Publications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Övervakning av grundvatten i Jönköpings län 2005-2008
Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Responsible organisation
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sammanfattning

Grundvattnet har stor betydelse för naturen eftersom det försörjer sjöar, vattendrag, våtmarker

och källor med vatten. Det förser också många av länets invånare med dricksvatten.

Det är därför nödvändigt att grundvattnet är av god kvalitet och att negativ miljöpåverkan

motverkas. För att följa eventuella förändringar i grundvattnets kvalitet har Länsstyrelsen i

Jönköpings län genomfört en undersökning i 25 vattentäkter och fem källor. Konduktivitet,

pH, ammonium, nitrat, sulfat och klorid samt metaller analyserades i vattentäkterna och

källorna. Dessutom analyserades råvatten för bekämpningsmedel och klorerade lösningsmedel

vid några grundvattentäkter. För att kunna bedöma tillstånd och påverkan har Sveriges

geologiska undersöknings föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer

för grundvatten och Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för grundvatten använts. I

denna rapport redovisas resultat från provtagningar i de 25 grundvattentäkterna 2005-2008.

För att utläsa trender har även äldre resultat använts som underlag.

Enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder anses alkaliniteten vara måttlig - mycket låg

vid 70 % av vattentäkterna vilket kan innebära att alkaliniteten är otillräcklig för att i framtiden

ge en stabil och acceptabel pH-nivå i områden med hög syradeposition. Nitrathalten

visar en måttlig till stark påverkan i 76 % av vattentäkterna. Klorid-halterna bedöms som

låga eller mycket låga i samtliga vattentäkter och källor.

Sammanfattningen i tabell 2 visar medelvärden för de undersökta parametrarna i källorna

och vattentäkterna bedömda efter SGUs föreskrifter. Ingen koncentration översteg riktvärdet

för grundvatten vare sig i källorna eller i vattentäkterna. Ammonium-, klorid- och sulfathalterna

översteg referensvärdet i ett fåtal av täkterna och ammoniumhalten översteg referensvärdet

i två av källorna. Kvävehalten är i tabell 1 och 2 utryckt som nitrat, NO

3, för

att kunna jämföra med värdena i SGUs föreskrifter. Nitrathalten överskrider utgångspunkt

för att vända trend vid fyra vattentäkter. Sju vattentäkter och en källa har kvävehalter över

referensvärdet. Metallhalterna i vattentäkterna och källorna var generellt sett låga. 2,6-

diklorbensamid (BAM) var det enda bekämpningsmedel som detekterades vid fem av vattentäkterna.

Baserat på resultaten i denna rapport har fem vattentäkter otillfredsställande

status (på grund av BAM), tre vattentäkter är ”at risk” (överstiger värdet för utgångspunkt

för att vända trend, tabell 5) övriga har god status enligt vattendirektivet. Den tydligaste

trenden som kunde påvisas var att nitrat- och sulfathalterna i vattentäkterna minskar (tabell 1).

Tabell 1.

Trendbedömning av konduktivitet (Kond), pH, Alkalinitet (Alk), ammonium (NH4N),

nitrat, klorid och sulfat i vattentäkterna (VT).

Kond

mS/m

pH Alk

mg/l

NH4N

mg/l

Nitrat

mg/l

Klorid

mg/l

Sulfat

mg/l

Antal VT där trend kan bedömmas 8 18 17 7 12 13 12

Antal VT där ingen trend kan påvisas 6 12 13 7 5 10 6

Antal VT där en ökande trend kan påvisas 0 3 3 0 1 0 0

Antal VT där en minskade trend kan påvisas 2 3 1 0 6 3 6

ÖVERVAKNING AV GRUNDVATTEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2005-2008

5

Tabell 2.

Medelvärden 2005-2008 för konduktivitet (kond), pH, alkalinitet (alk), ammonium (NH4), nitrat, klorid, sulfat, försurningsbelastning (förs.), arsenik (AS), kadmium (CD),

kobolt (CO), krom (CR), kvicksilver (HG), nickel (NI), bly (PB) och zink (ZN). Gult = halten överstiger referensvärdet, orange = värdet överstiger utgångspunkt för att vända

trend, rött = värdet överstiger riktvärdet för grundvatten. x = ej analyserat / halterna överstiger ej detektionsgränserna.

*Baseras endast på en mätning. **Vid provtagningarna

i Malmbäck (2 st 2008) uppmättes en hög koncentration av bly (15.4 μg/l ) och en låg koncentration (0.07 μg/l

Vattentäkt Kond

mS/m

pH Alk

mg/l

NH4

mg/l

Nitrat

mg/l

Klorid

mg/l

Sulfat

mg/l

Förs. AS

μg/l

CD

μg/l

CO

μg/l

CU

g/l

HG

μg/l

NI

μg/l

PB

μg/l

ZN

μg/l

BAM

μg/l

Status vattentäkt

Anneberg 22.9 6.95 63.3 0.005 9 16.00 15.00 3.3 0.15 0.011 0.03 4.5 0.001 0.8 0.1 10.3 0.33 Otillfredställande

Baskarp X 6.78 X 0.050 0.3 5.30 6.50 X 0.15 0.003 0.004 0.7 0.001 0.1 0.1 6.1 x God

Bor 8.1 6.3 22.0 0.035 2.2 7.8 7.20 1.2 0.11 0.040 1.13 7.7 0.026 4.8 0.3 24.4 x God

Bottnaryd 8.3 6.20 23.5 0.010 2.0 5.60 8.10 1.2 0.08 0.002 0.01 0.9 0.001 0.3 0.1 5.1 x God

Broaryd 24.5 7.93 89.0 0.005 24.8 9.48 8.38 4.8 0.04 0.034 0.03 3.9 0.001 1.0 0.1 4.1 x Risk

Bäckshult 14.8 6.64 23.3 0.005 0.3 6.80 6.10 1.1 0.04 0.010 0.05 3.7 0.018 0.4 0.3 2.6 x God

Furusjö X 6.35 X 0.010 3.3 6.00 7.60 X 0.16 0.036 0.03 7.6 0.001 0.2 0.4 10.3 x God

Grimstorp 6.1 6.30 13.3 0.005 2.2 5.20 6.90 0.7 0.03 0.008 0.05 42.7 0.001 1.8 0.2 4.1 x God

Hjältevad 6.7 6.50 20.0 0.005 0.3 4.57 7.37 1.1 0.09 0.008 0.04 5.9 0.002 0.2 0.1 4.8 x God

Holsby 16.0 6.40 46.0 0.050 15 7.55 9.70 2.5 0.03 0.007 0.06 8.0 0.002 0.2 0.1 3.1 x God

Horda X 5.69 5.4 0.005 7.5 7.2 11,00 0.2 0.04 0.044 1.41 5.0 0.026 2.9 0.2 11.5 x God

Jularp 35.3 7.68 165.0 0.005 7 19.00 24.00 9.3 0.31 0.008 0.02 3.4 0.001 0.3 0.3 5.5 x God

Korsberga 10.0 6.55 28.5 0.038 2.3 6.90 8.90 1.5 0.11 0.010 0.08 4.1 0.001 0.2 0.2 24.4 x God

Landsbro 24.5 6.65 61.5 0.038 22 15.50 22.00 3.3 0.08 0.007 0.04 1.6 0.001 0.8 0.1 3.8 x Risk

Lanna X 5.83 5.4 0.005 0.2 6.8 8.5 0.3 0.04 0.027 0.04 3.9 0.026 0.7 0.2 14.2 x God

Lekeryd 19.8 6.60 60.6 0.010 5.3 15.50 13.00 3.0 0.18 0.002 0.01 2.5 0.001 1.3 0.2 3.2 x God

Ljusseveka X 7.40 X 0.071 X 13.50 21.00 X 0.41 0.015 0.92 0.1 0.001 2.8 0.03 3.6 0.11 Otillfredställande

Malmbäck 8.0 6.67 30.0 0.005 1.0 5.70 9.60 1.9 0.04 0.023 0.03 5.1 0.002 1.8 7.7** 32.8 0.45 Otillfredställande

N.Unnaryd 15.3 6.05 27.5 0.010 30.5 6.10 11.00 1.5 0.52 0.011 0.01 2.7 0.001 0.7 0.1 5.2 x Risk

Skede 20.0 6.55 51.0 0.050 16.5 15.50 9.00 2.7 0.11 0.018 0.14 7.9 0.003 1.2 0.7 9.6 x God

Starhult 19.9 6.70 36.1 0.005 2.7 X X 1.9 0.09 0.003 0.02 1.4 0.002 0.4 0.8 5.3 x God

Sunnerby 14.9 6.27 21.2 0.005 10 X X 1.1 0.11 0.039 0.14 9.1 0.002 0.5 1.2 21.2 x God

Svenarum X 6.10 12.0 0.005 4.8 6.90 8.70 0.6 0.06 0.018 0.02 2.9 0.026 1.4 0.1 8.6 0.37 Otillfredställande

Viebäck X X X X X X X X 0.11 0.008 0.19 15.7 0.002 1.07 0.4 6.3 x God

Vireda 60.1* 7.70 207.5 0.008 23 22.00* 75.00* 10.8 0.20 0.049 0.02 3.5 0.001 0.7 0.1 2.4 0.76 Otillfredställande

Glörje källa 23.66 7.7 127 0.064 0.79 7.37 6.70 6.7 1.14 0.001 0.10 0.1 0.001 0.1 0.01 1.2 x God

Gränseryd 14.95 7.3 56.6 0.006 3.1 6.65 10.5 3.0 0.11 0.007 0.01 0.2 0.002 0.1 0.01 1.6 x God

Skogshyltan 4.8 6.1 5.33 0.066 0.95 5.21 6.82 0.3 0.03 0.001 0.01 0.1 0.001 0.1 0.04 1.1 x God

Sunneränga 17.35 7.4 65 0.023 4.8 7.3 13.35 3.5 0.23 0.005 0.01 0.3 0.002 0.1 0.005 1.4 x God

Taberg 2 33.5 8.35 115.3 0.022 2.6 7.5 19.35 6.1 0.04 0.002 0.20 0.8 0.001 1.9 0.09 0.7 x God

ÖVERVAKNING AV GRUNDVATTEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2005-2008

6

Place, publisher, year, edition, pages
2010. , p. 66
Series
Meddelande ; 2010:08
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Finance, Regional; Miljöövervakningens programområden, Freshwater
Identifiers
URN: urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-2004OAI: oai:DiVA.org:naturvardsverket-2004DiVA, id: diva2:764387
Available from: 2014-11-19 Created: 2014-11-19 Last updated: 2015-07-28Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(3951 kB)159 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 3951 kBChecksum SHA-512
21f35dadb5be27713b0ce43a84b2c1b58bc1d504d70bffeacac8d2fd807a210fb960daaaeb21acb4e680d7d4f42e0d8c4f6aa3ffbb478fe94c3a2410356b1f29
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Environmental Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 159 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 407 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf