Publications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Förslag på metodik för förbättrade matavfallsdata från tjänstesektorn och hushåll
Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
SCB.
Show others and affiliations
Responsible organisation
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Avsnittet om matavfall innefattar fyra olika matavfallsalstrare:

Handeln

Restauranger

Storkök

Hushåll

I rapporten föreslås ny eller förbättrad metodik att genomföras inom produktions-projektet enligt följande:

HANDEL

För handeln hoppas vi att projektet finansierat av Nordiska Ministerrådet kommer att ta fram tillräckligt bra data för att det ska vara möjligt att ta fram förbättrade avfallsfaktorer för uppkommet matavfall.

RESTAURANGER

SMED gör bedömningen att kommuner med viktbaserad avfallstaxa och separat hämtning av matavfall är en möjlig väg att få fram uppgifter som kan ligga till grund för nya faktorer vad gäller uppkomna mängder matavfall. I rapporten tas uppgifter från några kommuner fram – för att göra underlaget tillräckligt behöver kontakt tas med ytterligare några kommuner. Avfallsfaktorer kan då skapas basera-de på avfall/ anställd för olika typer av restauranger. För att få en uppdelning på olika typer av matavfall föreslås ett antal restauranger att kontaktas och tillfrågas om fördelningen.

STORKÖK

Även för storkök ses kommuner som en lämplig datakälla. Också här behöver kon-takt tas med fler kommuner för att få tillräckligt underlag för en framtagning av avfallsfaktor, Det bästa är troligen att göra en faktor totalt per portion, d.v.s. mäng-den matavfall per serverad portion. I vissa fall kommer data per portion från ett kök där man både har tillagning och servering och i andra fall kommer data per portion från två olika datakällor, en mängd från produktionsköket per portion och en mängd från det kök där maten serveras. Eftersom mängderna varierar mycket är det viktigt att göra ett relativt stort urval för att få bra data och att man om möjligt försöker få fram data över hur många elever som är knutna till olika typer av kök.

I dagsläget bedömer vi att detta är en rimlig väg att ta fram uppgifter om matav-fallsmängder från storkök. Faktorn kan sedan baseras på antal serverade portioner.

Däremot kan det bli mycket svårt att få data över total mängd från andra typer av storkök i till exempel vård och äldreomsorgen. Här är svårigheten att hitta något att använda som uppräknings tal, till exempel serverade portioner. SMED föreslår att man inom kommande produktionsprojekt ser över möjligheten till att hitta uppgif-6

ter som skulle kunna användas som uppräkningsfaktor och om man hittar det an-vända samma faktor som för skolkök.

Framtagandet av avfallsfaktorer för restauranger och storkök förutsätter att kom-munerna är villiga att lämna ifrån sig dessa uppgifter. De kommuner som vi varit i kontakt med under projektet har varit tillmötesgående.

Det är också viktigt att försöka göra ett strategiskt urval av storkök, restauranger och butiker om man ska räkna upp data till nationell nivå. Man behöver försöka göra ett urval på basis av statistiska metoder för att få ett bra resultat och för att kunna bedöma osäkerheter.

Det kan också vara av intresse att genomföra plockanalyser på restauranger och storkök – både på restavfallet för att se vad som inte sorteras ut och på det utsorte-rade avfallet för att se vad det är för matavfall som slängs.

HUSHÅLL

SMED rekommenderar att man för data avseende 2010 försöker medverka vid några kommuners plockanalyser för att på så sätt få bra uppgifter om mängder matavfall samt även uppdelat på svinn/ oundvikligt (vilket är intressant ur sam-hällssynpunkt och en viktig fråga). Man måste då ta hänsyn till den övriga insam-lingen i kommunen (om de har separat hämtning av matavfall behöver detta läggas till på mängderna) etc.

Det är också viktigt att man försöker göra ett strategiskt urval av hushåll där man genomför plockanalyser om man ska räkna upp data till nationell nivå. Man behö-ver försöka göra ett urval på basis av statistiska metoder för att få ett bra resultat och för att kunna bedöma osäkerheter.

När man har kontakt med kommunerna kan man också utreda möjligheterna att genomföra plockanalyser på restauranger och storkök.

Abstract [en]

The section on food waste includes four different food waste generators:

Retail and wholesale

Restaurants

Large scale kitchens

Households

The report proposes new or improved methodology to be implemented within the future waste statistics collection project as follows: TRADE For the retail and wholesale sector, we hope that the project funded by the Nordic Council of Ministers will produce enough data for it to be possible to develop im-proved waste factors of resulting waste food. RESTAURANTS SMED estimates that municipalities with weight-based waste charges, and separate collection of food waste is a possible way to obtain data that could form the basis of new factors (arisen in terms of amounts of food waste). The report presents data from some municipalities - to make the factor reliable there is a need to get data from other municipalities as well. Waste factors can then be created based on waste / employee for different types of restaurants. LARGESCALE KITCHENS

Municipalities id seen as an appropriate data source. Here, too, there is a need to be contact some more municipalities to obtain sufficient material for the production of the waste factor. The best option is to make the factor / total of portions served, i.e. the amount of food waste per portion served. The data per serving from a kitchen where you have both preparation and serving varies from a kitchen with only preparation or serving. The factor will be a combination of the three different types. Since the amounts vary widely, it is important to make a relatively large sample to get good data and that if possible, try to obtain data on how many stu-dents are linked to different types of cuisine.

Given the current situation, we believe that this is a reasonable way to obtain in-formation amounts of food waste from large scale kitchens in schools.

However, it can be very difficult to obtain data on the total amount from other large scale kitchens in other sectors such as in health care and elderly care. Here is the difficulty to find something to use as counting numbers, such as portions served. SMED suggests that the coming waste statistics production project should review the possibility of finding evidence which could be used as a discount factor and if you find it use the same factor for school kitchens. 8

The development of waste factors for restaurants and caterers requires that munici-palities are willing to give up this information. The municipalities that we have been in contact with during the project have been accommodating. It is also important to try to make a strategic choice of large scale kitchens, restau-rants and shops if you're going to list data to national level. You need to try and make a selection on the basis of statistical methods to get a good result and to as-sess uncertainties. It may also be of interest to implement picking analysis in restaurants and large scale kitchens - both on the residual waste to see what is not sorted out and on the sorted waste to see what kind of food waste is discarded. HOUSEHOLD In order to collect data on household food waste for 2010 SMED recommends that an effort is made to participate in some municipalities picking analysis in order to get good data on the quantities of food waste and also divided on edible/ inedible (which is interesting from a social point and an important issue). One then needs to take account of the other collection in the municipality etc. It is also important to try to make a strategic selection of households which imple-ments picking analyses whether to list the data to the national level. You need to try and make a selection on the basis of statistical methods to get a good result and to assess uncertainties. When you are in touch with local authorities can also investigate the feasibility of picking analysis at restaurants and large scale kitchens.

Place, publisher, year, edition, pages
Norrköping: SMHI , 2011. , p. 27
Series
SMED Rapport, ISSN 1653-8102 ; SMED Rapport Nr 48 2011
National Category
Environmental Sciences
Research subject
SMED (Svenska MiljöEmissionsData); SMED (Svenska MiljöEmissionsData), Waste
Identifiers
URN: urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-7650OAI: oai:DiVA.org:naturvardsverket-7650DiVA, id: diva2:1188847
Available from: 2018-03-08 Created: 2018-03-08Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(320 kB)82 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 320 kBChecksum SHA-512
8785e6574eca9709332386637dabaf48a8e85a04af73b467ae2f597866ee81feabd6992eb27af495b1480b3a193c38a12222134f915e2c36faa7482eac4e67c0
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
IVL Swedish Environmental Research Institute
Environmental Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 82 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 110 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf