Publications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Kan ekonomiska styrmedelbidra till en giftfri miljö?
Responsible organisation
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det av Riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet

Giftfri miljö är ett uttryck för att samhället

anser att det finns risker för hälsa och miljö genom nuvarande och tidigare kemikalieanvändning.

Eftersom det är långt kvar till att Sverige uppfyller alla delmålen

under

Giftfri miljö, finns det ett behov av ökad styrning. Det samhällsekonomiska motivet

till reglering kan därmed härledas från målet om en effektiv resurshushållning

och att detta inte kan uppnås när marknader inte fungerar tillfredsställande. Den nationalekonomiska

termen för detta är marknadsmisslyckanden, vilket är när marknaden

inte självmant hushåller med resurserna effektivt. Målet för samhällets åtgärder är

i detta perspektiv att korrigera signalerna på marknaden så att aktörerna (hushåll och

företag) ändrar sitt beteende till att ligga i linje med det som är samhällsekonomiskt

lönsamt. Det är angeläget att de styrmedel som införs stimulerar till kostnadseffektivitet

i omställningen av konsumtion och produktion, dvs. att de åtgärder som införs

stimulerar till att uppsatta mål nås till så låg samhällelig kostnad som möjligt.

Huvuddelen av samhällets styrning inom kemikalieområdet för att gagna hälsa och

miljö sker genom lagar avseende förbud, restriktioner för användning och skyddsåtgärder.

I dag används ekonomisk styrning inom jordbruksområdet i form av skatter på

bekämpningsmedel, på kvävegödselmedel och på kadmium i fosforgödselmedel. Som

framgår av den här rapporten finns det skäl att tro att en ökad och kompletterande

styrning via ekonomiska incitament, givet vissa förutsättningar, kan öka kostnadseffektiviteten

i kemikaliepolitiken.

De specifika faktorer som vi bedömt centrala vid val och utformning av kompletterande

ekonomisk styrning är: (1) priskänslighet, (2) skillnader i omställningskostnader

mellan reglerade aktörer, (3) antal aktörer som är inblandade och (4) förväntad förekomst

av alternativa ämnen och teknisk utveckling. Faktorerna har också varit utgångspunkten

för den bedömningsmall som utvecklats, vilken är tänkt att utgöra ett

stöd vid styrmedelsutveckling. I varje specifikt styrmedelsfall är det fullt möjligt att en

enskild faktor bör väga extra tungt eller att det finns andra aspekter som bör beaktas.

Idéskisser på några möjliga styrmedel inom kemikalieområdet har utvecklats i syfte att

konkretisera betydelsen av de olika faktorerna och lyfta fram utestående frågor kring

den framtagna bedömningsmallen. De skisser som tas upp är:

Differentiering av energiskatten på bensin och diesel efter benseninnehåll.

Differentierad skatt på tvåtaktsolja.

Differentierad skatt på växtskyddsmedel.

En avgiftsrabatt för kemikalieanvändning, dvs. en kombination av avgift på

användning och rabatt om användning minskar i ett svenskt och i ett europeiskt

perspektiv.

Idékisserna skall inte ses som slutgiltiga eller som att vi starkt förordar den ena eller

andra, utan tjäna som utgångspunkt för vidare analyser inom ramen för miljömålsarbe

Abstract [en]

The environmental quality objective of A Non-Toxic Environment adopted by the

Swedish Parliament reflects the view of society that the present-day and future use of

chemicals poses risks to health and the environment. As there is still a long way to go

until Sweden meets all the interim targets under A Non-Toxic Environment, there is a

need for increased control. The economic motive for regulation can consequently be

derived from the goal of efficient use of resources and the fact that this cannot be

attained when markets do not work satisfactorily. The economic term for this is market

failures, which is what happens when the market does not spontaneously make

efficient use of resources. The aim of measures by society from this point of view is to

correct the signals in the market so that the participants (households and businesses)

alter their behaviour to bring it into line with what is economically cost-effective. It is

essential that the instruments that are introduced encourage cost-effectiveness in the

readjustment of consumption and production, that is to say it is crucial that the measures

introduced foster attainment of the set objectives at the lowest possible cost to

society.

Most control by society in the area of chemicals in order to benefit health and the

environment takes place through laws relating to prohibitions, restrictions on use and

protective measures. Economic control is currently used in the area of agriculture in

the form of taxes on pesticides, on nitrogen fertilisers and on cadmium in phosphorus

fertilisers. As this report indicates, there is reason to believe that increased and supplementary

control through financial incentives, subject to certain conditions, may

increase cost-effectiveness in chemicals policy.

The specific factors we have judged to be of key significance in the selection and design

of supplementary economic control are: (1) price sensitivity, (2) differences in

readjustment costs between regulated participants, (3) the number of participants

involved and (4) anticipated occurrence of alternative substances and technical development.

These factors have also formed the basis for the assessment template that has

been developed, which is intended to provide support in the development of instruments.

For each specific instrument it is entirely possible that an individual factor

should be given extra weight or that other aspects need to be considered.

Ideas for some possible instruments in the area of chemicals have been outlined with

the aim of specifying the significance of the various factors and emphasising external

factors relating to the devised assessment template. The outlined ideas are:

• Differentiation of the energy tax on petrol and diesel according to petrol content.

• Differentiated tax on two-stroke oil.

• Differentiated tax on plant protection products.

11

• A discount on charges on the use of chemicals, that is to say a combination of a

charge on use and a discount if use decreases in a Swedish and European perspective.

The outlined ideas are not to be regarded as final, and it should not be assumed that

we strongly advocate one over another; the ideas should instead provide a foundation

for further analyses as part of the work towards attaining the environmental objectiv

Place, publisher, year, edition, pages
2007.
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Miljömålsprojekt; Environmental Objectives, A Non-Toxic Environment
Identifiers
URN: urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-1563OAI: oai:DiVA.org:naturvardsverket-1563DiVA, id: diva2:739623
Available from: 2014-08-21 Created: 2014-08-21 Last updated: 2014-08-21

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

Environmental Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 309 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf