Naturvårdsverkets öppna rapportarkiv
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 8 av 8
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Bredberg, Anna
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Jonsson, Gunilla
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Eklund, Åsa
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Andersson, Camilla
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Gävleborg. Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Skogsstyrelsen.
  Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-20202014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Mangsbo, Dan
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Värmland.
  Edekrans, Anja
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Värmland.
  Sundqvist, Maria
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Värmland.
  Fältgentiana (Gentianella campestris) i Värmlands län2019Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Miller, Aroha
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Naturhistoriska riksmuseet, NRM.
  Bignert, Anders
  Utförare miljöövervakning, Naturhistoriska riksmuseet, NRM.
  Nyberg, Elisabeth
  Utförare miljöövervakning, Naturhistoriska riksmuseet, NRM.
  Cantillana, Tatiana
  Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Livsmedelsverket, SLV.
  Aune, Marie
  Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Livsmedelsverket, SLV.
  Kan man äta strömming och skarpsill från Östersjön?2012Ingår i: Havet, ISSN 1654-6741, , s. 11s. 74-84Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Mårs, Annika
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Stockholms universitet, SU.
  Gässön - en Ö i nedre Dalälven1997Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Min uppgift i detta examensarbete var att titta på den äldre markanvändningen på en ö vid namn Gässön, vilken ligger någon kilometer nedströms Bredforsen i nedre Dalälven. Den södra delen av Gässön som tillhör Uppsala län ligger inom det område som pga sina fina naturvärden avgränsats som förslag till naturreservat.

  Den äldre markanvändningen i form av slåtter och bete har betydelse för den säregna naturmiljön som finns här. Upphörande av den tidigare hävden bidrar till att älvängar och svämskogar växer igen vilket leder till en utarmning av den biologiska mångfalden. Andra faktorer som också bidrar är reglering av vattenflödena. Förhoppningsvis kan mitt arbet hjälpa till att bringa klarhet i den tidigare hävdens betydelse för nuvarande och framtida naturvärden.

  Kunskapar om tidigare markanvändning ger en bättre grund för beslut om skötselformer inom det eventuella naturreservatet, såsom tex uthuggning av gran och återupptagen hävd.

  I arbets första hälft ges en allmän beskrivning av området vid nedre Dalälven samt vilken betydelse hävden kan ha för tex floran. Det senare är dock inte direkt applicerbart på den aktuella ön. Till sist kommer jag in på den äldre markanvändningen på Gässön

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5. Skye, Erik
  Skogsvegetation på Storjungfrun: Särtryck ur Norlands Skogsvårdsförbunds Tidskrift häfte IV,19631963Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

       Undersökningarna på Storjungfrun påbörjades sommaren 1954. Då ingick från början som en del av en större, av doc. To r e  A r n b o r g  organiserad och ledd undersökning av Kustskogarnas av en grundlig överiktsrekognoscering. Uppgiften utvidgades så småningom till att omfatta en växtsociologisk undersökning av Storjungfruns skogssamhällen varvid särskilt intresse skulle ägnas åt olika sidor av föryngringen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Sundberg, Iréne
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Medins Havs- och Vattenkonsulter AB.
  Kiselalger i Västra Götalands län 2018: En undersökning av 34 vattendragslokaler2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I Västra Götalands län undersöktes år 2018 kiselalger på 34 lokaler. Statusklassningen av närings- och organisk föroreningspåverkan gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS med stöd av mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kiselalger i Västra Götalands län 2018
 • 7.
  Sundberg, Iréne
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Medins Havs- och Vattenkonsulter AB .
  Meissner, Ylva
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Medins Havs och Vattenkonsulter AB.
  Kiselalger i Västra Götalands län 2019: En undersökning av 33 vattendragslokaler inom kalkeffektkontroll och regional miljöövervakning2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I Västra Götalands än undersöktes vattenkvaliteten med hjälp av kiselalger på 33 vattendragslokaler år 2019. För statusklassning med avseende på påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening användes kiselalgsindexet IPS. Stödparametrarna TDI (mängden näringskrävande arter) och %PT (andelen föroreningstoleranta arter) har beaktats vid bedömningen. För surhetsklassning användes ACID-index. Riskflaggning för att andra typer av påverkan, än de som IPS och ACID är utvecklade för att visa, gjordes med stödparametrarna missbildningsfrekvens, antal räknade taxa och diversitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kiselalger i Västra Götalands län 2019
 • 8.
  Sundh, Lennart
  Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Sundh miljö.
  Miljöövervakning av slåtterängar: 20192019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under 2019 har 25 slåtterängar på Västra Götalands fastland samt fem utvalda slåtterängar i Kosters naturreservat och två i Saltö naturreservat övervakats med avseende på kärlväxtinnehåll och hävd. Inventeringen bestod av två delar: En sommarmätning då kärlväxtfloran inventerades och en höstmätning då hävdstyrkan (kvarvarande vegetationshöjd) mättes. Resultatet av inventeringen av samtliga slåtterängar redovisas i en denna rapport. Fältarbete och rapportskrivning har ge-nomförts av Lennart Sundh. Undersökningen ingår i den regionala miljöövervakningen i Västra Götalands län.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 8 av 8
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf