Publications
Change search
Refine search result
1 - 6 of 6
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bergstedt-Söderström, Anita
  et al.
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västra Götalands län.
  Lång, Lars-Ove
  Executive, Universitet, Chalmers.
  Grundvatten i Västra Götaland: Underlag för arbete med miljökvalitetsmål”Grundvatten av god kvalitet”2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  En enkätundersökning har genomförts bland sex av länets 49 kommuner. Urvalet av

  kommuner har gjorts på ett sätt som skall göra det möjligt att dra sådana slutsatser av svaren

  så att de blir giltiga för hela länet. Av svaren från de sex kommunerna framgår bland annat att

  det finns ett stort antal vattentäkter i länet som saknar skyddsområde och/eller vattendom.

  Geologiska formationer som inte används för vattenuttag saknar skydd för vattenförekomsten.

  I vissa fall ger de skyddsbestämmelser som finns för vattentäkterna ett otillräckligt skydd för

  vattnet. Detta innebär att ett stort antal beslut om skyddsföreskrifter bör fattas vid

  Länsstyrelsen alternativt kommunerna och prövningar avseende vattendomar bör utföras i

  miljödomstolen de närmsta åren för att delmål 1 för grundvattnet skall uppnås.

  Generellt sett har grundvattnet i länet god kvalitet. Påverkan från försurning och kväve

  orsakar problem i vissa områden, medan föroreningar från utsläpp oftast har en lokal,

  begränsad påverkan. Ställvis ger grundvattnets naturliga sammansättning problem vid

  användning som dricksvatten. Exempelvis har vattnet i vissa områden högt innehåll av salt,

  radon, järn eller mangan. En närmare kartering av förhållandena kan ofta behövas.

  Ett bra underlagsmaterial för att klara miljömålsarbetet är moderna jordarts- och hydrogeologiska

  kartor. Äldre geologiskt underlagsmaterial kan vara svårare att arbeta med. Andra

  synpunkter som framkom var att den gällande lagstiftningens roll i samband med

  genomförandet av miljökvalitetsmålet måste tydliggöras. Det är också en önskan från

  kommunerna att det erbjuds handledning och inspiration i arbetet. Miljökvalitetsnormer som

  håller på att införas i Sverige välkomnas.

  Kommunerna ser det som positivt om vissa moment i miljömålsarbetet kan samordnas med

  andra kommuner. Till exempel metoder för ett bättre utnyttjande av befintligt underlagsmaterial,

  bevakning av nytt underlagsmaterial, samt översyn av ytterligare behov.

  Om tillräckliga resurser i form av pengar och personal sätts in för att arbeta med

  grundvattenfrågorna, bör det vara möjligt att uppnå miljökvalitetsmålet för grundvatten i länet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2. Hansen, Karin
  et al.
  Pihl Karlsson, Gunilla
  Ferm, Martin
  Karlsson, Per Erik
  Bennet, Cecilia
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Granat, Lennart
  Kronnäs, Veronika
  von Brömssen, Claudia
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Engardt, Magnuz
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Akselsson, Cecilia
  Executive, Universitet, Lunds universitet, LU.
  Simpson, David
  Executive, Universitet, Chalmers, Chalmers tekniska högskola, rymd- och geovetenskap.
  Hellsten, Sofie
  Svensson, Annika
  Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-20112013Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Lagerström, Maria
  et al.
  Executive, Universitet, Chalmers.
  Ytreberg, Erik
  Executive, Universitet, Chalmers.
  Utveckling av analysverktyg för att bedöma påverkan från tributyltenn (TBT) i svenska vattenförekomster2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den tennorganiska föreningen tributyltenn (TBT) tillhör ett av de giftigaste ämnena som människan någonsin släppt ut till vattenmiljön och förbjöds för användning i fritidsbåtsfärger 1989 och sedan 2008 råder ett globalt förbud för fartyg enligt AFS-konventionen. Trots detta fortsätter TBT att spridas till vattenmiljön där hantering av båtskrov, förorenade sediment och fartyg till sjöss bedöms utgöra källor för kontinuerlig tillförsel av TBT till miljön.

  Syftet med projektet var att försöka ta fram en modell för att prediktera halt av TBT i sediment med hjälp av olika förklaringsparametrar. Det slutgiltiga målet var att med hjälp av modellen därefter kunna identifiera geografiska områden där TBT-halter riskerar att överskrida miljökvalitetsnormen för sediment.

  Analysdata insamlades från Sveriges Länsstyrelser, SGU, Västerås stad, Stockholm stad samt Nacka kommun.

  Jämförelse av TBT-halterna i ytsediment (0-2 cm) med gränsvärdet på 1,6 μg/kg TS visar 83 % av alla provpunkter överskrider gränsvärdet. För de marina punkterna skulle eventuellt en fritidsbåtsaktivitet ≥ 45000 båtar kunna användas för att identifiera de vattenförekomster med störst risk för överskridning. 48% av vattenförkomster längs kusten visade sig ha denna egenskap. Analysen har dock stora osäkerheter och en lägre fritidsbåtsaktivitet utesluter inte att miljökvalitetsnormen för TBT överskrids. För att validera hur väl parametern "fritidsbåtsaktivitet > 45000 båtar" predikterar om TBT-halter överskrider miljökvalitetsnormen bör framtida miljöövervakning även inkludera vattenförekomster med en fritidsbåtsaktivitet under 45000 båtar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Mellqvist Glenn Persson, Johan
  et al.
  Executive, Universitet, Chalmers.
  Angelbratt, Jon
  Executive, Universitet, Chalmers.
  Persson, Glenn
  Executive, Universitet, Chalmers.
  Sol FTIR mätningar vid Harestua solobservatorium under 20102011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mätningar av den atmosfäriska kolumnen av väteklorid, ozon och ersättningfreonet HCFC22

  har, tillsammans med flera andra ämnen, genomförts under 53 dagar år 2010 från Harestua

  solobservatorium (60 oN, 11oO). Mätningarna är en del i det Svenska naturvårdsverkets

  program:

  Skyddande ozonskikt och görs inom ramen för det globala nätverket NDACC. För

  Harestua mätstation finns sedan 1994 cirka 800 mätdagar lagrade i en databas, vilket

  möjliggör att studera trender av ovan nämnda ämnen. En analys av trenden för ozon indikerar en svag positiv trend på 0.25%/år. För HCl, i vilket merparten av atmosfären klor finns lagrat, erhålls en signifikant negativ trend på 0.90%/år och för HCFC 22 en positiv trend på 4.3%/år.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Mellqvist, Johan
  et al.
  Executive, Universitet, Chalmers.
  Persson, Glenn
  Executive, Universitet, Chalmers.
  Sol FTIR mätningar vid Harestua solobservatorium under 2011. Årsrapport.2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mätningar av den atmosfäriska kolumnen av väteklorid, ozon och ersättningfreonet HCFC22

  har, tillsammans med flera andra ämnen, genomförts under 55 dagar år 2012 från Harestua

  solobservatorium (60 oN, 11oO). Mätningarna är en del i naturvårdsverkets program:

  Skyddande ozonskikt och görs inom ramen för det globala nätverket NDACC. För Harestua

  mätstation finns sedan 1994 cirka 790 mätdagar lagrade i en databas, vilket möjliggör att

  studera trender av ovan nämnda ämnen.

  Ett antal intressanta trender kan detekteras ur årsmedelvärdena, men dessa behöver studeras ytterligare i form av känslighetsstudier av instrumentparametrar, jämförelser med andra mätstationer, samt test av andra trendmetoder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Moldanová, Jana
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fridell, Erik
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Matthias, Volker
  Helmholtz Zentrum Geesthacht, Centre for Materials and Coastal Research, Germany.
  Hassellöv, Ida-Maja
  Executive, Universitet, Chalmers.
  Eriksson, Martin
  Executive, Universitet, Chalmers.
  Jalkanen, Jukka-Pekka
  Finnish Meteorological Institute.
  Tröeltzsch, Jeny
  Ecologic Institute, Germany.
  Quante, Markus
  Helmholtz Zentrum Geesthacht, Centre for Materials and Coastal Research, Germany.
  Johansson, Lasse
  Finnish Meteorological Institute.
  Majutenko, Ilja
  Marine Systems Institute, Tallinn University of Technology, Estonia.
  Karl, Matthias
  Helmholtz Zentrum Geesthacht, Centre for Materials and Coastal Research, Germany.
  Sigray, Peter
  Swedish Defence Research Agency, FOI, Sweden.
  Karasalo, Ilkka
  Swedish Defence Research Agency, FOI, Sweden.
  Peltonen, Heikki
  Executive, Forskningsinstitut, The Finnish Environment Institute, SYKE.
  Tang, Lin
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Magnusson, Kerstin
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jutterström, Sara
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Moldan, Filip
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ramacher, Martin
  Helmholtz Zentrum Geesthacht, Centre for Materials and Coastal Research, Germany.
  Aulinger, Armin
  Helmholtz Zentrum Geesthacht, Centre for Materials and Coastal Research, Germany.
  Ytreberg, Erik
  Executive, Universitet, Chalmers.
  Granhag, Lena
  Executive, Universitet, Chalmers.
  Uppstu, Andreas
  Finnish Meteorological Institute.
  Hasenheit, Marius
  Ecologic Institute, Germany.
  Raudsepp, Urmas
  Marine Systems Institute, Tallinn University of Technology, Estonia.
  Roth, Eva
  University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics, Denmark.
  Demirdjian, Benjamin
  Centre National de la Recherche Scientifique, Marseille Interdisciplinary Centre for Nanoscience, joint research unit UMR 7325, France.
  Piotrowicz, Jakub
  Maritime Institute in Gdansk, Poland.
  Information on completed BONUS SHEBA project2018Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Information on completed BONUS SHEBA project.pdf
1 - 6 of 6
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf