Publications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Långsiktig Plan för Programområdet Farliga Ämnen
Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
Show others and affiliations
Responsible organisation
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Detta är en långsiktig plan för programområdet "Farliga ämnen". Planen är ett vägledande dokument, dels för Naturvårdsverkets prioriteringar inom området, samt för projektplanering och samordning inom SMED. Planen har avstämts med Naturvårdsverket. När det gäller granskning, rapportering och deltagande i konfe-renser gäller planen fram till 2012, då en uppdatering av detta dokument är plane-rat. Arbetet har utförts i fyra områden:

1. Rapporteringskrav

2. Omvärldsanalys och nationella rapporteringsbehov

3. Internationell verksamhet i relation till PRTR

4. Utformning av långsiktig plan med projektförslag, här ingår bl.a. utveck-ling av det nationella utsläppsregistret, Utsläpp i siffror (UTIS) och E-PRTR rapporteringen

Den första rapporteringen till E-PRTR gjordes 2009-06-30 och avsåg 2007 års aktivitetsuppgifter. Därefter rapporteras data till E-PRTR årligen den 31 mars. Både PRTR och E-PRTR syftar till att införa ett register över utsläpp och överfö-ring av föroreningar, för att underlätta allmänhetens deltagande i beslutsfattandet om miljön och att bidra till att hindra och minska nedsmutsningen av miljön. 86 respektive 91 ämnen skall rapporteras till PRTR och E-PRTR. Ett tröskelvärde är kopplat till respektive ämne och om tröskelvärdet överskrids skall ämnet rapporte-ras. 65 olika verksamheter efterfrågas enligt PRTR och E-PRTR. Huruvida en verksamhet skall rapporteras eller ej avgörs med hjälp av tröskelvärden för kapaci-tet. Utsläpp från diffusa källor skall rapporteras till PRTR för enskilda länder. Till E-PRTR ombesörjer EU- kommissionen ländernas rapportering av diffusa emissio-ner. Data kommer att baseras på redan befintlig rapportering från medlemsländerna (t.ex. UNFCCC, CLRTAP etc.). Det saknas dock metodik och data för att göra denna rapportering heltäckande i dagsläget.

Omvärldsanalysen visar att det pågår ett omfattande arbete i många länder inom detta område. Forskningsprogrammet ChEmiTecs arbetar med att öka kunskapen om emissioner av organiska ämnen från varor, KemI har utvecklat Varuguiden som bl.a. visar vilka ämnen det skulle kunna finnas i olika varor och SCB har utvecklat materialflödesstatistik. Utsläppsdata rapporteras internationellt via flertalet konven-tioner och direktiv. På nationell basis använder Naturvårdsverket data för uppfölj-ning av de nationella miljökvalitetsmålen, samt som underlag till utredningar be-ställda av den svenska regeringen.

I samråd med Naturvårdsverket har den internationella verksamheten i denna rap-port begränsats till att omfatta rapporteringar enligt PRTR/E-PRTR och dess kopp-ling till andra internationella konventioner och överenskommelser, kunskapssprid-ning och sammanställning av ett antal relevanta EU och OECD projekt. 7

Den långsiktiga planen innehåller de närmaste två årens granskning, rapportering och deltagande i internationella möten (OECD och FN). Övriga projektförslag handlar om hur man kan redovisa mer data på UTIS; diffusa utsläpp, utsläpp av lösningsmedel från hushåll, långväga transport och att koppla miljödata till miljö-emissionsdata. När det gäller E-PRTR rapporteringen finns det flera förslag som rör olika typer av kvalitetsarbete och täckningsgrad: t.ex. jämföra företag inom samma bransch, hitta metodik för små och medelstora företag. Mer långsiktigt finns förslag på att uppskatta diffusa emissioner från varor.

Abstract [en]

This is a long term plan for the program area "hazardous substances". The plan is a guidance document for the Swedish Environmental Protection Agency's (SEPA:s) priorities in the field, and for project planning and coordination within SMED. The plan has been harmonized with SEPA. With regard to investigation, reporting and participation in conferences the plan reach until 2012, when an update of this document is planned. The work has been performed in four areas:

1. Reporting requirements

2. Situation analysis and national reporting requirements

3. International activities related to PRTR

4. Design of long-term plan with the project proposals, this includes devel-opment of the Swedish Pollutant Release and Transfer Register (UTIS) and E-PRTR reporting

The first reporting to the E-PRTR was made 2009-06-30 which related to the 2007 data. After that, data should be reported to the E-PRTR annually on 31 March. Both PRTR and E-PRTR aims to establish a register of emissions and transfer of pollutants, to facilitate public participation in decision-making in the environmental field and helping to prevent and reduce pollution of the environment. 86 and 91 substances respectively must be reported to PRTR and E-PRTR. A threshold is associated with each substance and if the threshold is exceeded, the substance should be reported. 65 different activities are requested under PRTR and E-PRTR. Whether an activity should be reported or not is determined by means of capacity thresholds. Emissions from diffuse sources should be reported to the PRTR for individual countries. To the E-PRTR the commission arrange the reporting of dif-fuse emissions. Data will be based on existing reporting by member countries (e.g. UNFCCC, CLRTAP). However, there is a lack of methodology and data today to make a comprehensive reporting.

The situation analysis shows that there is extensive work in many countries in this field. The Swedish research program ChEmiTecs is working to increase the knowl-edge on emissions of organic substances from products, The Swedish Chemical Agency has developed The Commodity Guide, which for example shows what substances could be present in various products and Statistics Sweden has devel-oped Material Flow Statistics. Emission data is reported internationally through several conventions and directives. On a national basis SEPA is using data for follow up of the national environmental quality objectives, and as a basis for inves-tigations ordered by the Swedish government. In consultation with SEPA the international activities included in this report has been restricted to reporting under the PRTR/E-PRTR and its relation to other inter-national conventions and agreements and dissemination and compilation of a num-ber of relevant EU and OECD projects. 9

The long-term plan includes the next two years of investigation, reporting and participation in international meetings (OECD and UN). Other proposals deals with about how to report more data on UTIS, diffuse emissions, solvent emissions from households, long-range transport of substances and to link environmental monitor-ing data to environmental emission data. For E-PRTR reporting, there are several proposals related to different types of coverage and quality of work: e.g. compare companies within a sector, find a methodology to cover small and medium-sized businesses. There are also proposals to estimate diffuse emissions from products.

Place, publisher, year, edition, pages
Norrköping: SMHI , 2010. , p. 104
Series
SMED Rapport, ISSN 1653-8102 ; SMED Rapport Nr 54 2010
National Category
Environmental Sciences
Research subject
SMED (Svenska MiljöEmissionsData); SMED (Svenska MiljöEmissionsData), Hazardous substances
Identifiers
URN: urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-7741OAI: oai:DiVA.org:naturvardsverket-7741DiVA, id: diva2:1206672
Available from: 2018-05-17 Created: 2018-05-17Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(1509 kB)87 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 1509 kBChecksum SHA-512
2a8e1d64bbc5d1adaab3ad5ceef7fe1f9d929d5b8c8951b042e1b23afa45da9ae3b255003d2bd883e881235f8816663f3c83081623d212764500ef051f79f2dc
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
IVL Swedish Environmental Research InstituteSwedish Environmental Protection Agency
Environmental Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 87 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 121 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf