrelerad till vattendragets näringsstatus. Storleken på årsungar kan därmed indirekt vara ett mått på näringsrikedomen.

  Tätheten av öring, dvs mängden per ytenhet, var i paritet med förväntade värden vid jämförelse med liknande vattendrag på ostkusten och runt hela Östersjön. Vid jämförelsen tas hänsyn till varje lokals bredd, habitatstatus och klimatiska förhållanden. Tio (nio beroende på analysmetod) av vattendragen hade goda/höga tätheter, sju (åtta) hade låga, tre mycket låga och fem extremt låga tätheter.

  Sammanfattningsvis är övervakningsprogrammet väl designat för att följa öringbestånden och övrig fiskfauna i de sju vattendrag som undersöks årligen. För övervakning av ekologisk status kan det krävas att vattendragens habitat karteras, så kallad biotopkartering, för att få ett mer representativt urval av lokaler som följs med längre intervall.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 141.
  Stegman, Bo
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. AB Miljöanalys.
  Tillståndet i skogsmark i Gävleborg: Utbytesaciditet, utbytbara baskatjoner och katjonbyteskapacitet1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Provtagning

  Samtliga provpunkter är förlagda efter en kraftledning. Provtagning har skett 10–25 m in skogen från skogsbrynet intill kraftledningsgatan.

  Utbytesaciditet och utbytbart aluminium

  Utbytesaciditet uppgick till mellan 5–60% av katjonbyteskapaciteten(CEC) på provatgningsdjupet0,0m. De flesta prover hade mellan 20–50% Utbytesaciditet A1 utgjorde mellan   0–10% av CEC i de flesta profilerna. På provatagningsdjupet 0,05–0,1 m var Utbytesaciditet mellan 35–95% av CEC. Utbytesaciditet var jämnt utspridd inom detta intervall. Utbytbart A1 stod för mellan drygt 5–35% av CEC.

  På provtagningsdjupet 0,2–1,0m Uppgick Utbytesaciditet till mellan 5–95%av CEC, med flertalet prover inom intervallet 50–80% Utbytbart A1 stod för mellan 0-drygt 40% av CEC.

  Flertalet prover fanns inom intervallet 10–40% A1.

  Katjonbyteskapacitet(CEC) och Utbytbara baskatjoner

  För provtagningsnivån 0,0m var CEC betydligt större än för övriga provtagningsnivåer. I genomsnitt 27,0 mekv/100g jord. CEC var i genomsnitt för provtagningsnivån 0,05-0,1m 6,5 mekv/100 g jord och för 0,2-1,0m 2,9 mekv/ g jord.

  Mängden utbytbara baskatjoner var i genomsnitt 17,4 mekv/100g jord för provtagningsnivån 00m, 1,3 mekv/100 g jord och 1,2mekv/100g jord för provtagningsnivåerna 0,05-0,1m respektive 0,2-1,0m.

  Utbytbart Na uppvisade jämnaste fördelningen bland proverna på samtliga provtagningsnivåer. K, Mg och Ca hade en betydligt större spridning. Ca uppvisade störst spridning.

  Basmättnadsgrad och PH

  Korrelationen mellan PH och Basmättnadsgrad var god på provtagningsnivå 0,0 m och 0,2-1,0 m, Nivån 0,05-0,1 m uppvisade ingen korrelation mellan PH och Basmättnadsgrad. För nivån 0,0m motsvarades ett givet PH- värde av en högre Basmättnadsgrad jämför med nivån 0,2-1,0 m djup.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Ståhl, Peter
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Skyddsvärda myrar i Gävleborgs län1985Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är resultat av en översiktlig naturvårdsinventering av myrar som pågått 1981–1985. Rapporten har utarbetats för att i första hand tjäna som underlag i ärenden som rör våtmarkernas utnyttjande exv. skogsdikning och torvtäkt. Inventering har också syftat till att ge ökade kunskaper om länets natur som underlag för naturvårdsplanering och annan fysisk planering.

  Inventering omfattar samtliga myrar större än 50 ha samt ett urval mindre, huvudsakligen naturvårdsintressanta myrar.

  Stommen i inventeringen utgör flygbilstolkning som gett information om bl. a myrtyp, hydrologi och påverkan (skador). Denna information har kompletterats med fältkontroller och riktade inventeringar av flora och fågelfauna.

  Sammanlagt har information om geologi, hydrologi, flora och/eller fauna sammanställas för ca 860 myrar. Huvudelen av rapporten omfattar beskrivning av de 343 områden (362 myrar), som bedömts hysa särskilda naturvärden.

  Flera beskrivna lokaler har i några fall knutits samman till s k storområden.

  Här föreligger framträdande naturvärden och särskilt stort intresse av att bibehålla ett större område hydrologisk intakt och så fritt från störningar som möjligt. Hit hört t.ex. extremrikkärren söder om Trösken och Gebbarområdet.

  De beskrivna områdena har klassts i en tregradig skala där klass 1 utgör den högsta skyddsklassen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 143.
  Sundberg, Irene
  et al.
  Medins Biologi.
  Meissner, Ylva
  Medins Biologi.
  Jarlman, Amelie
  Medins Biologi.
  Kiselalger i vattendrag i Gävleborgs län 20092009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kiselalger analyserades på 66 vattendragslokaler i Gävleborgs län år 2009. Undersökningenär ett led i karakteriseringsarbetet av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten.Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS,som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening iett vattendrag. Som stöd till detta index har även andelarna näringskrävande (TDI) ochföroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.De flesta av lokalerna i undersökningen (48 st.) bedömdes tillhöra klass 1, hög status.Många av dessa hade mycket höga (> 19,5) eller höga (> 19) värden på IPS-indexet.Ett par vattendrag – VDÖ809 Bäck vid Säljestavägen och VDÖ853 Hedåsbäcken – somhade indexvärden i den nedre delen av klassintervallet för hög status, kan sägas ligga iriskzonen för att hamna i god status.Tretton lokaler hamnade i klass 2, god status, Av dessa riskerar VDÖ889 Hornån, och iviss mån även VDÖ899 Bäck vid Hamrångefjärden, att hamna i klass, 3 måttlig status.Fem lokaler bedömdes tillhöra klass 3, måttlig status, nämligen VDÖ843 Vattendragtill Lönnängersfjärden, VDÖ875 Bäck vid Norrala, VDÖ896 Bäck vid Stenbäcken,VDÖ865 Igeltjärnsbäcken och VDÖ859 Bäck från Häckstatjärnen.Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget framförallt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.Lokaler som klassades som antingen alkaliska, (medel-pH över 7,3) eller nära neutrala,(medel-pH 6,5-7,3) var 27 stycken år 2009. VDK13 Västerhocklan och VDK12 Vedaånhamnade nära gränsen mot måttligt surt.Klass 3, måttligt sura förhållanden (medel-pH 5,9-6,5 och/eller pH-minimum under6,4) konstaterades på 25 lokaler. Av dessa befann sig VDFK037 Sidsjöbäcken, VDK05Skyttån, VDFK049 Tranbergsbobäcken och VDÖ806 Holån, mycket nära eller näragränsen mot nära neutrala förhållanden, medan VDK10 Trödjeån-Norrmarksbäcken ochVDK15 Rävsjöbäcken låg närmast gränsen mot sura förhållanden.Åtta punkter hamnade i sura förhållanden (medel-pH 5,5-5,9 och/eller pH-minimumunder 5,6), nämligen VDFK036 Svartbäcken, VDÖ907 Fänjaån, VDÖ897 Bäck vidÖstby, VDFK042 Tenbäcken, VDÖ809 Bäck vid Säljestavägen, VDFK031 Bäck ovanförHålldammen, VDFK038 Långnäsån och VDFK032 Bäck till Stor-Rännsjön. De treförstnämnda låg dock mycket nära eller nära gränsen mot måttligt sura förhållanden.Surhetsindexet ACID visade mycket sura förhållanden (medel-pH mindre än 5,5och/eller pH-minimum under 4,8), för VDFK033 Gissebäcken, VDFK040 Flaxån,VDFK034 Gjusbäcken, VDFK046 Kolarviksbäcken, VDFK047 Hedtjärnsbäcken ochVDFK039 Måndagstjärnsbäcken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Thevenot, Hanna
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Medins Biologi.
  Bottenfauna i Gävleborgs län 2016 - Regional miljöövervakning och kalkeffektuppföljning i 18 vattendrag2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I årets undersökning av bottenfauna ingick tio stycken lokaler i kalkeffektupp-följningen (KEU) samt åtta lokaler i ett RMÖ-program (regional miljöövervak-ning). Sammanfattningsvis visade resultatet från statusklassningen på opåver-kade förhållanden vad gäller surhet (måttligt surt-nära neutralt) med undantag av lokalen i Måndagstjärnsbäcken (BFF 3) som klassades som mycket sur. Ex-pertbedömningarna följde i de flesta fall inte statusklassningen. Bottenfaunan på de flesta undersökta lokalerna expertbedömdes vara opåverkade av försur-ning (måttligt surt till nära neutralt) men förhållandena på fem av lokalerna bedömdes som sura. Vidare visade statusklassningen med avseende på nä-ringsämnespåverkan på god till hög status på alla lokaler med undantag av Get-bäcken (X33-16) som klassades som måttlig. Vid expertbedömningen bedöm-des dock att näringsämnespåverkan inte var ett problemområde på någon av de undersökta lokalerna (god till hög status).På många av lokalerna var individtätheten låg och vissa grupper (t.ex. bäck-sländor) var artfattiga. Detta bedömdes främst bero på provtagningsperioden (juni/augusti) då många av sländorna kläckt ut. Dock kan i vissa fall de låga tätheterna även/endast bero på viss hydromorfologisk påverkan.Totalt påträffades två rödlistade och tre ovanliga arter. En liten individ av den rödlistade flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera (kategori EN) notera-des i Gäddviksån (X33-22). Den rödlistade nattsländan Wormaldia occipitalis (kategori VU) påträffades på tre lokaler: Måndagstjärnsbäcken (BFF 3), Jönsån (BFK 13) och Hålldammsbäcken (GÄ49). På fyra lokaler bedömdes bottenfaua-nan ha mycket höga naturvärden (BFF 3, BFK 13, GÄ49 och X33-22).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Thevenot, Hanna
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Medins Havs- och vattenkonsulter AB.
  Bottenfauna i Gävleborgs län 2016: Regional miljöövervakning och kalkeffektsuppföljning i 18 vattendrag2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I årets undersökning av bottenfauna ingick tio stycken lokaler i kalkeffektupp-följningen (KEU) samt åtta lokaler i ett RMÖ-program (regional miljöövervak-ning). Sammanfattningsvis visade resultatet från statusklassningen på opåver-kade förhållanden vad gäller surhet (måttligt surt-nära neutralt) med undantag av lokalen i Måndagstjärnsbäcken (BFF 3) som klassades som mycket sur. Ex-pertbedömningarna följde i de flesta fall inte statusklassningen. Bottenfaunan på de flesta undersökta lokalerna expertbedömdes vara opåverkade av försur-ning (måttligt surt till nära neutralt) men förhållandena på fem av lokalerna bedömdes som sura. Vidare visade statusklassningen med avseende på nä-ringsämnespåverkan på god till hög status på alla lokaler med undantag av Get-bäcken (X33-16) som klassades som måttlig. Vid expertbedömningen bedöm-des dock att näringsämnespåverkan inte var ett problemområde på någon av de undersökta lokalerna (god till hög status).

  På många av lokalerna var individtätheten låg och vissa grupper (t.ex. bäck-sländor) var artfattiga. Detta bedömdes främst bero på provtagningsperioden (juni/augusti) då många av sländorna kläckt ut. Dock kan i vissa fall de låga tätheterna även/endast bero på viss hydromorfologisk påverkan.

  Totalt påträffades två rödlistade och tre ovanliga arter. En liten individ av den rödlistade flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera (kategori EN) notera-des i Gäddviksån (X33-22). Den rödlistade nattsländan Wormaldia occipitalis (kategori VU) påträffades på tre lokaler: Måndagstjärnsbäcken (BFF 3), Jönsån (BFK 13) och Hålldammsbäcken (GÄ49). På fyra lokaler bedömdes bottenfaua-nan ha mycket höga naturvärden (BFF 3, BFK 13, GÄ49 och X33-22).

  Download full text (pdf)
  Bottenfauna i Gävleborg 2016
 • 146.
  Thevenot, Hanna
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Medins Biologi AB.
  Bottenfauna i Gävleborgs län 2017 - Regional miljöövervakning och kalkeffektuppföljning i 13 vattendrag2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I årets undersökning av bottenfauna ingick fem stycken lokaler i kalkeffektupp-följningen (KEU) samt åtta lokaler i regional miljöövervakning (RMÖ). Sam-manfattningsvis visade resultatet från statusklassningen på tämligen opåver-kade förhållanden vad gäller surhet (måttligt surt-nära neutralt) med undantag av lokalen i Titjärnsbäcken (GÄ 53) som klassades som mycket sur. Expertbe-dömningarna följde i några fall inte statusklassningen. Bottenfaunan på de flesta undersökta lokalerna expertbedömdes vara opåverkade av försurning (måttligt surt till nära neutralt) men förhållandena på två lokaler i Halvstensån och Titjärnsbäcken (GÄ 52 och GÄ 53) bedömdes som sura. Vidare visade sta-tusklassningen med avseende på näringsämnespåverkan på god till hög status på alla lokaler. Även vid expertbedömningen bedömdes näringsämnespåverkan inte var ett problemområde på någon av de undersökta lokalerna (hög status).På många av lokalerna var individtätheten låg och vissa grupper (t.ex. bäck-sländor) var artfattiga. Detta bedömdes främst bero på provtagningsperioden (juni/augusti) då många av sländlarverna kläckt ut till sländor eller förekom-mer som ägg.Totalt påträffades fyra ovanliga arter, alla på lokaler inom undersökningen för RMÖ (X33-23, X33-39, X33-40, X33-47). På tre lokaler bedömdes bottenfaua-nan ha höga naturvärden (X33-23, X33-39 och X33-47). Notering av vad som kan vara den rödlistade cyanobakterien näcköra, Nostoc cf parmelioides gjor-des på lokalen i Älgängesån (X33-23). Fyndet är dock inte bekräftat.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 147.
  Thorfve, Stefan
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Elfiskeinventering i Gävleborgs län 1986-19871988Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Elfiskeinventering i Gävleborgs län 1986-1987

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Tytor, Simon
  Medins Havs och Vattenkonsulter.
  Bottenfauna i Gävleborgs län 2019: Regional miljöövervakning och kalkeffektsuppföljning vid 17 lokaler2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I årets undersökning av bottenfauna ingick nio lokaler i kalkeffektuppföljning-en (KEU) samt åtta lokaler i regional miljöövervakning (RMÖ). Sammanfatt-ningsvis visade resultatet från expertbedömningarna på tämligen opåverkade förhållanden vad gäller surhet (måttligt surt-nära neutralt) med undantag av lokalerna i Glasboån (BF184) samt Blecksjöån (HS409) som expertbedömdes som sura. Vidare visade statusklassningen med avseende på näringsämnespå-verkan på god till hög status på samtliga lokaler med undantag av Glasboån (BF184) som klassades som otillfredsställande. Vid expertbedömningen be-dömdes statusen med avseende på näringsämnespåverkan vara hög vid samt-liga undersökta lokaler med undantag av Murån (x33-27) som expertbedömdes som god.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 149.
  Tytor, Simon
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Medins Havs och Vattenkonsulter AB.
  Nilsson, Carin
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Medins Havs och Vattenkonsulter AB.
  Bottenfauna i Gävleborgs län 2018 - Regional miljöövervakning och kalkeffektuppföljning vid 22 lokaler2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I årets undersökning av bottenfauna ingick fjorton lokaler i kalkeffektuppfölj-ningen (KEU) samt åtta lokaler i regional miljöövervakning (RMÖ). Samman-fattningsvis visade resultatet från statusklassningen på tämligen opåverkade förhållanden vad gäller surhet (måttligt surt-nära neutralt) med undantag av lokalen i Vrångån (BF 24) som klassades som sur. Expertbedömningarna följde i de flesta fall inte statusklassningen. Förhållandena bedömdes i flera fall som måttligt sura istället för nära neutrala. De flesta undersökta lokalerna expert-bedömdes som opåverkade av försurning (måttligt surt till nära neutralt) men förhållandena vid fyra lokaler i Vrångån, Rorån, Norrån och Sorgboån och (BF 24, BF 910, BF 913 och x33-41) bedömdes som sura. Vidare visade statusklass-ningen med avseende på näringsämnespåverkan på god till hög status på samt-liga lokaler med undantag av Sorgboån (x33-41) som klassades som måttlig. Vid expertbedömningen bedömdes statusen med avseende på näringsämnes-påverkan vara hög vid samtliga undersökta lokaler.På många av lokalerna var individtätheten låg och vissa grupper (t.ex. bäck-sländor) var artfattiga. Detta bedömdes främst bero på provtagningsperioden (maj/augusti) då många av sländlarverna kläckt ut till sländor eller förekom-mer som ägg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 150.
  Vesslèn, Göran
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Bengtsson, Johanna
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Inventering  av blåtryffel (Chamonixia caespitosa) i Gävleborgs län 20082009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Blåtryffel är en underjordisk svamp som är ca 1-2 x 3-5 centimeter stor. Den är

  tillplattat rundad eller något oregelbunden formad. Systematiskt är den närmast

  släkt med sopparna. Fruktkroppen till svampen känns igen då den skiftar färg

  från vit till blå när den blottläggs.

  Blåtryffeln är klassad som starkt hotad (EN) i den nationella rödlistan. I Sverige

  är arten idag känd från 36 lokaler där skogen inte blivit avverkad. Totalt är

  svampen känd från strax över 50 lokaler i världen. Blåtryffeln bildar mykorrhiza

  med gran och ställer specifika krav på sin livsmiljö. Den hittas i äldre granskogs

  raviner

  med ytligt rörligt markvatten och som har permanent fuktig mark. Granskogen

  ska ha hög bonitet och lång obruten kontinuitet. I den näromliggande

  miljön ska det finnas gott om markbunden död ved samt välutvecklade barr- och

  mossmattor. Denna miljö kan påträffas i bäckraviner och bergsluttningar med

  ytligt rinnande källor. Närvaro av blåtryffel signalerar ett granekosystem vi inte

  har mycket kvar av vare sig i länet eller i landet: äldre ravingranskog med hög

  fuktighet. Den tål inga avverkningar som kan förändra luftfuktigheten på lokalen.

  I blåtryffelns livsmiljö finns ofta flera andra skyddsvärda arter. Blåtryffeln har

  tidigare eftersökts i länet med negativt resultat. Vid 2008 års inventering besöktes

  15 lokaler i Gävleborgs län. Blåtryffel påträffades på två lokaler i länet, båda

  fyndplatserna ligger väster om Ockelbo

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234 101 - 150 of 164
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf