Naturvårdsverkets öppna rapportarkiv
Endre søk
Begrens søket
1 - 12 of 12
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Carlsson, Bengt-Göran
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Jämtlands län.
  Fjälltoppar i ett frörändrat klimat: Återinventering nio år efter starten av GLORIA-området Jämtland2020Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  För att följa utvecklingen av växter på fjälltoppar anslöt sig miljöövervakningen vidLänsstyrelsen Jämtlands län till det internationella nätverket GLORIA (GLobal ObservationResearch Initiative In Alpine environments) för att på ett enhetligt arbetssätt följautvecklingen av vegetationen i alpina miljöer.Etableringen sker genom att välja ut fyra toppar från trädgränsen upp till den högsta toppeninom ett begränsat område. Vegetationen inventeras noggrant med standardiserademetoder avseende förkommande kärlväxter. Resultatet kommer att kunna användas iinternationellt och i regionalt perspektiv. Den första inventeringen skedde 2010 och undersommaren 2019 genomfördes en uppföljning. Resultaten tyder på förändringar och att flerarter etablerat sig på högre höjder.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Carlsson, Bengt-Göran
  Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Jämtlands län. Limo Natur.
  Klimatövervakning på Åreskutan: En jämförande studie av vegetationens sammansättning vid två inventeringstillfällen med fem års intervall (2006 och 2011). FjällNILS-projektet (Vegetation)2011Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Åreskutans vegetation ovanför subalpin zon har inom samma provytor studerats vid två tillfällen med

  5 års mellanrum (2006 och 2011) med hjälp av en inventeringsmetodik som är hämtad och utvecklad

  från NILS‐projektet. En jämförelse mellan åren visar att fältskiktets täckning totalt sett minskade

  något framförallt beroende på ett omfattande sorkbete 2011. Gräsväxterna minskade i fem av de sex

  undersökta transekterna, medan en svag ökning skedde i en transekt (C). Sorkbetets betydelse för

  nedgången 2011 visas av en kraftig ökning av förna detta år. På provytor med karg vegetation, som

  visar få eller inga tecken på sorkbete, har istället gräs‐ och ljungväxter ökat mellan åren.

  Genomgående för alla transekter är en tydlig ökning av dvärgviden. Denna ökning blir speciellt tydlig

  i provytor ovanför 1100 meter över havet. Fältskiktets täckning minskade generellt mellan åren i ytor

  under 1100 meter, men ökade ovanför denna nivå. I bottenskiktet minskade andelen övriga mossor,

  speciellt på låg höjd, troligen som en följd av att mossorna överlagrats av förna från sorkbetade

  växter. På karga ytor med svagt utvecklat fältskikt, och därmed lite påverkat av sorkbete, har

  mossorna istället ökat sin täckning mellan åren. Busklavarna minskade tydligt i alla transekter och

  speciellt i provytor under 1250 meter över havet. Antalet provytor med trädförekomst ökade med

  två ytor (4%) mellan åren. Gran tillkom i en yta 2011 jämfört med 2006, medan glasbjörk försvann

  från en yta under samma period. Totalt sett hittades fler kärlväxtarter 2011 än 2006 i alla transekter

  (lika antal i en transekt) och i alla höjdintervall. Den vanligaste arten 2006 var kråkbär, medan

  styvstarr var vanligast 2011.

  Vid bearbetningen av data från de båda åren har det framgått hur svårt det är för inventeraren att

  hålla samma bedömningsnivå för täckningsgrad vid olika inventeringstillfällen separerade i tid. Detta

  medför svårigheter att utvärdera eventuella skillnader mellan olika år. I rapportern föreslås att

  täckningsgradsbedömningar utesluts för fält‐ och bottenskikt i de större, och därmed mer

  svårbedömda provytorna (10m‐ytorna), vid framtida inventeringar. Istället föreslås att antalet

  småytor utökas eftersom dessa är mer lättbedömda och där det också kommer att finnas ett bra

  bildmaterial som gör det möjligt att verifiera täckningsgradsbedömningar bakåt i tiden, åtminstone

  gäller detta för fältskiktet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Carlsson, Bengt-Göran
  Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Jämtlands län. Limo Natur.
  Övervakning av fjällvegetation på Hundshögen: Förändringar mellan åren 2007 och 20122013Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att studera vegetationens utveckling i höjdgradienter ovanför subalpin zon på Hundshögen (1 372 meter över havet) i Jämtland, för att se eventuella klimatrelaterade effekter på floran. Från fjällets topp utplacerades 49 provytor fördelade i fem transekter i ett stjärnsystem med 250 meters mellanrum mellan provytorna. De permanent markerade provytorna inventerades vid två tillfällen med fem års mellanrum (2007 och 2012). Fältskiktets totala täckningsgrad skilde sig obetydligt mellan åren, men förändringar hade skett i några av dess komponenter.

  Graminidernas täckning visade en tydligt minskande trend mellan åren, till skillnad från ljungväxterna, framförallt kråkbär, och dvärgvide som ökade sin täckning. Förändringarna kan i första hand relateras till en mycket omfattande sorktopp under åren 2010–2011. I bottenskiktet ökade andelen förna/humus mellan åren, medan mossor och busklavar minskade något, framförallt beroende på en överlagring av förna. I buskskiktet har dvärgbjörk och enbuskar spritt sig till nya ytor under femårsperioden, i synnerhet för dvärgbjörk har spridningen skett i dess övre utbredningsområde.

  För träden (glasbjörk och tall) har det skett en markant nyetablering av plantor i höga lägen. Plantor av glasbjörk hittades 2012 på drygt 300 meter högre höjd än 2007, tall saknades helt i provytorna 2007. Den biologiska mångfalden har ökat, fler arter har tillkommit, än de som försvunnit under perioden.

  Flera av de befintliga arterna 2007 har spridit sig till nya provytor 2012. Några arter visar en negativ trend till exempel lopplummer och axfryle. Framförallt förändringar i busk- och trädskikt, samt förändringar i biologisk mångfald, bör kunna relateras till de pågående klimatförändringarna som leder till en förlängd växtsäsong.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Hallstan, Simon
  et al.
  Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Grandin, Ulf
  Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Analyser av resultat från övervakningsprogram fjällvegetation - vägledning samt analys av Åreskutans vegetation 2006-2017.2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport utgör rapportering av ett projekt med syfte att utföra olika analyser

  av vegetationsdata på Åreskutan, från det regionala miljöövervakningsprogrammet

  Fjällvegetation, och beskriva metodiken så analyserna kan upprepas

  när mer data finns tillgängligt för Åreskutan, och för andra fjäll inom övervakningsprogrammet.

  Projektet har utförts av SLU på uppdrag av Länsstyrelsen i

  Jämtlands län, enligt överenskommelse med diarienummer 502-6782-2017 och

  med Tomas Bergström som länsstyrelsens kontaktperson.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Holmgren, Torbjörn
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Ryd, Charlotta
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Gustafsson, Susanne
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Klimat- och Energistrategi för Gävleborgs län2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Klimat- och Energistrategi för Gävleborgs län

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Jonsson, Fredrik
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Jämtlands län.
  Nordin, Ulrika
  Övervakning av fjällvegetation på Buarkantjahke: Förändringar mellan åren 2010 och 20162017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Fjället Buarkantjahke i Jämtlands län har övervakats med sex års mellanrum, år 2010 och år 2016, med avseende på fjällvegetationen och resultaten presenteras i denna rapport. Metodiken går i korthet ut på att provytor i sex transekter i olika riktningar med utgångspunkt från fjällets topp inventeras där variabler inom bottenskikt, fältskikt, buskskikt och trädskikt noteras. Metoden är delvis hämtad och utvecklad från NILS-projektet.

  Jämförelser mellan åren 2010 och 2016 visar på små skillnader för de flesta variabler. Störst förändringar i bottenskiktet uppvisar renlavarna, som har minskat från 5,1 procent täckningsgrad till 2,8 procent. För övriga dominerande variabler i bottenskiktet var förändringarna mycket små. Fältskiktet uppvisar små skillnader. I buskskiktet kan en ökning av dvärgvidets täckningsgrad konstateras, från till 4,7 till 7,4 procent (gäller diffus täckning i 10-metersprovytorna).

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Jonsson, Fredrik
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Jämtlands län. Naturvårdsverket.
  Nordin, Ulrika
  Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Jämtlands län.
  Övervakning av fjällvegetation på Lill-Skarven: Förändringar mellan åren 2009 och 20142015Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Fjället Lillskarven i Härjedalen i Jämtlands län har övervakats med fem års mellanrum, år 2009 och år 2014, med avseende på fjällvegetationen och resultaten presenteras i denna rapport. Metodiken går i korthet ut på att provytor i sex transekter i olika riktningar med utgångspunkt från fjällets topp inventeras där variabler inom bottenskikt, fältskikt, buskskikt och trädskikt noteras. Metoden är delvis hämtad och utvecklad från NILS-projektet.

  Resultatet för bottenskiktet visar att täckningsgraden av mossor har ökat med 17 procent och andelen humus/torv minskat med 24 procent. Förändringarna är likartade i alla transekterna utom i A som visar motsatt resultat. Täckningsgraden av busklavar har minskat något medan andelen sten, block och häll är relativt lika mellan åren.

  Fältskiktet har ökat i samtliga transekter. Den grupp som ökat mest i täckningsgrad är ljungväxter följt av graminider, medan örterna har minskat något. Den största procentuella ökningen har skett närmast toppen.

  Det totala antalet arter som påträffades i 10-metersprovytorna var 182 arter år 2009 och 196 arter år 2014. Det motsvarar en ökning med 14 procent. Ökningar i artantal har skett i samtliga transekter. Den vanligaste artgruppen år 2014 var örter med 97 arter. De vanligaste kärlväxtarterna på Lill-Skarven år 2014 var lappljung och kråkbär, som påträffades i samtliga 60 provytor.

  Alla de fyra trädslag som påträffades, gran, tall, glasbjörk och rönn, har ökat i höjdled.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Kullman, Leif
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Öberg, Lisa
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Jämtlands län. Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Dalarnas län.
  Trädgräns i fjällen: Sammanställning och utvärdering av en metodstudie för klimatrelaterad miljöövervakning2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Klimatet påverkar våra ekosystem i olika grad och fjällen är ett område där klimatförändringar skulle kunna orsaka stora och snabba förändringar. Genom att studera de övre träden på fjällsluttningar kan man följa hur klimatet bidrar till en förändrad trädgräns. Med trädgräns menas på vilken höjd över havet som träd kan finnas utifrån rådande klimat på platsen. I denna rapport redovisas förändringar i trädgränsen i Dalarna, Härjedalen och Jämtland mellan perioderna 2006-2007 och 2010-2013. Resultaten sammanfattas och utvärderas översiktligt i relation till meteorologiska data under samma tidsintervall. Dessutom diskuteras hur man kan utveckla projektets inriktning och metodik i framtida miljöövervakning.

  Rapporten visar att inga förändringar av trädgränsens position kan påvisas under det studerade tidsintervallet, även om tidigare studier över ett längre intervall visat på en stigning av trädgränsen. Orsaken till denna uteblivna ökning under det senaste tidsintervallet diskuteras i rapporten.

  Trädgräns i fjällen är ett gemensamt delprogram inom den regionala miljöövervakningen mellan Länsstyrelserna i Dalarna och Jämtland. Programet påbörjades 2006 som ett utvecklingsprojekt i syftet att utveckla en metod för övervakning av den alpina trädgränsen för att indikera klimatförändringar i fjällen. Uppföljningen av förändringar i trädgränsens position grundar sig på äldre data (från 1915) och tidigare studier av trädgränsernas läge och förändringar i olika tidsskalor genomförda av Leif Kullman vid Umeå universitet från 1970-talet och framåt. De alpina trädgränserna är viktiga i avseende att tidigt upptäcka förändringar i det biologiska fjällandskapet och för att förstå de klimatberoende ekologiska processer som på sikt kan påverka den biologiska mångfalden. Resultaten bidrar till att följa upp miljömålet Storslagen fjällmiljö.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Kullman, Leif
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Öberg, Lisa
  Old Tjikko Photo Art & Science.
  Trädgränsen som indikator på ändrat klimat (2019-2023) - Rapport från trädgränsprojektet i Jämtland2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Trädgränsens dynamik är, vid sidan av glaciärernas och de större snölegornas förändringar, en av våra viktigaste naturliga klimatindikatorer, som integrerar klimatutvecklingen och dess ekologiska effekter över varierande tidsskalor (Smithson et al. 2002; Smith et al. 2009; Vinós 2022). Detta har verifierats genom fältstudier i Skandinaviska fjäll under senare år (Aas 1969; Lundqvist 1969; Kullman 1981, 1998, 2001a, 2007, 2013, 2014 a,b, 2015 a,b, 2018a,b; Kullman & Öberg 2009, 2018a; Nesje & Dahl 2000; Hofgaard et al. 2009; Öberg 2013; Aakala et al. 2014). Till bilden av ett ändrat klimat och dess ekologiska konsekvenser hör observationer av spridning av exotiska trädarter i fjällmiljö (Kullman 2023).

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Larsson, Per
  et al.
  Larsons Natur.
  Bergström, Tomas
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Jämtlands län. Naturvårdsverket.
  Etablering av ett GLORIA-område i Jämtlands län: Långstiktig övervakning av kärlväxtfloran på fjälltoppar2011Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Länsstyrelsen Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Gävleborgs län inför klimatförändringarna: Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys med fokus på samhällsplanering2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Gävleborgs   län inför klimatförändringarna- Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys med fokus på samhällsplanering

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Tengdelius Brunell, Johanna
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Gävleborg. Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Sjökvist, Elin
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Gävleborg. Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Lokala avrinningsförhållanden i orter i Gävleborgs län2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  För att underlätta arbetet med att förebygga vattenskador till följd av extrem nederbörd är det

  fördelaktigt att ha tillgång till ett generellt och enhetligt material för diskussion och åtgärdsarbete.

  Nationell Höjdmodell har visat sig användbar för att kostnadseffektivt analysera lokal ytavrinning

  för stora områden. Totalt sett har 11 orter analyserats och i kartor redovisas möjliga flödesvägar för

  ytavrinning samt låga områden där vatten kan ansamlas.

  För att analysera den extrema korttidsnederbördens intensitet i Gävleborgs län har en analys

  genomförts utifrån uppmätt nederbörd vid utvalda mätstationer. Nederbörd med varaktigheterna 15

  minuter, 1 timme, 6 timmar och 24 timmar och återkomsttiderna är 2, 10, 20, 50 och 100 år

  presenteras för dagens klimat samt för beräknat klimatet i slutet av seklet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1 - 12 of 12
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf