Publications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Kväveretention i svenska sjöar och vattendrag – betydelse för utsläpp från reningsverk
Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
Responsible organisation
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten har tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket för att underlätta

diskussionen med EU-kommissionen, som har annonserat att den tänker stämma Sverige inför

EU-domstolen för otillräckligt genomförande av avloppsdirektivet. Vid bedömningen av vilka

reningsverk som omfattas av krav på kväverening tas i Sverige hänsyn till den naturliga

avskiljning (retention) som sker i vattendrag under transporten från utsläppskälla till havet.

Kväveretention är ett vedertaget begrepp som inkluderar ett flertal naturliga biogeokemiska

processer som permanent reducerar kväve från vattenfasen i sjöar och vattendrag. Speciellt

stor är effekten i sjörika områden. Sverige har totalt 92 000 sjöar som är större än 1 ha. Det är

inte ovanligt med 30-70% kväveavskiljning i svenska vattendrag och sjöar. Den process som

dominerar avskiljningen i naturen är denitrifikation, vilket är samma process som utnyttjas för

att avlägsna kväve ur avloppsvatten vid reningsverken.

Naturlig retention är dock svår att mäta och måste uppskattas med hjälp av antaganden, som

så många andra flöden i naturen. I Sverige har man utvecklat ett modellsystem för storskalig

beräkning av närsalttransport, inklusive retention, från land till hav med relativt hög

geografisk upplösning. Systemet kopplar fältskalemodeller med avrinningsmodeller, är

vetenskapligt dokumenterat och granskat och har tillämpats storskaligt sedan 1997 för

internationell rapportering till HELCOM. Avrinningsområdesmodellen (HBV-NP) justeras

och utvärderas mot mätningar där sådana finns. Den kväveretention som beräknas med hjälp

av HBV-NP modellen utgörs av kväve som permanent avskiljs till atmosfär och sediment och

som därför inte vidare bidrar till övergödningen av vattensystemen.

Både beräkningar och mätningar visar att kväveretentionen är störst på sommaren, speciellt i

sjörika områden med hög belastning. Det är stor skillnad i sjöars retentionskapacitet; i norra

delarna av landet är den låg medan sjöarna i de södra delarna av landet är betydligt effektivare

som kvävesänkor. I södra Sverige är medelreduktionen 30-40 kg ha-1 sjö år-1. Totalt reduceras

ca 30 000 ton kväve per år i sjöar och vattendrag, varav 70% i södra Sverige. För enskilda

utsläpp som sker i inlandet reduceras bidraget till havet kraftigt under transporten genom

vattendrag och sjöar, speciellt för sydcentrala Sverige där retentionen i sjöarna är hög. Den

ackumulerade effekten kan bli >80% naturlig kväveavskiljning för utsläpp i vissa områden.

Det är svårt att utvärdera modellresultaten eftersom inte kväveretentionen går att mäta direkt

och retentionen integreras för stora områden och vattendrag. Ofta används andra variabler för

att bedöma trovärdigheten i beräkningarna. HBV-NP modellens resultat utvärderas

kontinuerligt mot tidsserier av observationer i vattendrag, både för vattenföring och

närsalthalt när den används operationellt. Modellen utvärderas både statistiskt och visuellt.

Överensstämmelsen med vattenföring och vattenbalans är normalt god, medan närsalthalterna

kan avvika en del från uppmätta värden. Känslighetsstudier har visat att modellen är relativt

robust. När modellens resultat jämförs med andra modeller eller enkla budgetberäkningar för

sjöar uppstår avvikelser, men dessa kan normalt förklaras av olika antaganden och indata.

Modellen har inte sämre precision än andra motsvarande modeller, snarare är den något bättre

vad gäller vattenföring.

När man beräknar hur stor andel av kväveutsläppet från ett enskilt reningsverk som når havet

ackumuleras retentionen enligt flödesvägarna i landskapet. De reningsverk vars utsläpp

passerar fler sjöar får liten påverkan på havet. Naturlig kväveretention i vattendrag och sjöar

reducerar de svenska reningsverkens bidrag till kusten med 3200 ton/år, vilket motsvarar 18%

av reningsverkens totala utsläpp. Retentionen varierar dock betydligt mellan olika delar av

landet. De flesta reningsverk med större utsläpp finns längs kusten och i södra Sverige, där

90% av retentionen på reningsverksutsläppen sker. I Norrlands inland är reningsverken få och

retentionen låg, vilket gör att mängden reducerat utsläpp är låg.

Allt tyder på att den beräknade kväveretentionen för Sverige är av rätt storleksordning och att

det storskaliga mönstret för Sverige är korrekt, även om avvikelser kan förekomma för

enskilda mindre områden och för olika tidsperioder

Abstract [en]

This report has been compiled on request of the Swedish Environmental Protection Agency to

facilitate the discussion with the EU Commission. The EU Commission has announced that it

will take Sweden to the European Court of Justice for failing to ensure proper treatment of

urban waste water according to the Urban Waste Water Treatment Directive (Directive

91/271/EEC). In Sweden natural nitrogen removal (retention) in waterbodies is considered as

part of the treatment of emissions, when transported to the sea.

Nitrogen retention is a well-known phenomenon that includes several natural biogeochemical

processes, which permanently remove nitrogen from the water. The effect may be

considerable in areas with many lakes. Sweden has 92 000 lakes larger than 1 hectare. It is

rather normal with 30-70% nitrogen retention in Swedish lakes and rivers. The main process

for natural nitrogen retention is denitrification, which is the same process that is applied for

biological treatment in waste water plants.

Natural retention is hard to measure, however, and has to be estimated based on several

assumptions like so many other fluxes in nature. In Sweden a model system has been

developed for large-scale calculation of nutrient transport, including retention, from land to

the sea, with relatively high geographic resolution. The system couples field-scale models

with catchment models and is scientifically documented and reviewed. It has been applied

since 1997 for international reporting to HELCOM. The catchment model (HBV-NP) is tuned

and evaluated against monitored time-series of measurements where such are available. The

nitrogen retention that is calculated with HBV-NP is composed of nitrogen that is

permanently transferred to the atmosphere and sediment, and which therefore will not further

contribute to the eutrophication of water systems.

Both calculations and measurements show that the retention is largest in the summer,

especially in areas with many lakes and high loads. The retention capacity of lakes differs

geographically; in the northern part of the country it is low, while the lakes in the southern

part of the country are more effective as nitrogen sinks. In Southern Sweden the mean

retention is 30-40 kg ha-1 lake yr-1. In total about 30 000 tonnes nitrogen is reduced annually

in lakes and rivers, and 70% of this is reduced in southern Sweden. For emissions in the

interior of the country, the load is reduced considerably during the transport through rivers

and lakes, especially for south-central Sweden where the retention in the lakes is high. The

accumulated retention can be over 80% in certain areas.

It is difficult to evaluate the model results, since nitrogen retention cannot be measured

directly and is integrated for large areas and waterbodies. It is common to use other variables

to judge the credibility of the retention calculations. The result of the HBV-NP model is

continuously evaluated against time series of observations in watercourses, both discharge

and nutrient concentration, when it is used operationally. The model is evaluated both visually

and statistically. The agreement for discharge and water balance is normally good, while the

nutrient concentration can deviate more from observations. Sensitivity studies show that the

model is relatively robust. When the model is compared to other models or budget

calculations, the deviations can normally be explained by different assumptions or input data.

The HBV-NP model has about the same precision as other similar models, nevertheless, the

water discharge normally shows better accuracy.

For source apportionment calculations, the retention in the flow paths of the landscape is

accumulated for the emissions from specific urban waste water treatment plants (UWWTP).

The emissions that pass through many lakes have only small impact on the sea. Natural

nitrogen retention in rivers and lakes reduces the Swedish UWWTP:s contribution to the coast

with 3200 tonnes per year, which corresponds to 18% of their total emissions. However, the

retention varies substantially between different parts of the country. Most of the UWWTP

with large emissions are located along the coast and in southern Sweden, where 90% of the

natural retention occurs. In the interior of northern Sweden there are few UWWTP and the

retention capacity is low, and thus, the amount of reduced nitrogen is also low.

Everything indicates that the calculated nitrogen retention for Sweden is of the right

magnitude and that the large-scale pattern for Sweden is correct, even if deviation can occur

for small specific areas and for different time-periods.

Place, publisher, year, edition, pages
Norrköping: SMHI , 2007. , p. 52
Series
SMED Rapport, ISSN 1653-8102 ; SMED Rapport Nr 6 2007
National Category
Environmental Sciences
Research subject
SMED (Svenska MiljöEmissionsData); SMED (Svenska MiljöEmissionsData), Water
Identifiers
URN: urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-7750OAI: oai:DiVA.org:naturvardsverket-7750DiVA, id: diva2:1209059
Available from: 2018-05-21 Created: 2018-05-21Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(6190 kB)100 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 6190 kBChecksum SHA-512
7372a07f7d9a40985fcdbbd4900bbb1be9f4a75ad2706894f40f6cb9cbb64760e4ffcd5b69a229c8cdda0350932bd8b7fe21edbf8880fa0fa1aa7744f687e84f
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
Environmental Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 100 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 244 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf