Publications
Change search
Refine search result
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bredberg, Anna
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Jonsson, Gunilla
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Eklund, Åsa
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Andersson, Camilla
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Executive, Myndigheter, Skogsstyrelsen.
  Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-20202014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Mangsbo, Dan
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Värmland.
  Edekrans, Anja
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Värmland.
  Sundqvist, Maria
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Värmland.
  Fältgentiana (Gentianella campestris) i Värmlands län2019Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Miller, Aroha
  et al.
  Executive, Naturhistoriska riksmuseet, NRM.
  Bignert, Anders
  Executive, Naturhistoriska riksmuseet, NRM.
  Nyberg, Elisabeth
  Executive, Naturhistoriska riksmuseet, NRM.
  Cantillana, Tatiana
  Executive, Myndigheter, Livsmedelsverket, SLV.
  Aune, Marie
  Executive, Myndigheter, Livsmedelsverket, SLV.
  Kan man äta strömming och skarpsill från Östersjön?2012In: Havet, ISSN 1654-6741, , p. 11p. 74-84Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Mårs, Annika
  Executive, Universitet, Stockholms universitet, SU.
  Gässön - en Ö i nedre Dalälven1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Min uppgift i detta examensarbete var att titta på den äldre markanvändningen på en ö vid namn Gässön, vilken ligger någon kilometer nedströms Bredforsen i nedre Dalälven. Den södra delen av Gässön som tillhör Uppsala län ligger inom det område som pga sina fina naturvärden avgränsats som förslag till naturreservat.

  Den äldre markanvändningen i form av slåtter och bete har betydelse för den säregna naturmiljön som finns här. Upphörande av den tidigare hävden bidrar till att älvängar och svämskogar växer igen vilket leder till en utarmning av den biologiska mångfalden. Andra faktorer som också bidrar är reglering av vattenflödena. Förhoppningsvis kan mitt arbet hjälpa till att bringa klarhet i den tidigare hävdens betydelse för nuvarande och framtida naturvärden.

  Kunskapar om tidigare markanvändning ger en bättre grund för beslut om skötselformer inom det eventuella naturreservatet, såsom tex uthuggning av gran och återupptagen hävd.

  I arbets första hälft ges en allmän beskrivning av området vid nedre Dalälven samt vilken betydelse hävden kan ha för tex floran. Det senare är dock inte direkt applicerbart på den aktuella ön. Till sist kommer jag in på den äldre markanvändningen på Gässön

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5. Skye, Erik
  Skogsvegetation på Storjungfrun: Särtryck ur Norlands Skogsvårdsförbunds Tidskrift häfte IV,19631963Report (Other academic)
  Abstract [sv]

       Undersökningarna på Storjungfrun påbörjades sommaren 1954. Då ingick från början som en del av en större, av doc. To r e  A r n b o r g  organiserad och ledd undersökning av Kustskogarnas av en grundlig överiktsrekognoscering. Uppgiften utvidgades så småningom till att omfatta en växtsociologisk undersökning av Storjungfruns skogssamhällen varvid särskilt intresse skulle ägnas åt olika sidor av föryngringen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Sundberg, Iréne
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Medins Havs- och Vattenkonsulter AB.
  Kiselalger i Västra Götalands län 2018: En undersökning av 34 vattendragslokaler2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Västra Götalands län undersöktes år 2018 kiselalger på 34 lokaler. Statusklassningen av närings- och organisk föroreningspåverkan gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS med stöd av mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger.

  Download full text (pdf)
  Kiselalger i Västra Götalands län 2018
 • 7.
  Sundberg, Iréne
  et al.
  Executive, Myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Medins Havs- och Vattenkonsulter AB .
  Meissner, Ylva
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Medins Havs och Vattenkonsulter AB.
  Kiselalger i Västra Götalands län 2019: En undersökning av 33 vattendragslokaler inom kalkeffektkontroll och regional miljöövervakning2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Västra Götalands än undersöktes vattenkvaliteten med hjälp av kiselalger på 33 vattendragslokaler år 2019. För statusklassning med avseende på påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening användes kiselalgsindexet IPS. Stödparametrarna TDI (mängden näringskrävande arter) och %PT (andelen föroreningstoleranta arter) har beaktats vid bedömningen. För surhetsklassning användes ACID-index. Riskflaggning för att andra typer av påverkan, än de som IPS och ACID är utvecklade för att visa, gjordes med stödparametrarna missbildningsfrekvens, antal räknade taxa och diversitet.

  Download full text (pdf)
  Kiselalger i Västra Götalands län 2019
 • 8.
  Sundh, Lennart
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Sundh miljö.
  Miljöövervakning av slåtterängar: 20192019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 2019 har 25 slåtterängar på Västra Götalands fastland samt fem utvalda slåtterängar i Kosters naturreservat och två i Saltö naturreservat övervakats med avseende på kärlväxtinnehåll och hävd. Inventeringen bestod av två delar: En sommarmätning då kärlväxtfloran inventerades och en höstmätning då hävdstyrkan (kvarvarande vegetationshöjd) mättes. Resultatet av inventeringen av samtliga slåtterängar redovisas i en denna rapport. Fältarbete och rapportskrivning har ge-nomförts av Lennart Sundh. Undersökningen ingår i den regionala miljöövervakningen i Västra Götalands län.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf