Publications
19 - 36 of 36
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Lokal samverkan i fjällen: Strategier för att minska konflikter inom miljö- och naturresursförvaltning2016Report (Other academic)
 • Fjällens rörelsearv: Upplev framtiden i fädrens spår2016Report (Other academic)
 • Ett betespräglat fjällandskap: Hur påverkar renar fjällvegetationen?2016Report (Other academic)
 • Fjällnära gruvdrift?: En studie av olika vägar till hållbarhet2016Report (Other academic)
 • Förena natur och kultur?: Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen2016Report (Other academic)
 • Hur pratar man i samråd?: Kommunikativ kapacitet i fjällen2016Report (Other academic)
 • MILJÖÖVERVAKNING OCH BESLUTSSTÖD I FJÄLLEN: HUR KAN VI BEVARA NATUR- OCH KULTURVÄRDEN?2016Report (Other academic)
 • Fjäll som kultur?: Kulturella ekosystemtjänster i fjällandskap2016Report (Other academic)
 • Tornevi, Andreas
  et al.
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Forsberg, Bertil
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Luftföroreningars effekt på akutbesök för andningsorganen och uttag av astmamedicin2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport presenterar den femte studien för Naturvårdsverkets hälsorelaterade miljöövervakning inom detta område, och syftar till att analysera luftföroreningars korttidseffekter på antalet akutbesök för astma och övriga sjukdomar i andningsorganen under perioden 2013-2018 i Sveriges tre största storstadsområden. Som tillägg i denna studie är har även antalet astmamedicinuttag studerats. Uppgifter om akutbesök och läkemedelsuttag kommer från Socialstyrelsens register.

  I en gemensam analys, med alla tre områden och alla åldersgrupper, visar på att akutbesök för astma påverkas av de senaste två dygnens halt av alla tre studerade föroreningstyper: PM10, ozon och kvävedioxid, medan det för övriga akutbesök för andningsorganen enbart är PM10 som visar ett statistisk säkerställt samband totalt sett. I jämförelse med tidigare analysers resultat angående sambanden mellan PM10 och akutbesök för astma så ses ingen säkerställd trend sedan 2001, men i den senaste analyserade perioden ses den största effekten med omkring 4 % fler akutbesök per 10 μg/m3 för PM10.

  Medan det främst finns samband mellan partikelkoncentrationen som PM10 och akutbesök, ses för uttag av astmaläkemedel främst ett samband med halten av kvävedioxid, och särskilt för barn 0-17 år. För alla tre studieområdena och båda typerna av astmaläkemedel uppvisades liknande samband mellan NO2 och uttag av medicin, vilket kan motivera fördjupade analyser kring avgaskomponenter och mildare uttryck för astmabesvär än akutbesök.

 • von Oelreich, Kristina
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency.
  Kleen, Annika
  Swedish Environmental Protection Agency.
  Hultåker Hammarström, Sofia
  SKOP-research AB.
  Waste prevention in criteria in public procurement: Tools for achieving the national environmental quality objectives2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Environmental Protection Agency has carried out regular questionnairebased surveys in order to monitor the extent to which environmental requirements are imposed in connection with public procurement in Sweden. Questionnairebased surveys have been carried out in 2004, 2007, 2009 and 2013. The target group for the surveys has been procurement officers within municipal authorities, county councils, government agencies, state-owned companies and embassies belonging to the Ministry of Foreign Affairs.

  The Environmental Protection Agency carried out another questionnairebased survey during 2015 which focused on the extent to which and the way in which purchasing government agencies impose requirements concerning waste prevention measures in procurement.

  The conclusions that are drawn from the results of the survey and a subsequent workshop are that the extent to which requirements are imposed concerning waste prevention measures varies between different procurement areas, and that the work to impose this type of requirement needs to be improved.

  Among other things, the survey shows that many of the organizations that responded to the questionnaire have governing documents such as procurement policies which impose requirements to ensure that procurements are environmentally compatible. Despite these government documents, the survey shows that no significant requirements concerning waste prevention measures are imposed in procurements and that there is a lack of knowledge of how these requirements are imposed. One conclusion is that the management at various levels within the organization need to become better at monitoring and requiring the imposition of waste prevention measures in connection with procurement and the way in which they should be handled during the agreement period.

  The survey also shows that the majority of the organizations have both a centralized and decentralized procurement organization, which may also be of significance as regards the way in which the requirements are imposed in connection with procurement. There is a tendency for many people to believe that it costs more and takes longer to carry out procurements if requirements concerning waste prevention measures are imposed. In spite of this, the majority of the organizations will impose such requirements and there is demand for more and simpler tools, i.e. concrete assistance in individual cases for formulating requirements for different types of procurement.

  In order to achieve this, better training of procurement officers/buyers is needed, and those who provide the courses must have the right background and competence. Better internal collaboration is also needed within the organization between staff with a knowledge of environmental matters and buyers. In order to contribute to a reduction in the environmental impact, organizations should impose requirements concerning waste prevention measures in the first instance on the basis of a number of prioritized areas,such as energy, the construction sector, transport, food products, chemicals, IT and textiles.

  Environmentally compatible procurement where requirements are imposed concerning waste prevention measures is an important instrument for contributing to achievement of the generational goal and the national environmental quality objectives. In order to environmentally compatible procurements with requirements concerning waste prevention measures to achieve a breakthrough as desired, the issue needs to be monitored and brought up at political level and government agencies with central responsibility for procurement issues need to prepare guidance and offer courses within the area.

  The most important results from the present survey are as follows:

  Procurement method

  A majority (59 percent) of the organizations carry out their own procurements and have their own framework agreements.

  The way in which procurements are organized

  A large majority (61 percent) of the organizations have decentralized procurements in the organization.

  The quality/environment models by which the organization is governed

  Just over two out of every five (45 percent) replied that the organization is governed by a process-oriented working method.

  Environmental review

  One in four (27 percent) have carried out an environmental review which covers the work relating to environmentally compatible procurement.

  Procurement policy

  One third (32 percent) replied that their organization has a procurement policy or central guidelines which include environmental considerations in connection with procurement.

  Requirements concerning waste prevention measures

  Two in five (42) of the organizations impose environmental requirements concerning waste prevention measures within construction and demolition.

  Types of requirements concerning waste prevention measures

  Just over half (56 percent) usually impose general requirements. Almost as many (54) usually require an environmental management system to be in place.

  Requirement for a reduction in volumes of waste

  Just over two in five organizations (43 percent) have imposed a requirement for waste volumes to be reduced as regards construction and demolition contracts.

  Requirement for reduction in volumes of hazardous waste

  Almost half (49 percent) have imposed a requirement to reduce the volumes of hazardous waste generated as regards construction and demolition contracts.

  How requirements are imposed

  Most organizations (83 percent) which impose requirements in connection with procurement impose them as obligatory requirements/shall requirements.

  Decisive in connection with contract awards

  A few of the organizations (three percent) replied that the use of waste prevention criteria was decisive in connection with the awarding of contracts during 2014.

  Criteria linked to Sweden’s 16 environmental quality objectives

  During 2014, one third of the organizations (33 percent) used one or more criteria linked to Sweden’s environmental quality objectives.

  More guidance on how criteria can be linked to the 16 environmental quality objectives

  A large majority (69 percent) believe that their organization needs more guidance on how criteria that have been imposed can be linked to the 16 environmental quality objectives.

  Use of tools and guidelines

  A majority (54 percent) of the organizations use the criteria prepared by the Environmental Management Council.

  Use of total cost/life-cycle cost calculations

  Two in five organizations (43 percent) usually use total cost/life-cycle cost calculations where relevant.

  Waste prevention measures in a life-cycle perspective

  Most organizations (89 percent) believe that waste prevention measures must be viewed in a life-cycle perspective.

  Innovation procurements

  Almost two out of every five (38 percent) think that innovation procurements are preferable to ordinary procurements in order to stimulate new concepts for waste prevention measures.

  Follow-up of requirements concerning waste prevention measures

  One in five (21 percent) extensively follow up the requirements concerning waste prevention measures that are imposed in connection with procurement during the agreement period.

  Measurements to determine whether the criteria have reduced the environmental impact

  Very few organizations (two percent) have been able to any significant degree to measure whether the use of waste prevention criteria have reduced the environmental impact in the procurements that the organizations have carried out.

  The need for waste prevention measures

  Three in ten organizations (30 percent) think that there is a strong need for waste prevention measures.

  The biggest obstacles to the imposition of waste prevention requirements

  A very large majority (76 percent) replied that the biggest obstacle to imposing requirements concerning waste prevention measures is a lack of awareness concerning how to impose requirements.

  How can more requirements concerning waste prevention measures be imposed?

  A quarter of the organizations (24 percent) replied that they would impose environmental requirements concerning waste prevention measures if they received help to formulate the requirements.

 • Tytor, Simon
  Medins Havs och Vattenkonsulter.
  Bottenfauna i Gävleborgs län 2019: Regional miljöövervakning och kalkeffektsuppföljning vid 17 lokaler2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I årets undersökning av bottenfauna ingick nio lokaler i kalkeffektuppföljning-en (KEU) samt åtta lokaler i regional miljöövervakning (RMÖ). Sammanfatt-ningsvis visade resultatet från expertbedömningarna på tämligen opåverkade förhållanden vad gäller surhet (måttligt surt-nära neutralt) med undantag av lokalerna i Glasboån (BF184) samt Blecksjöån (HS409) som expertbedömdes som sura. Vidare visade statusklassningen med avseende på näringsämnespå-verkan på god till hög status på samtliga lokaler med undantag av Glasboån (BF184) som klassades som otillfredsställande. Vid expertbedömningen be-dömdes statusen med avseende på näringsämnespåverkan vara hög vid samt-liga undersökta lokaler med undantag av Murån (x33-27) som expertbedömdes som god.

 • Meissner, Ylva
  et al.
  Medins Havs- och Vattenkonsulter.
  Sundberg, Irene
  Medins Havs- och vattenkonsulter.
  Kiselalger i Gävleborgs län 2019: Kalkeffektuppföljning och Regional miljöövervakning2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Gävleborgs län undersöktes år 2019 kiselalger på 11 vattendragslokaler inom kalkeffektuppföljningen och 8 lokaler inom den regionala miljöövervakningen.Statusklassningen av påverkan från näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats. För surhetsklassningen användes ACID-indexet, som är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.

  Kalkeffektuppföljning

  Alla lokaler inom kalkeffektuppföljningen bedömdes tillhöra hög status, vilket visar näringsfattiga förhållanden.Samtliga av de undersökta lokalerna visade alkaliska (årsmedelvärde för pH över 7,3) eller nära neutrala (årsmedelvärde för pH 6,5-7,3) förhållanden, vilket indikerar att där inte föreligger någon surhetspåverkan.

  Regional miljöövervakning

  Samtliga lokaler inom den regionala miljöövervakningen bedömdes tillhöra hög status, vilket visar näringsfattiga förhållanden.Björsjöbäcken hade ett surhetsindex som motsvarade alkaliska förhållanden, vilket innebär att årsmedelvärdet för pH bör vara högre än 7,3.I Sorgån, Gådaån, Kilbobäcken, Nianån och Djupråbäcken motsvarade surhets-indexet ACID nära neutrala förhållanden, vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 6,5-7,3. Indexvärdet i Sorgån och Gådaån låg dock mycket nära respektive relativt nära gränsen mot alkaliska förhållanden.Surhetsindexet ACID i Murån och Lillån visade måttligt sura förhållanden, vilket betyder att års-medelvärdet för pH bör ligga mellan 5,9-6,5 och/eller att pH-minimum varit lägre än 6,4.

 • Kyrkander, Tina
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB.
  Utredning av bedömningsgrunder för makrofyter 20192019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan 2009 har ett antal länsstyrelser skapat ett samarbete avseende inventeringar av vattenväxter (makrofyter) som ingår i den regionala miljöövervakningen. Inventeringarna samordnas av Länsstyrelsen i Stockholm med ett gemensamt delprogram.Länsstyrelsen i Stockholm har gett Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB i uppdrag att utvärdera det gemensamma delprogrammet genom att undersöka hur nya indikatorvärden och viktfaktorer för makrofyter skulle kunna tas fram samt vilka begränsningar som finns idag. Detta har gjorts genom analys av data avseende makrofyter och vattenkemi.

 • Walve, Jakob
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Uppsala län. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Södermanlands län. Executive, Universitet, Stockholms universitet, SU, Stockholms universitet, institutionen för ekologi, miljö och botanik.
  Rolff, Carl
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Uppsala län. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Södermanlands län. Executive, Universitet, Stockholms universitet, SU, Stockholms universitet, institutionen för ekologi, miljö och botanik.
  Svealandskusten 2019: Tillståndet i kustvattnet - resultat från förbundets mätprogram2019Report (Other academic)
 • Flink, Henrik
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Yngwe, Rickard
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Blass, Martina
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Karlsson, Erik
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Faktablad – Resultat från övervakningen av kustfisk 2019:3: Lagnö (Egentliga Östersjön) 2002–20182019Report (Other academic)
  Abstract [sv]
  • Sedan provfiskets start, med undantag för 2015–2017 då mört dominerade, har fångsten i Lagnö dominerats av abborre, följt av mört, strömming, nors och gärs.
  • Under 2018 års provfiske utgjorde abborre hela 61 procent av fångsten och den stora fångsten bröt en tidigare nedåtgående trend för arten. 
  • Strömming, nors, löja och tånglake har ökat i fångsten medan gädda och gös har minskat. 
  • Antalet fångade arter per år har minskat över tid. Exempel på arter som tidigare fångats men som inte förekommit under senare år är gädda, id, braxen och gös. Däremot har den totala mängden fisk som fångats ökat över tid. 
  • Fångsten av stora individer har minskat sedan provfiskets start, både för alla arter generellt (> 30 centimeter) och för abborre (> 25 centimeter) specifikt. Möjliga förklaringar kan vara ett ökat fisketryck eller en ökad naturlig dödlighet från till exempel säl och skarv. 
  • Den trofiska medelnivån har minskat över tid och är i Lagnö starkt kopplat till fångsten av abborre, den dominerande arten av rovfisk, samt mört. 
  • Abborrens tillväxt har inte förändrats över tid. Det antyder att den minskade förekomsten av stor abborre i fångsten inte kan förklaras av en långsammare tillväxthastighet. 
 • Flink, Henrik
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Landfors, Fredrik
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Faktablad- Resultat från övervakningen av kustfisk 2019:2: Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016-20182019Report (Other academic)
  Abstract [sv]
  • Under de tre år som provfisket i Vaxholm har pågått har fångstsammansättningen varit relativt konstant. 
  • Under 2018 fångades 75 fiskar per ansträngning (antal individer per nät och natt) fördelat på 12 arter. Totalfångsten var större än 2016 och 2017. Mört var den vanligaste arten i fångsten (50 procent), följt av abborre, strömming, braxen och gärs. 
  • Den totala fångsten av karpfisk i Vaxholm var stor, under 2018 fångades 44 individer per ansträngning vilket var högre än tidigare år. De arter av karpfisk som fångats i Vaxholm är mört, braxen, löja, björkna, id och sutare. 
  • Det fångades relativt många stora individer (> 30 centimeter) i Vaxholm och fångsten var något större 2018 än under de två tidigare åren. Av stora fiskar dominerar braxen och abborre, men även individer av gös, sik, mört och sutare över 30 centimeter fångades. 
  • I provfiskefångsten utgjorde abborre 98 procent av all rovfisk. Förutom abborre förekom även rovfisken gös i fångsten. Antalet abborrar såväl som antalet rovfiskar var fler under 2018 än tidigare år. 
  • Diversitetsindexet och den trofiska medelnivån har varit likartad under de tre år provfisket pågått, och är i nivå med närliggande provfiskeområden. 
  • Ett- till fyra-åriga abborrar var efter den varma sommaren 2018 större vid given ålder jämfört med tidigare år. 
  • Ett lågt siktdjup i kombination med den stora fångsten av karpfisk antyder att Vaxholm är påverkat av hög näringsbelastning.   
 • Pihl Karlsson, Gunilla
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hellsten, Sofie
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Akselsson, Cecilia
  Executive, Universitet, Lunds universitet, LU.
  Karlsson, Per Erik
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Försurning och övergödning i Västra Götalands län: Resultat från Krondroppsnätet 2017/182019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomför IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet, mätningar av lufthalter, nedfall och markvattenkemi i Västra Götalands län inom Krondroppsnätet.Västra Götalands län har varit medlem i Krondroppsnätet sedan 1990, och den längsta mätserien är 28 år. I denna rapport redovisas resultaten från mätningar under det hydrologiska året 2017/18. Ett hydrologiskt år omfattar mätningar från och med oktober till och med september påföljande år. Samtliga tidigare mätningar, inklusive avslutade mätlokaler, visas i föregående års Krondroppsnätsrapport.Årets mätningar ger tillsammans med tidigare års mätningar en bra bild över försurningsläget och kväve-situationen i Västra Götalands län. Vidare redovisas resultaten i förhållande till övriga svenska mätningar inom Krondroppsnätet. I rapporten redovisas även andra relaterade projekt samt aktuella händelser från 2018, som är relevanta ur Krondroppsnätets synvinkel. I Bilaga 1 visas information om länets mätningar och mätplatser.

 • Procurement of pharmaceuticals in an environmental context and its inclusion into the CSR Compass2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This project is meant to be a follow-up to the experiences gained in the pre-study on Greening Supply Chains as an attempt to make a “Market Readiness Analysis” regarding potentials for Sustainable Public Procurement (SPP). As the pre-study was carried out mainly as a literature review, this project will focus on experiences from case studies based on practical work. The pharmaceutical industry was chosen as the sector to review due to the complexity of procurement of pharmaceuticals and in order to identify different types of obstacles for procurers in their daily work.

  The project includes different sub-studies with the specific objectives to:

   Understand the current knowledge of procurement of pharmaceuticals in the literature

   Review the use of public procurement in Sweden

   Understand the implications of public procurement applied to case studies

  Another main objective with this project is to suggest amendments to the CSR (Corporate Social Responsibility) Compass, which now focuses on the social dimension, with relevant information taking also into account the environmental dimension. By adding the environmental dimension into the CSR Compass it will cover a much broader context in line with the definition of sustainability. Hence, the combined approach including both the social and the environmental dimension might very well lead the final achievement of a Sustainability Compass.

  Environmental information is sparsely involved in current practices when procuring pharmaceuticals. One important reason is that the primary focus when evaluating risks and benefits with pharmaceuticals are linked to human health aspects and not impacts on the environment. Another equally important reason is the multiple obstacles for going public with environmental information linked to the manufacturing and use of pharmaceuticals following the market-induced secrecy necessary for original pharmaceutical producers to maintain their competitive edge as well as strict rules to adhere to with regard to “green” claims.

  However, there exist some future possibilities to broaden the use of environmental information in public procurement. These possibilities include the following areas:

   Developing a more structured overview of what the market can offer and the environmental work at potential suppliers through the Market Analysis

   Make use of Life Cycle Assessments (LCA) and Environmental Product Declarations (EPD) to facilitate the identification of products with superior environmental performance

   Stimulate the provision of more traditional product-related environmental information to be publicly available in www.Fass.se

   Start to routinely request environmental information from manufacturing and packaging as a part of an Environmental Management Systems in contract clauses

   Secure sufficient resources to carry-out follow-up activities to get a better control of deliverables according to contracts and to secure continuous improvements by suppliers and sub-suppliers

   Enhance the cooperation and the dialog between different actors/ target groups along the value chain

  Any attempt to make better use of environmental information in public procurement has most likely a better chance to be operational and used in practice if they are related to legislation or to widely recognized management systems on a global scale, e.g. via the new EU directive for public procurement or ISO 14001.